JUNTA DIRECTIVA 9 DE SETEMBRE DE 2016, a les 17h

Principals acords:

El president va indicar que la Comissió Anti-trampes de la FCE hauria d’elaborar una normativa per evitar que els jugadors que baixin elo voluntàriament puguin participar en grups B de torneig homologats.

Ja està tot a punt per celebrar la Festa Catalana a la localitat de Mollet el dia 25 de setembre de 2016. S’aprova el llistat d’insígnies definitiu en el que s’inclouen als GMs Xavi Vila i Àlvar Alonso. També seran concedides les insígnies a Màxim Borrel, Emili Simón, Joan Amigó, Xavier Robla, Jordi Prió, Josep Maria Mir.

El Campionat de Catalunya per Equips d’Edats se celebrarà a l’Hotel Guitart de Lloret.

El Magistral Ciutat de Barcelona es farà al local de la Federació. Està confirmat David Antón, Hipòlit Asís, i el jugador indi de 17 anys Karthikeyan Murali. Els Campionats de promoció paral·lels tindran el nom de Memorial Anturo Pomar.

El Memorial David Garcia Ilundain sènior, serà obert i s’organitzarà el dia 4 de desembre, conjuntament amb el Club Catalunya en la modalitat d’escacs actius.

El dia 20 de cada mes és la data límit per poder assegurar que un torneig serà avaluat dins del periode en curs. S’està ultimant que els propis àrbitres puguin pujar els informes del torneigs que arbitren al web de la FCE.

S’aprova la nova circular de tramitació de llicències amb dos importants novetats. El deute dels clubs serà incrementat amb recàrrecs, tal com es va acordar en la reunió anterior, en funció de la data de pagament. L’altra novetat és que els clubs estaran obligats a penjar al web de la Federació els DNIs escanejats dels seus jugadors/res. Els menors d’edat també s’hauran de treure el DNI per poder tramitar llicència a la Federació. S’aprova mantenir els preus de les llicencies de l’any passat i demanar a l’assemblea general la seva ratificació.

La propera assemblea de clubs serà el dia 26 de novembre de 2016 al matí. A la tarda es farà una reunió de monitors on s’explicarà la formació del Comitè de Monitors i entrenadors i la llicència de monitor que donarà dret una sèrie de contraprestacions.

La Sònia Martín explica algunes de les conclusions del “Congreso para la Igualdad de las mujeres en el ajedrez” que es va celebrar a Vitòria. Es farà una reunió monogràfica de Junta sobre el tema de la promoció dels escacs femenins.