REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l'acta del partit Torrenegra-Cornellà D  de la ronda 9 de la Lliga Catalana a la categoria segona  de Barcelona on el jugador M. P. del Cornellà va reclamar que el seu rellotge no incrementava els 30 segons reglamentaris. Aquesta reclamació es va efectuar després que el seu adversari li fes escac i mat.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels escacs de la FIDE:

Article 5: La finalització de la partida

5.1 a. La partida és guanyada pel jugador que ha fet escac i mat al rei del seu adversari. Això finalitza immediatament la partida...

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació del jugador M.P. perquè aquesta es va realitzar un cop finalitzada la partida.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE
Barcelona, 24 de març de 2015