REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 05 de octubre  de 2016, per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST, les reclamacions realitzades pels pares dels jugadors, que en aquest cas són menors d’edat, contra el jugador amb codi de llicència 4380.

 

VIST,  l’informe arbitral on confirma els fets denunciats pels jugadors.

 

VIST,  les al·legacions efectuades pel jugador.

 

ANTECEDENTS

Durant el Torneig de Sants 2016 es van produir dos incidents en els quals va intervenir el jugador de codi de llicència 4380, a les rondes 1 i 3. Els jugadors adversaris, que eren jugadors infantils (un nen i una nena), van reclamar, representants pels seus pares, pel comportament inadequat del jugador de llicència 4380. Un dels àrbitres del torneig va presenciar els fets i coincideix en la versió de la reclamació dels jugadors i els seus pares.

 

FONAMENTS DE DRET

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs:

 

Article 12

Són infraccions greus:

1.      Els insults i les ofenses a àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.

5.      Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.

 

Article 16 

2. Corresponen a les infraccions greus:

Corresponen a les infraccions greus:

a) La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de cinc partides a una temporada.

 

CONSIDERACIONS

Els fets imputats del comportament inadequat al jugador de número de llicència 4380 es consideren demostrats com a falta greu.

 

Els agreujants són els següents:

  1. El comportament agressiu i intimidatori del jugador de llicència 4380 davant dels seus adversaris, que eren nens, va ser reiteratiu, ja que va es va produir en dues ocasions.
  2. Els actes del jugador imputat van ser notoris i públics. Els familiars dels nens van haver d’intervenir al veure el menyspreu del jugador adult que jugava contra menors d’edat de categoria infantil.
  3. A les al·legacions del jugador, admet que es va alterar per no poder guanyar la seva partida, que considerava que la tenia guanyada.
  4. L’informe arbitral indica que el jugador de llicència 4380 va actuar amb desconsideració, i agressivitat i va llença la plantilla al seu adversari, no li va donar la mà, i va fer manifestacions del tipus: “T’has trobat mig punt”...

 

RESOLUCIÓ

Per tot això, en la present resolució s’acorda per unanimitat: 

  1. Sancionar el jugador amb número de llicència 4380 amb sis mesos d’inhabilitació (no podrà disputar cap competició oficial o homologada per la Federació Catalana d’Escacs). La sanció serà efectiva a partir que finalitzi els torneigs oficials o homologats que està disputant actualment a Catalunya.
  2. Advertir el jugador que el seu comportament és inacceptable, des del punt de vista, esportiu, moral i ètic. En cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de 8 dies hàbils següents a la notificació d’aquesta resolució davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 05 d’octubre de 2016