1.- Es valora molt positivament l’acord i el conveni signat entre els presidents de la FCE i la FEDA.

S’aprova la proposta dels preus de les llicències. Com a novetat s’estableix la llicència de Monitor/Entrenador. Aquesta llicència i el seu abonament serà obligatòria per a tots els monitors i entrenadors que contracti la FEDA i/o la FCE, incloent-hi les Delegacions Territorials.

S’aprova els preus de registre de torneigs.

Es suprimeix la possibilitat de sol·licitar la subvenció del cost d’homologació dels oberts i tancats que organitzin els clubs la propera temporada.

S’aprova la proposta de modificació de pressupostos que es portarà a l’Assemblea Extraordinària del proper 16 de gener de 2016.

De tot això, s’informarà d’immediat per a ser sotmès a l’aprovació de l’assemblea extraordinària de clubs convocada pel 16 de gener de 2016.

2.- S’aprova computar per elo fide les categories de la Lliga Catalana del 2016 des de la Divisió d’Honor fins a Preferent.

3.- S’establirà un aplicatiu al web per a les licitacions arbitrals.

Està previst organitzar dos cursos d’àrbitres al llarg del 2016.

4.- S’exposen les primeres conclusions de la Comissió anti-cheating que ve treballant des de fa alguns mesos. Aquesta comissió es reunirà properament amb el Comitè de Competició de la FCE, per parlar de la viabilitat legal de les seves propostes i després realitzarà una memòria de conclusions.

5.- Es debat els criteris i la proposta de canvis a les bases de la nova edició del Circuit per al 2016. La proposta que surt d’aquest debat es portarà a la reunió d’organitzadors del Circuit convocada pel 16 de gener del 2016.

6.- S’acorda modificar el format actual del Memorial Garcia Ilundain d’Adults (El Dau) i posposar la decisió sobre la creació del Campionat de Catalunya de ritme ràpid, així com si aquest campionat ha de ser la reconversió del torneig abans esmentat.

Així mateix, s’acorda traslladar el campionat Garcia Illundain de nens a una altra seu degut a que en aquesta edició es va tenir que deixar en llista d’espera unes vint inscripcions per no superar la capacitat màxima de l’hotel Sunway. Tanmateix es previsible un creixement de participants en la propera edició.