PARTICIPACIÓ

 

Poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els setze anys abans del primer de Gener de l'any en curs i que compleixin les condicions establertes en el Reglament del Campionat de Catalunya sub10 a sub16 i la Circular 7/2011.

El torneig es dividirà en quatre categories: sub10, sub12, sub14 i sub16.

 

LOCAL DE JOC

 

El campionat es celebrarà a la localitat de Vila-seca (La Pineda)

a l'hotel **** Palas Pineda, carrer Muntanyals 5.

 

Visita Hotel

 

ORGANITZACIÓ

 

L'àrbitre principal serà (per determinar)

 

El Director del torneig serà Jordi Capellades

 

BASES TÈCNIQUES

 

El campionat es jugarà per Sistema Suís.

Es jugaran vuit partides a cada categoria.

El jugador/a que no es presenti a la primera ronda restarà eliminat de la competició.

El jugador/a que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellat.

No es permetrà que un jugador sol·liciti no ser aparellat, llevat de causa justificada.

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l'inici establert de la ronda.

La prova serà avaluada per a ELO FIDE a les categories sub14 i sub16 i per a ELO Català a totes les categories.

El ritme de joc de les partides en totes les categories serà de 90 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada.

No es podrà proposar o acceptar una oferta de taules abans de la jugada 30 sense el permís de l'àrbitre (Una reclamació de taules d'acord amb els art. 9.2, 9.3 ó 10.2 de les Lleis dels Escacs de la FIDE tindrà la consideració d'oferta de taules).

Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

Bucholz -1

Bucholz Total

Bucholz Mitjà

Progressiu fins les últimes conseqüències.

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

 

COMITÉ DE COMPETICIÓ

 

Abans de l'inici de la primera ronda s'haurà de constituir un Comitè de Competició, format pel Director del Torneig i quatre Delegats, un de cada Delegació i, sempre que sigui possible, que estiguin en actiu com a àrbitres segons les directrius del CTAC (Comitè Tècnic d'Àrbitres de Catalunya).

No s'admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin un quart d'hora després de la finalització de la ronda. Les reclamacions s'hauran de presentar per escrit a l'àrbitre del torneig.

 

DELEGATS

 

El Delegat és el responsable del jugador/a durant tota la competició a tots els efectes.

És obligatori que el Delegat sigui major d'edat.

 

ACCÉS A LA SALA DE JOC

 

L'accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s'obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda.

Els delegats, àrbitres i persones autoritzades de l'organització hauran de portar ben visible la credencial que l'organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d'abandonar la zona de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l'equip arbitral.

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d'abandonar la sala de joc.

Una vegada iniciada la ronda els familiars tindran els primers 15 minuts de la partida per fer fotografies, després hauran d'abandonar la sala i no es podran fer fotografies dins la sala de joc, fins a l'inici de la pròxima ronda.