La Federació Catalana d’Escacs busca un/una Treballador/a.: ADMINISTRATIU

Les seves tasques principals seran:

-          Control del material federatiu: rellotges, taulers, peces, etc. Préstec de material als clubs i altres entitats. Gestió del magatzem de Federació.

-          Tasques organitzatives de campionats d’escacs: transport del material, muntatge de sales de joc. Estada en caps de setmana i dies festius durant competicions o altres activitats organitzades per la Federació.

-          Tasques administratives diverses, que li siguin encarregades.

-          Millora de la pàgina web de la Federació.

-          Redactar i publicar notícies, comunicats i altres continguts al web de la Federació.

-          Col·laborar en la gestió de les xarxes socials de la Federació.

Perfil desitjat:

-          Persona amb coneixements informàtics avançats.

-          Motivació per l’activitat esportiva i les implicacions de la mateixa.

-          Molt familiaritzat amb internet, xarxes socials i comunicació.

-          Persona proactiva i amb ganes de fer i promoure iniciatives.

-          Bon nivell de Català escrit i parlat. Valorable domini d’altres idiomes.

-          Conèixer, o jugar a escacs es positiu, però no imprescindible. En qualsevol cas, valorem certa sensibilitat pel nostre esport.

-          Carnet de conduir, cotxe i disponibilitat de desplaçaments, dies feiners i determinats festius amb activitats organitzades per la Federació.

Oferim:

-          Jornada de 4 hores diàries, 20 hores setmanals (mitja jornada). Ampliable en caps de setmana amb competicions.

-          Durada de contracte segons acord entre les parts.

-          Horari de tarda, amb certa flexibilitat, si cal.

-          Retribució, a convenir.

Interessats/ades enviar CV a federacio@escacs.cat

Tancament de recepció de candidatures: 15 d’octubre de 2018