REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, càrrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, entre el Guissona i l'Elefant de Solsona de Primera Categoria de Lleida, on el club Elefant reclama que a un jugador del Guissona li va sonar el telèfon mòbil.

ATÈS, el que diu la circular CAT 1/2016 de la Federació Catalana d'Escacs: Informació dels temes relacionats amb la Lliga Catalana d’Escacs 2016.

14. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS

Sempre que a un jugador li soni el telèfon mòbil, s’anotarà a l’acta del matx, es continuarà la partida posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició. A la primera vegada el Comitè de Competició li farà un avís. Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha sonat el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Amonestar el jugador Luis Castany del club Guissona perquè li va sonar el mòbil durant la partida.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 05 de febrer de 2016