REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, corresponent a la quarta ronda de la Divisió d'Honor, entre els equips: Peona i Peó contra Sant Boi, on s'explica que el jugador J. Ros Alonso va aturar el rellotge i va demanar taules per repetició de posicions, indicant la jugada, però sense anotar-la a la planella i que es va reconstruir la partida i es va demostrar que s'havia produït la triple repetició. Posteriorment el jugador anota la jugada i torna a fer la petició de taules.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

9.2 La partida es tablas, bajo una correcta reclamación del jugador que está en juego, cuando la misma posición, al menos por tercera vez (no necesariamente por repetición de movimientos):

a. va a producirse, si el jugador primero anota su movimiento, que no puede ser cambiada, en su planilla y declara al árbitro su intención de realizarla; o

b. acaba de producirse y el reclamante está en juego.

9.5 Si un jugador reclama tablas según los Artículos 9.2 o 9.3, el jugador o el árbitro detendrá el reloj de ajedrez (ver Artículo 6.12a o 6.12.b). No se le permite retirar su reclamación.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Donar per vàlida la reclamació de taules del jugador del Sant Boi, ja que va quedar demostrat que amb la jugada indicada per J. Ros Alonso, Db8+, la mateixa posició s'havia repetit 3 vegades i aquest és el fet objectiu que ha de prevaldre per sobre de qualsevol altre consideració.

El resultat final del partit és, per tant, Peona i Peó 5 - Sant Boi 5.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 18 de febrer de 2016