VIST, l’acta del partit entre el C.E. Barcelona UGA B – Sant Boi on es reflecteix la reclamació efectuada pel delegat del Club Escacs Sant Boi i la versió dels fets del propi jugador.

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 19/03/2014, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el C.E. Barcelona UGA B – Sant Boi on es reflecteix la reclamació efectuada pel delegat del Club Escacs Sant Boi i la versió dels fets del propi jugador.

ATÈS, el que diuen els Reglament General de la FCE i la circular relativa a aquest assumpte:

Secció 11. Conducta dels jugadors

Article 13

No es permet utilitzar telèfons mòbils ni portar cap aparell electrònic o de qualsevol aparell que permeti la comunicació del jugador amb l’exterior o l’emmagatzament de partides o posicions a la sala de joc, excepte que hagi una autorització prèvia de l’àrbitre o els delegats que facin aquesta funció.

Circular 2/2014

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS: 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil, el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada, el Comitè de Competició decidirà la sanció que pot comportar la pèrdua de la partida.

CONSIDERACIONS

  1. Al jugador Xavier Miquel del C.E. Barcelona-UGA li va sonar el mòbil durant la seva partida contra Joan Bosco Prats del C.E. Sant Boi, en mode vibració i va sortir de la sala de joc per contestar la trucada. El jugador va al·legar que havia contestat per un problema de salut de la seva mare.
  2. El delegat del C.E. Sant Boi demana el punt de la partida que va perdre el jugador del seu equip, però aquest Comitè no considera que es donin les circumstàncies agreujants per castigar el jugador amb la màxima sanció possible.
  3. Considerem que no va existir un perjudici real esportiu en el transcurs de la partida, ja que el jugador no va molestar el seu contrincant, ni tampoc la resta de jugadors que hi eren a la sala de joc.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Amonestar el jugador Xavier Miquel, ja que hauria d’haver avisat als delegats del partit que necessitava tenir encès el mòbil per motiu de salut d’un familiar.

Advertir al jugador que en cas de reincidència podria rebre una sanció de més gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 19 de març de 2014