Monitors amb llicència per la FCE per a la temporada 2019

MONITOR
AUBANELL BER, SERGI
BOSCH PORTA, CRISTINA
ESPAU ALAVEDRA, IVO
FERNANDEZ LOPEZ, JOAN MIQUEL
GARCIA GIL, JOSE ANTONIO
MAGEM BADALS, JORDI
VIDAL PALOU, JORDI