ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL  ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS  DEL 09 DE MAIG  DE 2009

 

Membres assistents: Oscar Companys (Barberà),  Alfonso Jerez (Foment Martinenc), Josep Garcia  (La Lira), José Peñarroya (Incresa),  Jordi Capellades (Peona i Peó), Jaume Grau (Cerd. Vallès),  Joan Barnet (Olesa), Ricard Llerins i Eduard Arilla (Sant Martí), Enric Chalmeta (Colònia Güell), Joan Franquet (Tres Peons), Juan Maria Santiago (Cervelló), Josep M. Camell (Reus Ploms), Eduard Pagès Ruiz (Esplugues), Josep Chalmeta (Sant Boi), Félix Romero (Sant Andreu), Joan Cifré (Mollet), Miquel Fernández-Diaz (Sabadell SCC), Francesc González (Sitges), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí).

 

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Josep C. Viñas, Josep Garcia, Jordi Capellades, Marta Amigó, i Antoni López com a Gerent.
Sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, celebrada al Consell Català de l'Esport (Sala d’Actes), Carrer Sant Mateu s/n d'Esplugues de Llobregat, el dia 09 de maig de 2009, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 


Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2009. 

2. Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2009 i estats comptables del 2008.

3. Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 24 d’abril de 2009 a les 18 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments de la FCE (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4. Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.

5. Elecció membres Comitè Apel·lació.

6. Torn obert de paraules.

Un cop finalitzada l’Assemblea General Ordinària se celebrarà l’Assemblea General Extraordinària amb el següent

 

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT


1. Autorització de l’assemblea al finançament del nou local de la Federació Catalana d’Escacs al barri de Sant Andreu de Barcelona.

2. Torn obert de paraules.

 

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Alejandro Melchor Muñoz, Miquel Fernandez-Diaz Mascort, Francesc González Alonso.

 

INFORME ESPORTIU I DE GESTIÓ DEL PRESIDENT

Benvinguts a l’Assemblea ordinària de la Federació Catalana d’Escacs.

 

RESULTATS ESPORTIUS

 

Volem  començar felicitant a tots els clubs que han obtingut èxits esportius en els darrers mesos. A l’Escola d’Escacs pel seu triomf a la Copa Catalana, que li dona el passaport per disputar el campionat d’Espanya. Al Montcada per al seu quart títol de Lliga consecutiu,  i a tots els clubs que han aconseguit l’ascens aquesta temporada, en especial al Lleida, Sitges i Sant Andreu, pel seu ascens a la Divisió d’Honor, que com  sabeu, el proper any comptarà amb 12 equips.

Volem felicitar públicament també a la Selecció Catalana de veterans que van aconseguir un excel·lent quart lloc al Campionat d’Europa  per equips, només mig punt de desempat ens va separar de la medalla, i a la Selecció Catalana Absoluta, que a més de tornar a guanyar el Quatre Nacions, ha obtingut el seu quart títol consecutiu de Campions d’Espanya  per autonomies. Ser el favorit i complir el pronòstic quatre vegades seguides, no es gens fàcil.

 

ESCACS BASE

 

El passat Campionat de Catalunya d’edats ha estat un èxit de participació, i per les felicitacions rebudes per part de diversos clubs,  també ha estat un èxit d’organització.

La nova divisió de les fases prèvies, acostant la competició al lloc de residencia dels nens i les nenes, ha facilitat el creixement de la participació, i ha permès millorar en alguns casos els sistemes de competició. Cara a la propera temporada s’està treballant per afinar el model, corregint alguns desajustos en l’adjudicació de places i fent que els percentatges de distribució s’apliquin de manera automàtica.

El nou pla de beques, que vam anunciar a l’assemblea de l’any passat, s’ha implementat. S’ha reduït el número de jugadors becats i s’han incrementat les ajudes a cada un d’ells. Ara és el jugador qui escull l’entrenador amb el vist i plau de la Federació.

També és el primer any que tenim dos jugadors d’escacs a la Residència Blume. Creiem que és un fet remarcable que representa un important reconeixement del nostre esport.

 

CIRCUIT

 

Aquesta setmana s’ha iniciat una nova edició del Circuit Català i malgrat la crisi econòmica que patim, la majoria de tornejos seran puntuals a la seva cita amb els afeccionats. Volem agrair, aquest any especialment, l’esforç dels clubs organitzadors.

Així com també volem agrair a tots els clubs que durant tot l’any organitzen tornejos, ells  fan, amb les seves iniciatives, que Catalunya tingui una de les millors ofertes d’escacs per als afeccionats.

 

EINES ELECTRÒNIQUES DE GESTIÓ

 

Hem donat passes endavant en la utilització d’eines de gestió electròniques. Aquest any s’ha implementat el control econòmic al portal dels clubs. Tots els clubs podeu seguir quin és l’estat de les vostres comptes amb la FCE. En donarem més de passes endavant, i l’àrea de serveis federatius està treballant per augmentar l’oferta de serveis on-line.

 Està en estudi una aplicació per gestionar les inscripcions i una altra per fer automàticament els informes de la FIDE, quant aquesta estigui operativa podrem avaluar per elo internacional totes les categories del Campionat de Catalunya per equips.

 

NOUS MEMBRES DE JUNTA

 

S’han produït les eleccions al càrrec de representant dels àrbitres. Enric Chalmeta és el nou responsable de l’àrea. També s’han realitzat eleccions a la territorial de Tarragona i Joan Sangés és el nou president de la Territorial, a tots dos els hi desitgem molts èxits en la seva gestió.

Volem  agrair públicament la feina que ha fet en Josep Terrones com a president de Tarragona.  Sabem que en alguns casos ha estat molt difícil.

 

DEPARTAMENT DE MONITORS

 

El departament de monitors i entrenadors continua treballant i col·laborant estretament amb Consell Català de l’Esport, s’han fet diversos cursos d’iniciació i estem treballant per fer els temaris dels següents nivells. Hem de dir un cop més que també hem estat pioners en l’implantació a Espanya de les noves titulacions oficials de monitors, i que ja estem començant a col·laborar amb la FEDA i altres federacions autonòmiques per ajudar-los a homologar els seus títols.

 

RESULTAT ECONÒMIC

 

El tresorer de la FCE després, i ja dins de l’Assemblea, donarà comptes de l’exercici 2008 i posarà a ratificació el pressupost per al 2009.

Durant l’exercici 2008 hem tingut un important dèficit de prop de 40.000 euros. Aquest dèficit ha estat principalment motivat per la pèrdua d’algunes subvencions que teníem compromeses per les administracions. També hi ha hagut una lleugera desviació en la realització d’alguns campionats oficials.

És el primer cop que ens presentem a l’Assemblea amb un balanç econòmic  negatiu i us vull avançar que podem estar tranquils, perquè els superàvits d’anys anteriors cobriran el dèficit, i perquè ja hem pres una bateria de mesures per permetre aquest any recuperar una part del dèficit de l’any 2008.

Entre aquestes vull destacar, la suspensió del Quatre Nacions, la disminució d’una plaça classificatòria per al Campionat de Espanya d’edats passant de 8 a 7, i sobre tot la negociació del preu dels serveis per Internet, on hem aconseguit una retallada de quasi bé un 50% del seu cost, després d’unes negociacions que no han estat fàcils.

 

NOU LOCAL FEDERATIU

 

La nova seu de la Federació, si l’assemblea ho aprova es traslladarà finalment a Sant Andreu. El vicepresident os donarà també desprès tots els detalls, però finalment creiem que hem trobat el lloc idoni, amb una superfície útil important i amb una situació geogràfica que serà privilegiada en el futur. Vull agrair públicament les facilitats que ens ha donat el Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona, que en un temps molt curt estan agilitzant totes les gestions.

 

CANVIS ALS REGLAMENTS

 

Estem satisfets de com han funcionat alguns dels canvis de reglament del Campionat de Catalunya per equips, no obstant creiem que encara es poden millorar algunes regles, cara a dignificar encara més el campionat.

A l’Assemblea de novembre presentarem una sèrie de canvis reglamentaris.

La FIDE ha fet canvis a la seva reglamentació al darrer congrès a la ciutat alemanya de  Dresden. Alguns d’aquets ens afectaran a partir del proper any, com el canvi dels ritmes de joc vàlids per a normes. Haurem d’adaptar-nos a aquesta nova normativa i al novembre la Junta presentarà una proposta, tant per al Campionat de Catalunya per equips, com per a la resta de competicions.

 

AJUT A CLUBS PARTICIPANTS A CAMPIONATS D’ESPANYA

 

Fa quinze dies vaig enviar una carta a la Secretaria General de l’Esport demanant-li suport econòmic per als clubs classificats per al Campionat de Espanya. Els darrers anys els ajuts només han arribat als classificats a la Divisió de Honor, i si no establim com complementar l’ajuda que dóna la FEDA, ens podem trobar sense representants catalans a les altres divisions.

La Federació farà un esforç al 2010 per integrar els ajuts al seu pressupost ordinari.

 

AGRAIMENT ALS COMITÈS

 

Finalment vull agrair la feina que fan, tant el Comitè de Competició com el d’Apel·lació. És una feina de vegades ingrata, sempre hi ha algú descontent amb les seves decisions, però és una feina necessària, i els membres dels comitès la fan de manera desinteressada.

Moltes gràcies per la vostra atenció

 

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

La Memòria esportiva i de gestió federativa va ser aprovada per unanimitat.  


APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

Es van introduir dues modificacions: la no celebració del Torneig 4 Nacions i la introducció del Campionat d’Edats de Barcelona per Equips que, en principi no estava previst celebrar-ho.

El calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2009 va ser aprovat per unanimitat.

 

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia i Riera va fer una breu exposició dels estats comptables, l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2008 van ser aprovats per unanimitat.

Pel que fa al pressupost per a l’any 2009, va ser ratificat també per unanimitat.

 

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS CLUBS

 

PROPOSTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE TORNEIGS HOMOLOGATS


NORMATIVA PER AL REGISTRE DELS TORNEIGS A HOMOLOGAR 

 

1. DEFINICIÓ

1.1 És denomina torneig homologat tot aquell que prèviament ha estat acceptat per la Federació, d'acord amb la normativa vigent. Els torneigs homologats han d'estar organitzats per una entitat esportiva reconeguda per la Federació Catalana d'Escacs, que es disputin a Catalunya, i arbitrat per un àrbitre que hagi fet efectiu el pagament de la quota que li dóna dret a tenir llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans de la FCE, independentment de la seva nacionalitat o titulació.

 

 

2. REGISTRE DE TORNEIGS

2.1 Per registrar un torneig homologat s'haurà de comunicar a la Federació Catalana d'Escacs, mitjançant L'IMPRÈS DE REGISTRE de Torneigs. La Federació Catalana tramitarà l’imprès a la FIDE quan correspongui.

2.2 Serà molt important destacar les dades de començament i finalització del torneig, el nº de rondes i els telèfons de contacte de l'organització.

2.3 Caldrà abonar la quota en vigor de registre de torneigs. Els torneigs registrats fora del termini establert per la circular corresponent pagaran la quota en vigor més un recàrrec del 50%.

2.4 No s’acceptarà el registre de nous torneigs oberts vàlids per elo FIDE que coincideixin amb competicions del calendari oficial organitzats per la pròpia Federació Catalana o altres torneigs homologats  de caire internacional, que no respecti la distància d’un radi inferior a 30 Kms.

Un torneig perquè sigui considerat com internacional als efectes de la protecció de la norma dels 30 Kms., ha de complir els següents requisits (la referència és la de la darrera edició disputada): 

Ha de ser vàlid per elo de la FIDE, i de la FCE i la reglamentació ha d’ajustar-se a la normativa vigent d’aquests organismes.

Un mínim de 20 jugadors amb elo FIDE que no siguin espanyols i que han de pertànyer a un mínim de 3 països diferents (banderes) i entre els quals 10 han de ser titulats internacionals (GM, MI, WGM, WMI). (normativa FIDE B01 Art-1.43e per a obtenció de normes de MI i GM)

S’haurà de jugar a un mínim de ronda diària ( no són considerats com internacionals als efectes de protecció els torneigs de ronda setmanal).

Tots els torneigs del Circuit Català d’Oberts Internacionals es consideraran internacionals a efectes de la seva protecció.

Els torneigs que ja figuren en el calendari oficial no podran ser desplaçats de les seves dates per a la celebració d’altres internacionals.

 

3. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZATS MITJANÇANT EL SISTEMA SUÍS D'APARELLAMENT

3.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 25 jugadors.

3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K. A tal efecte, l’organització del torneig haurà de demanar l’homologació amb els condicionants abans descrits.

3.3 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

3.4 Els grups per trams d'ELO s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

 

4. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZAT MITJANÇANT EL SISTEMA ROUND ROBIN O LLIGA.

La Federació Catalana d'Escacs recomana utilitzar aquest tipus de torneigs només per a competicions de caire internacional, per l’obtenció de normes de MC, o en aquells casos on no sigui possible formalitzar un sol grup per a l’ús del sistema suís.

4.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 10 jugadors.

4.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K.

4.3 Es reduirà al mínim indispensable els enfrontaments entre jugadors d'un mateix club a les últimes dues rondes.

4.4 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

4.5 Els grups s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

 

5. NORMES PER A L'HOMOLOGACIÓ

5.1 Tots els torneigs registrats podran sol·licitar l'homologació, lliurant a la Federació Catalana  L’IMPRÈS DE REGISTRE  40 dies abans del començament de  la prova. La Federació Catalana d'Escacs  comunicarà  a l'organitzador l’homologació o no del torneig.

5.2 Els participants d'un torneig podran comprovar que el torneig és homologat i per tant vàlid per ser avaluat, quan figuri a la llista de torneigs  que es publica anualment a la pàgina web de la FCE.

5.3 L'organització del torneig publicarà la relació de participants amb el nom complet del jugador i el seu número de codi a més de la resta de dades que es demanen a l'imprès.

a) Els jugadors que no surtin a la llista d'ELO, hauran de justificar la seva afiliació a la FCE mitjançant fotocòpia de la seva llicència tramitada per la federació.

b) Els jugadors que no pertanyen a la Federació Catalana, tant si són espanyols com estrangers, que no tingui ni ELO FEDA o FIDE, han de justificar que tenen tramitada llicència per alguna federació.

c) Els jugadors que no estiguin afiliats a la Federació Catalana i no puguin demostrar la seva afiliació a qualsevol altre federació, el club organitzador els haurà de tramitar la llicència perquè puguin participar en el torneig. En cas d’incomplir aquesta norma, l'organitzador haurà de pagar l'equivalent al preu de la llicència en vigor més un 20%, per cada jugador d’aquestes característiques.

5.4. Serà obligatori disposar d’un full de reclamacions segellat per la FCE perquè els jugadors puguin escriure els comentaris que considerin oportuns sobre l’organització del torneig.

 

6. PRESENTACIÓ D'INFORMES

6.1 Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre emetrà un informe en un termini de 10 dies després de la data de finalització del torneig. L'informe s'haurà de presentar segons està indicat al Reglament de l'avaluació catalana, punt 4

 

7. ANUL·LACIÓ DE TORNEIGS HOMOLOGATS

7.1 La FCE podrà anul·lar qualsevol prova que no compleixi aquesta normativa o per causa de irregularitats evidents.

 

Per tal d’adequar la normativa catalana a la de la FIDE es proposen una sèrie de canvis en el Reglament de Torneigs Homologats. 

 

Es passa a votació de l’Assamblea, i aquest punt queda aprovat amb 16 vots a favor i una abstenció. 

 

 

JORNADA D’ESCACS AVALUABLE

 

DENOMINACIÓ

Es denomina Jornada d'Escacs Avaluable aquella competició, organitzada per un club afiliat a la FCE, que se celebri disputant una sola partida per jugador. La competició ha d’estar prèviament registrada per la FCE. Les partides es disputaran a ritme homologat perquè sigui vàlid per elo.. Una Jornada d'Escacs Avaluable serà obligatòriament dirigida per un àrbitre titulat amb llicència en vigor per la FCE.

No hi hauran premis en metàl·lic.  El preu de la inscripció es decisió del club organitzador.
Un mateix club pot organitzar 2 jornades en un sol dia (matí i tarda).

 

PARTICIPANTS

Només podran prendre part en les Jornada d'Escacs Avaluable els jugadors amb llicència en vigor.

 

HOMOLOGACIÓ

Els clubs organitzadors demanaran el registre per l’homologació a la Federació Catalana de la celebració d’una Jornada d’Escacs amb un mínim de 40 dies d’antelació adjuntant a la sol·licitud el reglament de la competició. La Federació Catalana confirmarà a l’organitzador el registre del Torneig perquè el puguin portar a terme. El club organitzador haurà d’abonar les quotes FCE i FIDE  en concepte d’homologació.

 

VALORACIÓ ELO

La Jornada d'Escacs Avaluable, sempre ha de valdre per elo català i pot valdre o no per elo fide. Dependrà de la voluntat de l'organitzador, i per tant de que vulgui pagar o no la quota de la FIDE.

 

PROCEDIMENT DE L’APARELLAMENT

Els jugadors podran inscriure’s fins l’hora marcada per l’organització per a la finalització de les inscripcions. Els jugadors hauran de signar un full d’inscripció on consti el seu nom, el DNI i la signatura.

Completada la inscripció, l’àrbitre ordenarà els jugadors per ordre d’elo i començarà a fer parelles d’enfrontaments pel procediment següent: 1 amb el 2, 3 amb el 4, 5 amb el 6..., fins completar la llista de participants.  No seran aparellats aquells jugadors que havent-hi fet una inscripció prèvia a l’organitzador, no està present a la sala de joc i no ha signat la fulla d’inscripció.

La llista de jugadors s'ordenarà per elo català.

El color de les peces se sortejarà a criteri de l’àrbitre: es pot assignar les blanques al grup de jugadors parells o senars, alternativament o per sorteig directe a cada tauler.

 

PROCEDIMENT DE L’INFORME

Per a la valoració d’elo, l’àrbitre enviarà un informe a la Federació Catalana amb l’arxiu SwisManager amb les enfrontaments i resultats de les partides, els fulls signats d’inscripció i els dos originals de les planilles.

Tot el que no estigui previst en aquest Reglament es regularà pels Reglaments de la FCE, FEDA i FIDE.

 

La proposta va ser aprovada per 13 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

 

PROPOSTES DEL C.E. MOLLET

La primera proposta ja estava recollida en la proposta de la Jornada Avaluable d’Escacs presentades  per la Junta Directiva.

La resta de propostes van ser retirades amb el compromís per part de la Junta de la FCE d’evitar que es puguin produir 3 vacants en un grup del Campionat de Catalunya per Equips i també controlar les renúncies perquè un club que renúncia a un equip de 8 jugadors no pugui fer dos de 4.

 

PROPOSTA DEL C.E. ESPLUGUES

Es retirada la proposta del C.E. Esplugues amb el compromís per part de la FCE que es podran demanar àrbitres per partits especialment conflictius.

 

PROPOSTES DEL C.E. INCRESA

 

Les propostes formulades pel C.E. Incresa són debatudes per l’assemblea però no són votades ja que no corresponen a propostes sobre modificacions reglamentàries.

 

Són ratificats en els seus càrrecs els nous membres de Junta Directiva de la FCE Enric Chalmeta Torredemer, com a representant del Comitè d’àrbitres i a Joan Sangés Monfort, com a Representant Territorial de Tarragona.

 

Són escollits com nou membres del Comitè d’Apel.lació els Srs. Félix Romero Moreno i Salvador Carranza Faue.

 

TORN OBERT DE PARAULES

El representant del Mollet demana que els clubs puguin fer classes a través del porta d’ICC. Se li contesta que es demanarà un manual perquè els clubs sàpiguen com actuar per fer aquestes classes.

El representant del club Cerdanyola del Vallés demana que siguin regulat el tema dels vacants en el Campionat per Equips. La Junta de la FCE li contesta que s’estan preparant una sèrie de modificacions reglamentaries una d’elles farà referència a les vacants.

El representant del Sant Martí considera que els torneigs juvenils no haurien de ser oberts sinó que només poguessin participar els classificats.

El representant del Club Olesa recorda que el Campionat per Equips de Barcelona s’havia suspès i finalment s’ha fet. La Junta Directiva explica els motius relacionats amb els campionat a les Territorials. Per l’any vinent està previst que aquest campionat no es disputi a Barcelona.

El Sr. Llerins pregunta si es pensa fer una nova reglamentació per a les prèvies del Juvenil de Barcelona i per al Trofeu Jordi Puig. Se li contesta que s’estan revisant aquests dos temes.

La Generalitat convocarà a la FCE i els clubs per presentar les subvencions i premis per al 2009.

El Sr. Peñarroya explica que totes les seves intervencions fan referència als equips de categories inferiors i que creu que s’hauria de fer un referèndum amb les seves propostes. Se li contesta que la reglamentació i les lleis no contemplen aquest mètode de consulta.

 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS

 

El President de la Federació realitza un breu introducció i agraeix als clubs del Districte (La Lira, el Sant Andreu i el Congrés el seu suport a aquest projecte.

L’assemblea aprova que es faci arribar una mostra d’agraïment al Districte de Sant Andreu pel la seva cessió d’un espai de 300 metres quadrats destinat a ser local de la FCE.

 

Mitjançant la projecció d’un document presentant en format Power Point, el Sr. Victor Pont realitza una detallada explicació del projecte del nou local federatiu al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

Alguns dels punts que va destacar van ser el següents:

a) Que es tracta d’un edifici singular i només es podrà remodelar l’interior però no la façana que serà rehabilitada pel propi Ajuntament.

b) Que ja es compta amb el vist i plau de l’Ajuntament, del Departament de Patrimoni i de la Generalitat.

c) La cessió per part de l’Ajuntament serà per 25 anys.

d) La previsió es començar les obres durant aquest any i la inauguració podria ser per l’estiu del 2010.

e) La intenció de la Junta serà llogar el local de Gran Via.

f) El préstec el demana la Generalitat a nom de la Federació a l’Institut Català de finances.

g) Es tracta d’un projecte il·lusionant en el qual es pretén poder donar més i millors serveis als afiliats a la FCE.

 

El text presentat al clubs amb l’explicació és el següent:

 

INFORME LOCAL FEDERATIU AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

Un cop descartada l’opció del local cedit per l’Ajuntament de Badalona a causa de problemes tècnics irresolubles, la Federació es va posar en contacte amb el Districte de Sant Andreu de Barcelona per recuperar la cessió d’un local que ens havien ofert feia un any.

 

A partir d’aquí els passos que s’han hagut de fer han estat els següents:

 

 1. Recuperar del Consell Català de l’Esport la subvenció que teníem ja concedida per l’altre local de Badalona per un import de 350.000€. En reunió mantinguda entre Toni Ayza i Anna Pruna, Secretaria General de l’Esport es va confirmar aquesta subvenció.

 2. Es va parlar amb l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, per demanar una cessió d’un local situat als terrenys de la empresa Fabra i Coats. El local és una planta baixa amb 300 metres quadrats lineals. L’acord de cessió ja està tramitat i serà aprovat per un període de 25 anys el mes de maig pel ple de l’Ajuntament.

 3. S’ha mantingut una reunió amb una entitat anomenada “Amics de Fabra i Coats”, formada per antics treballadors de la fàbrica. Aquest organisme vetlla per la recuperació de diferents eines i espais de l’Antiga fàbrica. Tenim el vist-i- plau d’aquesta associació.

 4. S’ha mantingut una reunió amb el departament d’urbanisme i patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona que també ha autoritzat l’obra.

 5. Els arquitectes encarregats han elaborat un projecte que contempla les necessitat bàsiques de la Federació com ara les oficines d’administració, el centre de tecnificació, la biblioteca, la sala de juntes polivalent, una secció d’informàtica i una sala de joc per 80 jugadors, tot un conjunt de millores pels clubs afiliats.

 6. A l’assemblea mostrarem un conjunt d’imatges per tal de visualitzar el projecte.

 7. La remodelació federativa contempla la part interior del local, ja que la part exterior forma part d’un projecte conjunt que ha de portar a terme el propi Ajuntament per a la totalitat de l’edifici.

 8. Des del punt de vista econòmic s’ha elaborat un pressupost que encara no es definitiu i que contempla una despesa màxima de 450.000€.

 9. Aquest projecte compta amb el total suport dels tres clubs del districte que són: Sant Andreu, Congrés i La Lira. La influència dels clubs del districte i la bona sintonia amb l’Ajuntament de Barcelona ha estat bàsica per aconseguir uns bons acords de cessió.

 10. El finançament està garantit, ja que la mateixa Generalitat demanarà un préstec, a l’Institut Català de Finances, en nom de la Federació, per fer front a la subvenció de 350.000€. Aquest préstec es cobrarà a mesura que es vagi certificant l’obra.

 11. La Junta Directiva demana autorització a l’assemblea per poder signar un préstec com a màxim de 450.000 €, aquest import es desglossa en 350.000€ de la subvenció concedida per la Secretaria General de l’Esport i 100.000€ que és la màxima aportació de la Federació en aquest projecte.

 

 

L’assemblea aprova per unanimitat el projecte del nou local federatiu i autoritza per unanimitat a la Junta Directiva, en la persona del seu president, a efectuar totes les accions necessàries per al finançament del projecte que podria incloure la petició d’un préstec bancari que podria superar en més d’un 20% del pressupost federatiu.

 

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19 hores.

 

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 09 DE MAIG DE 2009

 

      En Alejandro Melchor Muñoz, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Miquel Fernández-Diaz Mascort i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Francesc González Alonso, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 09 de maig de 2009 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

 

Alejandro Melchor Muñoz

Miquel Fernandez-Diaz

Francesc Gonzalez Alonso

Antonio Ayza i Casamitjana

Josep C. Viñas i  Racionero


 

Barcelona, 11 de maig de 2009

 

FCE 04/06/2009