REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 12/03/2015, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació efectuada pel club Alt Empordà, on indica que no està d'acord en disputar la fase eliminatòria d'ascens de Tercera Categoria, ja que considera que els campions de grup han de pujar directament i a més la normativa no indica que s'hagi de celebrar aquest play-off d'ascens.

FONAMENTS DE DRET

14.8 Les Delegacions Territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona podran reglamentar la forma que considerin més adient el nombre d’equips de cada grup i les fases eliminatòries posteriors, sempre que només afectin al seu territori.

CONSIDERACIONS

Si bé és cert que la normativa no reflecteix explícitament la celebració d'una fase eliminatòria d'ascens en Tercera Categoria de Girona, tampoc indica enlloc l'ascens de categoria dels primers de grup de cada categoria, tal com argumenta el recorrent. Per tant, en aquest cas es produeix un buit legal a la Reglamentació, que afecta a la Delegació de Girona de la Federació Catalana d'Escacs.

La celebració del play-off d'ascens a Tercera Categoria es pot justificar amb els següents arguments:

1. ·En reunió de clubs de la Delegació de Girona del passat mes de desembre de 2014, es van establir els grups i es va informar dels ascensos i descensos previstos. El club recorrent estava present en aquesta reunió.

2. La normativa d'ascensos i descensos de la Delegació de Girona a la Lliga Catalana estableix que poden pujar de Tercera Categoria a Segona Categoria, de 2 a 4 equips en funció dels descensos de categories superiors. En cap moment la normativa diu que pugin directament de categoria els campions de cada grup.

3. Per establir qui són els quatre equips primers classificats de la Categoria Tercera de Girona es costum des de fa tres temporades disputar unes fases finals d'ascens (play-off) on es creuen els campions i subcampions dels dos grups. En aquest cas es pot considerar que el costum substitueix la normativa escrita sempre i quan aquest costum no vagi en contra de cap altra normativa de rang superior, com és el cas.

4. El reglament de la Lliga Catalana estableix que la formació de grups i fases eliminatòries depèn del que estableixi cada Delegació que ho pot fer de la manera que millor consideri.

5. Els enfrontaments dels play-offs es van notificar a cada club participant en el moment que s'ha pogut, un cop finalitzada la fase prèvia.

RESOLUCIÓ

Per la present resolució s'acorda:

Pels arguments reflectits a l'apartat de consideracions d'aquesta resolució: desestimar la reclamació del Club Escacs Alt Empordà.

Tots els clubs convocats tenen l'obligació d'assistir a aquesta segona fase de la Lliga a Segona i Tercera Categoria de Girona i en cas d'incompareixença podrien ser sancionats.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 12 de març de 2015