ORGANITZA:

La Federació Catalana d’Escacs.

LOCAL DE JOC:

Gran Penya Vilanova C.E. Rambla Principal, 52 de Vilanova i la Geltrú.

HORARI DE JOC:

Primera eliminatòria amb 16 participants:

Dissabte 29 d'abril de 2017 a les 16,30 hores.

Diumenge 30 de maig de 2017 a les 16,30 hores.

 

Segona eliminatòria amb 8 participants:

Dilluns 1 de maig de 2017 a les 16,30 hores

Dimarts 2 de maig de 2017 a les 16,30 hores

 

Semifinals

Dimecres 3 de maig de 2017 a les 16,30 hores

Dijous 4 de maig de 2017 a les 16,30 hores

 

Final

Divendres 5 de maig de 2017 a les 16,30 hores

Dissabte 6 de maig de 2017 a les 09,30  hores.

 

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda.

 

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA

Els jugadors amb dret a participar, hauran de confirmar per escrit, mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat, la seva participació abans del 14 d’abril de 2017.

 

PREMIS

Tots els participants rebran un premi en metàl·lic, pels següents imports.

  • 120 € els classificats del 9 al 16.
  • 250 € els 4 classificats del 5 al 8.
  • 700 € per al quart classificat.
  • 800 € per al tercer classificat.
  • 1.000 € per al segon classificat.
  • 1.700 € per al primer classificat.

Els tres primers classificats tindran plaça al Campionat d'Espanya Absolut amb les despeses d'allotjament pagades, en habitació doble, a l'hotel oficial del Campionat. Les despeses de viatge van a càrrec dels jugadors/res.

Ajuts per desplaçaments: 30€ per als jugadors/res que compleixin dues condicions: que siguin d’un club que estigui a més de 40 quilòmetres i que el seu domicili estigui també a més de 40 quilòmetres de Barcelona Ciutat. Llevat d'aquest ajut les despeses d'allotjament, transport i manutenció aniran a càrrec dels participants.

Els premis en metàl·lic es pagaran per transferència bancària i estaran subjectes a retenció d’IRPF. Serà imprescindible que tots els participants facin arribar a la Federació per correu electrònic, federacio@escacs.cat, el seu número IBAN de compte bancàri i el seu DNI escanejat.

La Federació enviarà a cada participant, per correu electrònic ( o en pròpia mà), el rebut corresponent. Per rebre la transferència del premi caldrà el següent:

  1. Enviar per e-mail a la federació (federacio@escacs.cat) el DNI escanejat.
  2. 2.Enviar per correu ordinari, missatger, o en pròpia mà, l’original signat del rebut que prèviament haurà enviat la Federació (no val el document escanejat, ha de ser l’original).
  3. Indicar un número de compte bancari on vol rebre la transferència. Un cop rebuda tota la documentació a la Federació es procedirà a efectuar el pagament.

 

QUADRE D’ELIMINATÒRIES: (quadre tancat per ordre d’elo FIDE)

Primera eliminatòria

1-16, 2-15, 3-14, , 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.

 

Segona eliminatòria

A) Guanyador del 1-16 contra el guanyador del 8 - 9

B) Guanyador del 5-12 contra el guanyador del 4-13

C) Guanyador del 3-14 contra el guanyador del 6-11

D) Guanyador del 7-10 contra el guanyador del 2-15

 

Semifinals

El guanyador del grup A) contra el guanyador del grup B)

El guanyador del grup C) contra el guanyador del grup D)

 

FINAL per a la disputa del Campió, subcampió, tercer i quart del Campionat.

 

Tot el que no estigui present en aquest reglament serà resolt per la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

 

AVALUACIÓ

El Campionat serà vàlid per a elo FIDE i Català.

 

REGLAMENTACIÓ TÈCNICA

La reglamentació tècnica de la competició es pot consultar al reglament del Campionat Absolut de Catalunya (Reglament general i de competicions de la Federació Catalana d’Escacs, Part II, Capítol IX).

 

ALLOTJAMENT

L’allotjament serà a càrrec dels participants. L’organització ha pactat un preu de 59€ en pensió completa a l’hotel Gatell de Vilanova. Les habitacions disposen de wifi.

 

HOTEL GATELL

Adreça: Carrer de Puigcerdà, 16, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Telèfon: 938 93 47 51

 

NOTA IMPORTANT

Les condicions econòmiques estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part dels participants, de tot el que diu aquesta circular.

 

NOTA: Al local de joc hi haurà comentaris presencials amb el MI Michael Rahal dissabte 29 i diumenge 30.

 

Barcelona, 8 de març de 2017

 

Patrocinadors: