CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT
RESOLUCIÓ PRE/3069/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió
d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions
esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref.
BDNS 535840).

El termini de sol.licituds es del 30 de novembre al 4 de desembre.

CONDICIONS

Ser titular de la gestió d’una instal·lació
en servei acreditada documentalment
(concessió, contracte, etc.)

Que la instal·lació estigui inclosa
al Cens d'Equipaments
Esportius de Catalunya (CEEC) o presenti
la fitxa d'alta al Cens en el moment de la
sol·licitud

Guia

Infografia