COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta de la ronda 1 de la Lliga Catalana 2020, en Tercera Categoria, en el partit entre el Badia C i l’Hortenc B, en el que va ser alineada la jugadora número 4 de la llista d’ordre de forces.

VIST, les al·legacions del Club d’Escacs Hortenc.

FONAMENTS DE DRET

Reglament General de Competicions Lliga Catalana

Article 6

“…Un jugador titular d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior.”

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

1.La pèrdua del punt global, al Club d’Escacs Hortenc per alineació indeguda.

2.Les partides disputades comptabilitzaran amb el resultat real que es va produir.

3.El resultat del matx queda de la següent manera: Badia C E 4-0 Hortenc B.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 23 de gener de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs