a) Per a la Classificació General:

Classificació

Import (€)

Classificació

Import (€)

Classificació

Import (€)

1

2.500 €

6

500 €

11

200 €

2

1.250 €

7

400 €

12

175 €

3

850 €

8

300 €

13

150 €

4

700 €

9

250 €

14

125 €

5

600 €

10

225 €

15

100 €

La guanyadora o guanyador del VIII Circuit Català tindrà invitació per participar en el Torneig Magistral del Casino de Barcelona 2011

b) Per a la classificació per trams:

Classificació

2300-2399

2150-2299

2000-2149

1850-1999

1700-1849

Fins a 1699

1

350 €

300 

250

200 €

150 €

125 €

2

250 

200 

150

125 €

100 €

75 €

3

150 €

90 €

80

70 €

60 €

50 €

4

125 €

80 €

70 €

60 €

50 €

40 €

5

80 €

70 €

60 €

50 €

40 €

30 €

 

c) Per a la participació femenina:

Classificació

Import (€)

1

400 €

2

250 €

3

150 €

d) Per a la participació femenina de catalanes seleccionables:

Les primeres tres catalanes seleccionables de la classificació femenina del Circuit estaran classificades per participar en el Campionat Femení de Catalunya 2011

e) Per a jugadores i jugadors catalans seleccionables (aquest premi és acumulable):

Classificació

Import (€)

1

1.100 €

2

750 €

3

550 €

4

400 €

5

250 €

Els primers tres catalans seleccionables de la classificació general del VIII Circuit estaran classificats per participar en el Campionat Absolut de Catalunya 2012. La primera o primer classificat català seleccionable tindrà invitació per participar en el Torneig Magistral del Casino de Barcelona 2011.

Total de premis: 15.705 €

Els premis de la Classificació General, els d’un tram i els del femení no són acumulables. Es donarà el premi d’import superior.

Lliurament de premis

El lliurament dels premis del Circuit Internacional “Gran Premi Generalitat de Catalunya” es realitzarà a la Festa Catalana d’Escacs.

És obligatori per al Campió del Circuit i els dos següents classificats, la primera classificada femenina, els tres primers catalans seleccionables i els campions dels trams recollir, o en cas justificat delegar, el seu premi a la Festa Catalana, en cas contrari el perdran.

LA DATA LÍMIT PER AL COBRAMENT DELS PREMIS SERÀ EL 31/10/11