REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, al carrer Sant Adrià, 20, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l'acta del partit de la Lliga Catalana, corresponent a la sisena ronda de la Segona Divisió, entre els equips: Santpedor, i Torà, on s'explica que el jugador del Santpedor, Joan Ribera, va exhaurir el seu temps quan intentava fer mat amb Rei i Torre contra Rei i Cavall.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

9.7 La partida es tablas cuando se llega a una posición a partir de la cual no puede producirse un mate mediante ninguna posible combinación de movimientos legales.

ATÈS, el bàndol amb el cavall pot fer mat mitjançant una combinació de moviments legals.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda que:

El jugador, Joan Ribera, del Santpedor va perdre la partida per temps, atès que el seu adversari, tot i tenir només un cavall, podia fer mat amb moviments legals.

El resultat final del partit és per tant, Santpedor 4,5 - Torà 5,5.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 01 de març de 2016