Segons ens ha informat el Consell Català de l'Esport, per demanar subvencions a la Generalitat de Catalunya a partir d'aquest any 2016, els clubs hauran de tramitar la signatura electrònica i fer la sol·licitud per mitjans telemàtics.

Informació al web: enllaç