CLUBS

JUGADORS

TORNEIGS

LLIGA CAT.

Lliga catalana

CIRCUIT

RETRANSMISSIONS

Destacats

 
 
 
 
 

CATEGORIES DELS TORNEIGS

S’estableixen quatre categories de torneigs tradicionals (de ritme clàssic) i tres de torneigs actius (de ritme ràpid):

Torneigs tradicionals: A +, A, B, i C

Torneigs actius:                a +, a, i b

La categorització dels Oberts es realitzarà en base a la normativa de l’edició de l’any 2020 degut a la seva suspensió obligada per motius sanitaris i segons l’acord de la reunió del Circuit Català.

La codificació d’un torneig constarà de dues lletres: la primera serà la categoria per a la classificació general i la segona per a la classificació per trams.

La direcció del Circuit pot modificar la categoria d’un obert en cas que aquest disminueixi d’una manera ostensible el seu pressupost o les condicions per a les quals hagi assolit la categoria.

CLASSIFICACIONS I PREMIS INDIVIDUALS

Nombre d’Oberts puntuables per a cada jugador/a:

Per als premis de la Classificació General del Circuit Internacional se sumaran fins les 5 millors puntuacions aconseguides als torneigs. Entre les proves puntuables, podrà haver un màxim de 4 torneigs clàssics i 2 d’escacs actius dins de les possibles combinacions que apareixen a la taula adjunta. Podran ser qualsevol de les combinacions: 

Categoria

Tradicionals

Actiu

A+, A, B i C

a+, a i b

Nº Oberts

0, 1, 2, 3 o 4

0 o 1

Puntuació General

0, 1, 2, o 3

0, 1 o 2

 

Per als premis de la Classificació per trams d’Elo, se sumaran les 4 millors puntuacions, amb les següents combinacions:

Categoria

Tradicionals

A+, i  A

Tradicionals

B    iC

Actiu

a+, a i b

Nº Oberts

Puntuació

Trams

2

1

1

1

2

1

1

1

2

Puntuacions per trams d’elo:

A la classificació general i per trams del Circuit es tindrà en compte només l’elo fide estàndard.

S’estableix una classificació general i 6 trams per elo fide.

La divisió d’un torneig en grups ha de coincidir amb algun d’aquests trams.

Tanmateix s’ha de garantir que tots els jugadors tinguin opció de puntuar per als trams establerts en la normativa.

Si un jugador participa en un grup on els trams són superiors al seu, competirà pel darrer tram d’aquell grup.

 

Torneigs avaluables fide

Tram A

Jugadors de 2250 a 2400

Tram B

Jugadors de 2100 a 2249

Tram C

Jugadors de 1950 a 2099

Tram D

Jugadors de 1800 a 1949

Tram E

Jugadors de 1650 a 1799

Tram F

Jugadors de menos de 1649

Els jugadors amb elo fide superior a 2400 al començament del Circuit, no són jugadors de trams i només podran puntuar a la Classificació General.

Els organitzadors podran no permetre, per motius esportius, que un jugador jugui en un grup determinat.

Els premis de la classificació general i els d’un tram no són acumulables. Es donarà el premi d’import superior.

Els premis estaran subjectes a la retenció d’irpf corresponent segons la legislació vigent. Serà obligatori presentar còpia del DNI, NIE o del passaport. Pel que fa els jugadors menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Per a tots els Oberts, el primer elo que s’utilitzarà per a la classificació per trams, serà el fide. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo feda per a jugadors/es de la resta de federacions territorials estatals sense elo fide. Els jugadors/es que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo fide o en el seu defecte elo feda, no puntuaran per a trams.

En el cas de titulats no avaluats per la FIDE (fora de llista), els àrbitres hauran de fer la petició a la FIDE o la FEDA per demanar la seva valoració fide (ratings@fide.com). També podrà aplicar-se la darrera avaluació coneguda.

Tots els jugadors competiran per a la classificació del Circuit en el primer tram del torneig on competeixin i aconsegueixin puntuar segons les taules de puntuació de les diferents categories de torneigs. L’ordre d’aplicació d’aquesta norma serà cronològic de la data d’inici de cada torneig. En cada torneig competiran en el seu tram segons la seva avaluació a l'inici del torneig. Si guanyen punts en un tram diferent del primer tram en el que hagin puntuat se sumaran a aquest darrer tram.

Les ordenacions dels jugadors en els diferents torneigs es farà per elo fide estàndard o elo fide ràpid en funció de la modalitat de torneig en el que ens trobem.

En el cas dels torneigs d’actius, si el jugador no té elo fide ràpid, se li posarà el seu elo fide estàndard. Si el jugador no té elo fide ràpid, ni elo fide estàndard, se li posarà el seu elo català ràpid. Si el jugador no té elo fide ràpid, ni elo fide estàndard, ni elo català ràpid, se li posarà el seu elo nacional.

A la Classificació general i per trams del Circuit, es tindrà en compte només l’elo fide estàndard.

Punts que atorguen els Oberts segons categoria:

a) Per a la classificació general

 

Actius

Classificació

A+

A

B

C

 

a+

a

b

1

100

75

55

40

 

40

30

25

2

85

60

40

30

 

30

25

20

3

75

50

35

27

 

27

23

16

4

65

45

31

24

 

24

19

13

5

60

40

27

21

 

21

16

10

6

55

35

24

18

 

18

13

8

7

50

30

21

15

 

15

10

6

8

45

26

18

13

 

13

8

4

9

40

22

15

10

 

10

6

2

10

30

20

13

8

 

8

4

1

11

25

16

10

6

 

6

2

 

12

20

14

8

4

 

4

1

 

13

16

12

6

2

 

2

   

14

13

10

4

1

 

1

   

15

10

8

2

         

16

8

5

1

         

17

6

3

           

18

4

1

           

19

2

             

20

1

             

b) Per a la Classificació per trams.

 

Actius

Classificació

A+

A

B

C

 

a+

a

b

1

65

45

30

20

 

20

15

10

2

45

30

20

15

 

15

10

8

3

35

20

15

10

 

10

8

6

4

30

15

10

8

 

8

6

4

5

20

10

8

6

 

6

4

2

6

15

8

6

4

 

4

2

1

7

10

6

4

2

 

2

1

 

8

8

4

2

1

 

1

   

9

6

2

1

         

10

4

1

           

11

2

             

12

1

             

Per puntuar s’haurà d’haver jugat el 50 % de les partides del torneig.

Pressupost en premis

5.4.- Pressupost en premis

El total de premis serà de 8.250 €.

a) Per a la Classificació General:

Classificació

Import (€)

Classificació

Import (€)

1

2000

4

500

2

1000

5

350

3

600

   

    

b) Per a la classificació per trams:

Classificació

Tram A

Tram B

Tram C

Tram D

Tram E

Tram F

1

275€

225€

175 €

150 €

100€

75€

2

200€

150€

100 €

75 €

50€

25€

 

c) Per a jugadores i jugadors catalans (aquest premi és acumulable):

Classificació

Import (€)

1

1000

2

700

3

500

L’ordre vindrà establert per la pròpia classificació general.

Tal i com estableix la Reglamentació General i de Competicions de la FCE, tindrà la consideració d’esportista català:

 1. El nascut a Catalunya

 2. El que tingui residència legal a Catalunya amb una antiguitat mínima de dos anys i jugui sota bandera catalana o espanyola

 3. Els jugadors de nacionalitat andorrana amb llicència en vigor per la Federació Catalana d'Escacs seran considerats com a esportistes catalans

LA DATA LÍMIT PER AL COBRAMENT DELS PREMIS SERÀ EL 31/10/2022

Desempats:

Una vegada finalitzats tots els torneigs que formen part del Circuit, els desempats, tant en el cas de la classificació general com en la de trams, s’establiran de la manera i ordre que s’indica a continuació:

1. Millor puntuació obtinguda, segons les taules de puntuació del Circuit, en un torneig, llevat dels que ja s’hagin comptabilitzat, independentment de si és A+, A, B, o C.

2. Si continua l’empat es continuaran afegint una a una les millors puntuacions que s'hagin obtingut en els torneigs disputats que no hagin estat comptabilitzats fins aquest moment.

3. Si persisteix l’empat després d’haver sumat totes les puntuacions obtingudes en tots els torneigs disputats, es tindrà en compte el percentatge de partides guanyades en torneig A que hagin computat per a la classificació.

4. Per últim, i si continua l’empat, es repartiran els premis en metàl·lic entre els empatats.

Aquests desempats intenten premiar la participació i la combativitat en el Circuit.

Exclusió dels premis del Circuit

Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Circuit:

 1. Participar en dos o més torneigs a l’hora, siguin o no del Circuit, amb coincidència total o parcial de dates i horaris.
 2. Abandonar un torneig per jugar-ne d’altres amb coincidència de dates. No se sancionarà la incorporació tardana en un torneig de jugadors provinents d’altres torneigs, sempre que no rebin byes compensats.
 3. Participar en torneigs del Circuit sense tenir llicència federativa en vigor, atorgada per qualsevol federació nacional, regional o local.
 4. Per sancions disciplinàries del Comitè de Competició de la FCE.
 5. Jugadors que de forma reiterada s’inscriguin en torneigs del Circuit i no es presentin a jugar. La direcció del Circuit enviarà un informe d’aquests jugadors al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE per a què puguin ser sancionats.

Adjudicació de places per al Campionat d’Espanya d’Edats 2023

Es premiarà amb una plaça hotelera al Campionat d’Espanya d’Edats de l’any següent a l’esportista català de cada categoria de sub-10 en endavant que obtingui el millor promig de performance (calculada amb el ELO FIDE) en dos torneigs del Circuit Català (un almenys ha de ser tradicional i l’altre pot ser tradicional o actiu). Es considerarà la categoria que l’esportista tindrà el 2023.

Igual que en els premis del circuit, els torneigs aspirants no puntuen.

Condicions:

 1. Jugar un mínim de dos torneigs del XVIII Circuit Català d’Oberts Internacionals dels quals un com a mínim ha de ser de ritme tradicional.

 2. Es valoraran només les participacions en grups que valguin per FIDE i sempre que no siguin grups limitats per edat.

 3. Per puntuar es farà la mitja de les dues millors performance (calculada amb l’elo fide) aconseguides en els torneigs jugats (amb un mínim de 8 partides jugades a cada torneig). Una de les performance contemplades haurà de ser necessàriament d’un torneig de ritme tradicional.

 

CAMPIONATS 2022 DATA INICI DATA FINAL Ritme de joc
Torneig Llampec per parelles mixtes 15 gener 2022 15 gener 2022 Llampec - Pres*
Lliga Catalana Divisió d'Honor 22 gener 2022 2 abril 2022 Tradicional - Pres*
Lliga Catalana resta de Divisions 23 gener 2022 3 abril 2022 Tradicional - Pres*
LLiga Catalana - Fases Finals i eliminatòries 27 març 2022 22 maig 2022 Tradicional - Pres*
Campionat de Catalunya Individual d'Edats - Sub-8 9 abril 2022 11 abril 2022 Tradicional - Pres*
Campionat de Catalunya Individual d'Edats resta de categories 9 abril 2022 14 abril 2022 Tradicional - Pres*
Circuit Català d'Oberts Internacionals 1 maig 2022 24 setembre 2022  
Campionat de Catalunya blitz individual online 14 maig 2022 15 maig 2022 Blitz - online
Campionat de Catalunya de Veterans 15 maig 2022 22 maig 2022 Tradicional - Pres*
Lliga Catalana -Tercera Categoria Sub-12 - Final 22 maig 2022 22 maig 2022 Tradicional - Pres*
Obert Ciutat de Barcelona 19 agost 2022 28 agost 2022 Tradicional - Pres*
Memorial Arturo Pomar 26 agost 2022 28 agost 2022 Tradicional - Pres*
Final Copa Catalana 2022 25 setembre 2022 25 setembre 2022 Actiu - Pres*
Intergeneracional Matx Fèmines-Veterans 12 octubre 2022 12 octubre 2022 Tradicional - Pres*
Festa Catalana i Campionat de Catalunya Llampec per Equips 15 octubre 2022 15 octubre 2022 Llampec - Pres*
Campionat de Catalunya per equips d'edats 29 octubre 2022 1 de novembre 2022 Tradicional - Pres*
Campionat Absolut i Femení de Catalunya Individual 28 octubre 2022 1 novembre 2022 Tradicional - Pres*
Campionat de Catalunya Actius d'Edats - Mem. Garcia Ilundain 10 desembre 2022 10 desembre 2022 Actiu - Pres*
Obert Memorial Garcia Ilundain 18 desembre 2022 18 desembre 2022 Actiu - Pres*

  

*Presencial

 

Competicions a Barcelona 2022

Competicions a Girona 2022

Competicions a Lleida 2022

Competicions a Tarragona 2022

 

Criteris per a les seus de joc del Barcelona World E-chess Open - Ciutat de Barcelona

Durant les dates del 21 al 30 d’agost la Federació Catalana d’Escacs (FCE) organitza el BARCELONA WORLD E-CHESS OPEN - CIUTAT DE BARCELONA.

Hi haurà diferents seus de joc presencials, per jugar de manera online mitjançant la plataforma de joc online Chess.com, en diverses ciutats de tot el món. La seu de joc principal serà a Barcelona, concretament a l’Auditori del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, C. Sants 79, Barcelona i locals adjacents.

Es podran homologar d’altres seus de joc secundàries a diferents ciutats del món que vulguin tenir una seu oficial. Aquestes seus les podran gestionar un club o una Federació d’escacs.

Les seus de joc hauran de complir els següents requisits:

 1. Complir amb el protocol sanitari vigent del país, juntament amb l’obligació de tenir gels hidrològics a les entrades i sortides del local i obligar a omplir la declaració responsable a cada participant.
 2. Tenir espais molt amplis on poder ubicar les taules i cadires per jugar. Haurà de tenir espai per poder garantir les distàncies de seguretat mínimes per a un mínim de 25 esportistes.
 3. Garantir una taula per participant d’una mida de 70 cm d’amplada i 1 metre de llarg.
 4. Estar adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
 5. Garantir bona connexió a internet.
 6. Disposar de càmeres panoràmiques i distribuir-les per dins la sala de joc per poder gravar tota la sessió.
 7. Tenir aire condicionat i/o calefacció a la sala de joc.
 8. Servei de megafonia en la sala.
 9. Cobertura elèctrica suficient per la connexió d’ordinadors, tablets o mòbils dels participants, així com per càmeres, impressores i ordinadors per a l’organització i/o àrbitre.
 10. Crear un club a Chess.com per tal de facilitar la gestió amb chess.com i tenir algun mitjà de cobrament per tal de cobrar les inscripcions dels participants de les seves seus.

A més, els organitzadors oficials de les seus de joc licitants hauran de:

 1. Garantir un mínim de 25 participants presencials.
 2. Comptar amb un àrbitre presencial, que haurà de tenir la titulació mínima d'àrbitre FIDE, és a dir, AF o AI. La ràtio d’àrbitres serà d’un per cada 30 participants.
 3. Aportar endolls o lladres suficients per poder endollar els dispositius electrònics.
 4. Estar connectats durant les rondes amb l’àrbitre principal via Zoom.
 5. Disposar d’una càmera que gravi en directe una panoràmica de la seu amb els participants, i una pantalla per poder veure en directe la resta de sales de joc.

Les seus de joc homologades i acceptades per la FCE per ser seus secundàries oficials del torneig hauran de tenir en compte:

 1. El preu de les inscripcions al torneig dels participants el marcarà cada seu, sempre amb el vist i plau de la Federació Catalana d’Escacs, i el seu pagament serà efectuat a cada seu.
 2. Aquest preu d’inscripció sortirà a les bases del torneig. Cada seu de joc rebrà l’import íntegre de les seves inscripcions per tal de que puguin gestionar la seva comptabilitat.
 3. Les despeses derivades del torneig aniran a càrrec de l’organització de les seus designades.
 4. Les despeses de l’àrbitre o àrbitres de la seu aniran a càrrec de l’organització de les seus designades.
 5. Els premis de la general, que surten a les bases, els posa en la seva totalitat la FCE.

Els interessats hauran de contactar amb l’organització al següent correu: federacio@escacs.cat , no més tard del 10 d’agost del 2020.

Nota alta a la participació de la delegació catalana a Salobreña, al campionat estatal sub8. El Pau Mulet, després de guanyar les dues partides de la darrera jornada, l'última contra el seu company de federació, en Guillem Torres, ha aconseguit la medalla de bronze del campionat, amb 6 punts de 8. El jugador del Mollet ha sabut gestionar a la perfecció el seu temps al llarg de tot el torneig i només ha perdut contra els dos primers classificats. Estem davant un jugador de llarg recorregut. La seva maduresa és sorprenent en un nen de 8 anys. La nostra més sincera enhorabona al jugador, a la seva familia i al Mollet club d'escacs.

Pau Mulet, bronze

Per altra banda, a vegades, els desempats son injustos, i el Jordi Linares, que s'ha mantingut com el primer jugador català a la classificació general fins la darrera jornada, també amb 6 de 8, s'ha hagut de conformar amb la quarta posició. El Jordi, però, ha fet un campionat excepcional i es mereixia tant com el Pau la medalla de bronze. El més just hagués estat una medalla compartida. El Jordi s'ha quedat a les portes de la medalla per segon any consecutiu (l'any passat també es va quedar a un pas de la medalla en la categoria sub7), i això ha fet que el jugador hagi acabat força decebut. De totes maneres, els escacs catalans tenen en el Jordi una autèntica joia. Les medalles arribaran, segur. Endavant campió!

L'última jornada ha deparat dos enfronaments directes entre jugadors catalans, al top-10. 4 jugadors començaven l'últim matx amb 5 punts i amb ganes d'acabar dels 5 primers. La fortuna ha somrigut al Pau i al Jordi, que han trobat en el Guillem Torres i el Joan Villa, uns digníssims rivals. La partida final entre el Pau i el Guillem ha estat especialment emocionant, amb alternatives pels dos jugadors. El Guillem, després de 5 victòries consecutives ha cedit la seva tercera derrota i ha acabat el campionat amb un bon 5 de 8. Tots estem convençuts que el Guillem ens donarà moltes alegries en un futur.

Un atre jugador amb una projecció bestial és el Joan Villa. Finalment, ha quedat tercer classificat en la categoria sub7, en un final molt desafortunat. Tota la delegació estava pendent d'una partida en la qual, si el rival directe del Joan perdia, ell guanyava la medalla de plata. El rival del Joan tenia la partida perduda però, a última hora, el seu oponent s'ha deixat la dama i a nosaltres ens ha deixat sense medalla. El Joan ha quedat 13è de la general, amb 5 de 8 i la sensació que l'any vinent serà un seriós aspirant al títol absolut de la categoria.

També ha deixat bones sensacions l'Adrià Pérez, un jugador molt tàctic i amb molta projecció que les dues últimes jornades ha aconseguit gestionar millor el seu temps. Això s'ha traduit en una millora substancial del seu joc. Avui ha fet una primera partida molt seriosa, guanyant un bon oponent. La segona, però, l'ha perduda i ha acabat en la posició 28 amb un digne 4 de 8. 

També molt contents amb l'Adrià Colon, que ha anat de menys a més i ha aconseguit superar la frustració de les primeres jornades, sumant tres victòries. En total, 3 de 8 i 45è de la general. L'Adrià va arribar al torneig una mica desentrenat, però per poc que s'hi posi, segur que anirà amunt. Avui, ens ha deleitat amb un brillant sacrifici d'alfil i cavall per coronar dama a la seva primera partida.

I la nostra benjamina, la Nuria Linares, ha acabat amb 1 de 8, en la posició 58. La Nuria ens ha robat el cor a tots els components de la delegació per la seva energia i simpatia. Amb el mestre del seu germà al costat, no tenim cap dubte que d'aquí poc temps en sentirem a parlar.

I fins aquí les cròniques de la categoria sub8. Molta sort a tots els jugadors de les categories superiors. Les properes setmanes tenim emocions fortes assegurades.

 

Preguntes Freqüents

Botiga en línia

Cercador

Galeria Flickr