Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST l'acta del partit de la segona ronda de la Lliga Catalana d'Escacs entre l'Amposta B i el Cambrils de Segona Categoria Territorial de Tarragona Grup II.

VIST, els informes dels Delegats i la versió dels jugadors on indiquen que al jugador de l'Amposta, B. P., li va sonar el mòbil i el seu adversari C. N. va reclamar el punt de la partida.

VIST, que la partida no va continuar a causa de la reclamació de C. N., tot i que B. P. volia continuar jugant.

VIST, que els delegats desconeixien la normativa de la Lliga Catalana on els jugadors no perden les seves partides pel sol fet que els hi soni el mòbil.

ATÈS, el que diu el reglament de Competicions de la Federació Catalana d'Escacs:
Secció 7. Partides jugades sub-condicione
Article 9
...Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.
ATÈS, el que diu la circular 1/2015 de la Federació Catalana d'Escacs: Circular CAT 01/2015 Informació dels temes relacionats amb la Lliga Catalana d’Escacs 2015.

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS
La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil, el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà la sanció, que pot comportar la pèrdua de la partida.

Per la present resolució s’acorda:
1. Avisar el jugador B. P., que queda advertit que en cas de reincidència, per tornar-li a sonar el mòbil, podria ser sancionat.
2. Amonestar als delegats d'ambdós equips pel seu desconeixement dels reglaments.
3. Donar per perduda la partida al jugador C. N. per no  continuar la partida tal com li demanava el seu adversari B. P.
El resultat final del partit queda de la següent manera:
Amposta B 3 - Cambrils B 3


Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
 Barcelona, 05  de febrer de 2015