Dissabte 18 de novembre es va celebrar el primer torneig Quatre Camins, dins del centre penitenciari del mateix nom, situat a La Roca del Vallès.

Organitzat per l'Acadèmia d'Escacs Josep Oms, amb la col·laboració d'Alfonso Jerez i el suport del centre penitenciari, va comptar amb la col·laboració en tasques organitzatives de la FCDE i del seu director tècnic, Jordi Magem. El torneig es va disputar per sistema suïs, al ritme de 10 minuts a finish, durant 6 intenses rondes.

Els participants vam arribar a les portes del recinte i, un cop superats els lògics controls d'accés i seguretat, vam accedir al local de joc, ubicat al costat de la biblioteca.

Alguns dels interns ja ens esperaven i la resta van anar arribant des dels diferents mòduls de la presó, ja que no tots compartien mòdul.

Sensacions molt especials, imagino, pels jugadors que vam tenir l'oportunitat de disputar el torneig. Per raons òbvies, l'entorn, així com la situació dels jugadors interns feien molt especial el torneig.

En l'àmbit personal, el cap no em parava, pensant en el que significa la privació de llibertat i el que deu ser viure en un món absolutament al marge del nostre pel que fa a horaris, llibertats, accés a informació, etc.

Ressaltar la bona comunicació i relació entre els interns i els jugadors. Tant a l'inici, com entre ronda i ronda i durant les partides, vam poder xerrar amb ells sobre escacs, i sobre altres aspectes al marge del nostre esport. La veritat és que, la majoria, "tenia ganes" de xerrar amb nosaltres i els jugadors vam estar totalment oberts durant tota la tarda.

Organitzativament, destacar la tasca de Patricia Llaneza com àrbitre, eficient, i eficaç, com sempre, fent uns ràpids aparellaments i sense haver d'intervenir pràcticament, ja que el caràcter amistós del torneig va fer que l'ambient fos molt distès, tot i que competitiu.

Alguns dels interns reben classes amb Alfonso Jerez i es va notar. Per raons d'intimitat i legals, no hi ha fotos dels interns ni els seus noms, però cal destacar que alguns van fer partides molt bones (guanyant jugadors federats que vam caure, jo mateix, amb claredat contra un d'ells).

Al final del torneig, "els bons" es van imposar, amb victòria del GM Jordi Magem, acompanyat al podi de l'IM Alfonso Jerez i del també GM, Josep Oms.

La llista de jugadors federats que va disputar el torneig i als que cal agrair la seva predisposició i col·laboració, és la següent:

Per part de la Federació, va coincidir que dos dels vicepresidents, Pere Reginaldo i Ramón Caro, vam participar en el torneig i vam poder constatar de la gran importància d'aquest tipus d'activitats i del valor dels escacs com eina d'integració social a tots els nivells. Prenem bona nota i seguirem els suggeriments que ens va fer Alfonso Jerez sobre possibilitats pel que fa a competició per equips.

Crònica de Ramon Caro.