COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta de la ronda 1 de la Lliga Catalana 2020, en Tercera Categoria, Grup XI, entre els equips SANT ADRIA E i SITGES C, on el Sitges va alinear el jugador número 14 de la seva llista al primer tauler. Tenint en compte que el Sitges, té el primer equip a Primera Categoria (8 jugadors) i el segon equip a Segona Categoria (6 jugadors), a l'equip C, es podrien alinear jugadors a partir del número 15 de la llista d'ordre de forces.

VIST, les al·legacions del Club Sitges.

FONAMENTS DE DRET

Reglament General de Competicions Lliga Catalana

Article 6

“…Un jugador titular d’un equip no pot jugar en un equip de categoria inferior.”

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

1. La pèrdua del punt global, al Club d’Escacs Sitges per alineació indeguda. Sant Adrià E 4-0 Sitges C

2. Les partides disputades comptabilitzaran amb el resultat real que es va produir.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 23 de gener de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs