Després de les darreres gestions federatives, i a partir d'avui a les 17:30 hores, totes les llicències de Swiss Manager d'àrbitres de la Federació Catalana d'Escacs tornen a estar operatives i seran, d'ara en endavant, gestionades per la pròpia Federació Catalana.

Aquells àrbitres que ja disposin d'una llicència de SwissManager podran seguir utilitzant la seva llicència sense haver de fer cap gestió. No obstant això, es recomana NO actualitzar el software de gestió SwissManager fins a una propera comunicació.

Durant les properes setmanes es procedirà a fer una revisió i reassignació de llicències. Mentrestant si algun àrbitre es troba en dificultats a l’hora d'utilitzar la seva llicència, recomanem que es posi en contacte amb la Federació Catalana d'Escacs pels canals habituals.

Novament, us demanem disculpes pels inconvenients.