JUNTA DIRECTIVA FCE

José Claudio Viñas i Racionero (President)

Ramon Chalmeta i Ugas (Vicepresident primer)

Marta Amigó i Vilalta (Vicepresidenta segona)

Montse Gràcia i Escarp (Tresorera)

Jaume Gayoso i Rodríguez (Secretari General)

RANG DE VICEPRESIDENTS

Ramon Caro i Martínez

Teresa Muñoz i Muñoz 

Pere Reginaldo i Huix 

Ferran Torta i Navarro 

VOCALIES

Xènia Arnó i Bendicho

David Ayza i León

Victor Collell i Rodríguez

Inés Del Arco i López

Diana López i Atay

Jordi Moreno i Sanchís

Lourdes Porta i Guiu

Oskar Stöber i  Blázquez

Blanca Torras i Vilches

 

DELEGATS TERRITORIALS

Ivan Marina i de la Torre (Delegat de Barcelona)

Jordi Mas i Mestres (Delegat de Tarragona)

Carles Vilà i Camps (Delegat de Girona)

Delegat de Lleida (a designar)

 

Delegat arbitres (a designar)

 

COMISSIÓ ESPORTIVA

David Ayza León

Ramon Chalmeta Ugas

Jordi Mas Mestres

Ivan Marina de la Torre

Pere Reginaldo Huix

Carles Vilà Camps

 

 

ALTRES CÀRRECS FEDERATIUS QUE NO PERTANYEN A LA JUNTA

 

Director Esportiu: Jordi Magem Badals

Gerent: Antoni López Manzano

Delegat de Gent Gran (a designar)