Respostes a preguntes freqüents:

- Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells. Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 podran jugar en qualsevol equip. 

-Telèfon de guàrdia 660.823.435 Aquest telèfon d’informació és d’ús exclusiu per a la Lliga Catalana de la present temporada 2016. L’horari de consulta d’informació serà els diumenges de 9 del matí a 14:30 hores del migdia durant la fase regular de la Lliga Catalana.

NOTIFICACIÓ DE RESULTATS (NOMÉS A LA DIVISIÓ D'HONOR)

Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms, whattsaps o correu electrònic, a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives.

Telèfon: 660.823.435

e-mail:escacsresultats@gmail.com 

- PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS

Sempre que a un jugador li soni el telèfon mòbil, s’anotarà a l’acta del matx, es continuarà la partida i posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició. A la primera vegada, el Comitè de Competició li farà un avís al jugador. Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha sonat el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.