GM Laurent Fressinet    Elo:2667

Nascut el 1981
Campió absolut de França (2010 i 2014)
Subcampió d’Europa (2012)
Va estar el 27è del rànking mundial en el 2010, amb un elo de 2718
Guanyador a Vilandry (2012)
Participació en 8 Olimpíades
Ha participat a les Copes del Mon de 2011, 2013, 2015 i 2017
Assistent de Magnus Carlsen al Campionat del món del 2014,

Nacido en 1981
Campeón absoluto de Francia (2010 y 2014)
Subcampeón de Europa (2012)
Vigésimo séptimo del ranking mundial en el 2010, con un elo de 2718
Ganador en Vilandry (2012)
Participación en 8 Olimpiadas
Ha participado en las Copas del Mundo de 2011, 2013, 2015 y 2017
Asistente de Magnus Carlsen en el Campeonato del mundo de 2014,

Born in 1981
Champion of France (2010 and 2014)
European vice-champion (2012)
Ranked World´s 27th in 2010, with 2718 elo points
Winner in Vilandry (2012)
Participation in 8 Olympiads
Participated in the World Cup of 2011, 2013, 2015 and 2017
Second to Magnus Carlsen at the 2014 World Championship

 


GM Daniele Vocaturo Elo: 2598

Nascut el 1989
Medalla de bronze al Campionat d’Europa de Clubs amb O.R. Padova (2013)
Guanyador a Rohde (2008), Balaguer (2010), Tata Steel grup C (2011)
Participació en una Olimpiada (2006)

Nacido en 1989
Medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Clubs con O.R. Padova (2013)
Ganador en Rohde (2008), Balaguer (2010), Tata Steel grupo C (2011)
Participación en una Olimpiada (2006)

Born in 1989
Bronze medal at the European Clubs Championship with O.R. Padova (2013)
Winner in Rohde (2008), Balaguer (2010), Tata Steel group C (2011)
Participation in one Olympiad (2006)

 


GM Benjamin Gledura   Elo:2605

Nascut el 1999
Campió d’Europa sub-10 (2009), Sots-campió del món sub-12 (2011)
Medalla de plata amb Hongria al Campionat d’Europa Sub-14 (2012)
Campió d’Hongria d’escacs ràpid (2015)
Guanyador a Munckácsi (2011), Agria Park Cup (2011), First Saturday  Budapest (2015)
Participació en una Olimpiada (2016)

Nacido en 1999
Campeón de Europa sub-10 (2009), Subcampeón del mundo sub-12 (2011)
Medalla de plata con Hungría en el Campeonato de Europa Sub-14 (2012)
Campeón de Hungría de ajedrez rápido (2015)
Ganador en Munckácsi (2011), Agria Park Cup (2011), First Saturday Budapest (2015)
Participación en una Olimpiada (2016)

Born in 1999
Champion of Europe U-10 (2009), U-12 world champion (2011)
Silver medal with Hungary at the European U-14 Championship (2012)
Champion of Hungary in Rapid chess (2015)
Winner of Munckácsi (2011), Agria Park Cup (2011), First Saturday Budapest (2015)
Participation in one Olympiad (2016)


GM Karen H. Grigoryan   Elo:2584

Nascut el 1995
Campió d’Armènia Sub-14 (2008) i Absolut (2011, 2013, i 2015)
Campió d’Europa Sub-16 (2010)
Guanyador del Memorial Kasparyan (2010), Albena (2012), Sitges (2013), Sant Martí (2014), Badalona (2014 i 2017), Barberà (2015), Sabadell (2016), Yerevan (2017)
Campió del Circuit Català (2014, 2015, i 2017)

Nacido en 1995
Campeón de Armenia Sub-14 (2008) y Absoluto (2011, 2013, y 2015)
Campeón de Europa Sub-16 (2010)
Ganador del Memorial Kasparyan (2010), Albena (2012), Sitges (2013), San Martín (2014), Badalona (2014 y 2017), Barberá (2015), Sabadell (2016), Yerevan (2017)
Campeón del Circuito Catalán (2014, 2015, y 2017)

Born in 1995
Armenian Champion U-14 (2008) and Absolute (2011, 2013, and 2015)
Champion of Europe U-16 (2010)
Winner of Memorial Kasparyan (2010), Albena (2012), Sitges (2013), Sant Martí (2014), Badalona (2014 and 2017), Barberà (2015), Sabadell (2016), Yerevan (2017)
Champion of the Catalan Circuit (2014, 2015, and 2017)


GM Rodrigo Vásquez Schroder   Elo:2555

Nascut el 1969
Campió Absolut de Xile (1989, 1992, 2004, 2010, 2014)
Participació en 7 Olimpíades (1990, 1998, 2004, 2010, 2012, 2014)

Nacido en 1969
Campeón Absoluto de Chile (1989, 1992, 2004, 2010, 2014)
Participación en 7 Olimpiadas (1990, 1998, 2004, 2010, 2012, 2014)

Born in 1969
Champion of Chile (1989, 1992, 2004, 2010, 2014)
Participation in 7 Olympiads (1990, 1998, 2004, 2010, 2012, 2014)


GM Fernando Peralta (2551)

Nascut el 1979
Campió d’Argentina el 2006 i Sub-campió el 2001 i el 2007.
Guanyador de Andorra (2005), Barberà (2009, 2014), Sabadell (2010 i 2017), La Pobla de Lillet (2011), Badalona (2015)
Participació en 7 Olimpíades
 
Nacido en 1979
Campeón de Argentina en 2006 y Sub-campeón en 2001 y en 2007.
Ganador de Andorra (2005), Barberá (2009, 2014), Sabadell (2010 y 2017), La Pobla de Lillet (2011), Badalona (2015)
Participación en 7 Olimpiadas

Born in 1979
Champion of Argentina in 2006 and vice-champion in 2001 and 2007
Winner of Andorra (2005), Barberà (2009, 2014), Sabadell (2010 and 2017), La Pobla de Lillet (2011), Badalona (2015)
Participation in 7 Olympiads

GM Àlvar Alonso Rosell  Elo:2530

Nascut el 1992
Campió d’Espanya sub-12 (2004), sub-14 (2006), sub-18 (2009)
Campió de Catalunya sub-12 (2004), sub-14 (2005), Sub-16 (2008) i juvenil (2008 i 2009)
Campió de Catalunya Absolut (2014 i 2016)
Campió d’Espanya (2011)
Campió d’Espanya d’escacs ràpids (2016)
Guanyador de Figueres (2009)
 
Nacido en 1992
Campeón de España sub-12 (2004), sub-14 (2006), sub-18 (2009)
Campeón de Cataluña sub-12 (2004), sub-14 (2005), Sub-16 (2008) y juvenil (2008 y 2009)
Campeón de Cataluña Absoluto (2014 y 2016)
Campeón de España (2011)
Campeón de España de ajedrez rápido (2016)
Ganador de Figueres (2009)

Born in 1992
Champion of Spain under-12 (2004), U-14 (2006), U-18 (2009)
Champion of Catalonia U-12 (2004), U-14 (2005), U-16 (2008) and junior (2008 and 2009)
Champion of Catalonia (2014 and 2016)
Champion of Spain (2011)
Champion of Spain in rapid chess (2016)
Winner in Figueres (2009)


GM Camilo Ernesto Gómez Garrido  Elo:2524

Nascut el 1987
Gran Mestre des del 2016
Campió del Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2016

Nacido en 1987
Gran Maestro desde el 2016
Campeón del Circuito Catalán de Abiertos Internacionales de Ajedrez 2016

Born in 1987
Grand Master since 2016
Champion of the Catalan Circuit 2016


IM Hipólito Asis Gargatagli  Elo:2520

Nascut a Barcelona el 1986
Campió d’Espanya Sub-18 (2004)
Campió de Catalunya Sub-18 (2003 i 2004)
Campió de Catalunya Absolut (2015 i 2017)
Subcampió de Catalunya Absolut (2016)

Nacido en Barcelona en 1986
Campeón de España Sub-18 (2004)
Campeón de Cataluña Sub-18 (2003 y 2004)
Campeón de Cataluña Absoluto (2015 y 2017)
Subcampeón de Cataluña Absoluto (2016)

Born in Barcelona in 1986
Champion of Spain U-18 (2004)
Champion of Catalonia U-18 (2003 and 2004)
Champion of Catalonia (2015 and 2017)
Vice-champion of Catalonia (2016)


GM Miguel Muñoz   Elo:2494

Nascut al departament de Junín (Perú) el 1975
Campió de Catalunya de blitz el 2006
Campió de Catalunya de blitz el 2009
Campió de Catalunya de blitz el 2010
Campió de Catalunya Absolut 2012
Subcampió d’Espanya Absolut 2012

Nacido en el departamento de Junín (Perú) en 1975
Campeón de Cataluña de blitz en 2006
Campeón de Cataluña de blitz en 2009
Campeón de Cataluña de blitz en 2010
Campeón de Cataluña Absoluto 2012
Subcampeón de España Absoluto 2012

Born in the department of Junín (Peru) in 1975
Blitz Champion of Catalonia (2006, 2009, i 2010)
Champion of Catalonia 2012