Esplugues de Llobregat, 24 de març de 2007

A la Sala d’actes del Consell Català de l’Esport, i després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Ordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora                :           16,30 hores

Lloc                 :           Sala Actes del Consell Català de l’Esport

Membres assistents els senyors: Oscar Companys (Barberà), Ricard Gonzalez (Benavent) Joan Carles Vila (Catalonia) Jaume Grau (Cerdanyola Vallés), Joan Emili Cabello (Comtal), Pere Masanet (La Lira), Pere Casajuana (UGA), Jaume Parramón (Vallfogona), José Peñarroya (Incresa), Juan Manuel Sánchez (Hostafrancs), Pep Melendres (Peona i Peó), Joan Barnet (Olesa), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí), Ricard Llerins (Sant Martí), Daniel Flores (Canovelles), Juan M. Santiago (Cervelló), Beatriu Alfonso (Colmena, Davide Vega (Colonia Güell), Mario Romero (Esplugues), Emili Muñoz (Gavà), Cristina Pérez (Lliçà d’Amunt), Josep Terrones (Mora d’Ebre),  Jordi Salvat (Torredembarra), Joan Antoni Pérez (Llinars), Imma Vidal (Masdenverge), Alejandro Blanco (Mollet), Jaume Izquierdo (Montcada), Joaquim Piera (Palafrugell), Daniel Garcia (Peón Doblado); Josep M. Camell (Reus Ploms), Miquel Fernandez-Diaz (SCC Sabadell), Joan Franquet (Tres Peons) .

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Jordi Moreno, Josep Garcia Riera, Alejandro Melchor, Jordi Capellades, Marta Amigó, Josep M. Salvans, Josep Terrones, i Antoni López com a Gerent.

O R D R E    D E L   D I A 

PREVI

INFORME DEL PRESIDENT

PRIMERA PART 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

 1. Aprovació, si s’escau, de l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut. Estarà a disposició dels membres de la FCE amb l’antelació estatutària (el dia 9 de març).
 2. Ratificació del Calendari oficial de competicions.
 3. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte de resultats. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2007 (Es tracta d’una ratificació, ja que es va aprovar el projecte de pressupost en una Assemblea anterior). En aquest apartat, i per agilitar l’assemblea les demandes d’aclariment es prega que siguin presentades per escrit amb vuit dies d’antelació a la data de l’assemblea, per poder preparar adequadament les respostes (tanmateix es respondran les preguntes formulades in situ).
 1. Propostes de la Junta Directiva i dels Clubs (totes les propostes presentades per un club abans del dia 16 de març de 2007 seran debatudes i votades a l’Assemblea amb independència del suport d’altres clubs), aprovació si s’escau.
 2. Torn obert de paraules.

SEGONA PART. Assemblea General Extraordinària

 1. Informe del President
 2. Convocatòria d’eleccions a membres de Junta Directiva de la FCE.
  • Procediment a seguir per a l’elecció. Aprovació si s’escau del Reglament electoral.
  • Aprovació si s’escau del calendari electoral.
  • Nomenament de la Junta Electoral.
  • Homologació i publicació del cens electoral

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Juan Manuel Sánchez López, Miguel Angel Murillo Fariñas, Oscar Companys López.

INFORME DEL PRESIDENT DE LA FCE A L’ASSEMBLEA GENERAL DE CLUBS DE JUNY DE 2006

Gracies per la vostra assistència a aquesta darrera assemblea del nostre mandat.

Abans d’entrar en el balanç d’aquests quatre anys volem explicar a l’assemblea uns fets molt lamentables que s’han produït a la territorial de Tarragona.

Hem detectat que falten diners a la caixa de la Territorial, la quantitat s’està esbrinant en aquets moments, però tot apunta que la quantitat estarà entre els 9.000 i els 15.000 euros. La Junta de la territorial ha destituït del seu càrrec al tresorer que es va fer càrrec dels comptes al juny. Un cop comprovat quina és la quantitat que ha desaparegut, intentarem recuperar els diners i si això no fos possible, interposarem una querella criminal per apropiació indeguda perquè tot el pes de la justícia recaigui sobre el culpable. Aquest desfalc ha posat en una situació molt difícil a la Territorial de Tarragona, la Junta de la FCE farem tot el que estigui a les nostres mans per fer un pla de viabilitat i aconseguir que l’activitat escaquistica no s’aturi en aquesta territorial per manca de recursos.

No és el primer cop que passa un fet com aquest en una territorial i creiem que la nova junta haurà de prendre noves mesures organitzatives que impossibilitin que aquest fet es torni a produir.

Malgrat aquest incident lamentable, estem força satisfets dels quatre anys de gestió federativa, on hem pogut posar en marxa la gran majoria de les mesures que varem presentar-ne al nostre programa electoral. No farem un repàs extensiu perquè seria massa llarg, però no podem deixar de destacar els fets que creiem que han estat els més rellevants del nostre mandat

Creiem que l’arrencada del Circuit Català, que enguany arriba a la seva quarta edició ha estat un dels grans encerts d’aquest mandat. Aquest any, per primer cop se signarà un conveni de col·laboració per tres anys amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, la Federació i els clubs organitzadors, on es reconeix que es un dels circuits esportius mes importants del país i per primer cop, la FCE repartirà entre els torneigs del Circuit 52.000 euros de subvencions de la Generalitat, en funció de la categoria de cada torneig.

Com a referència, al 2003 tots els ajuts a clubs d’escacs catalans per part de la Generalitat va ser de prop de 13.000 euros.

Tots els altres clubs, que no formen part del Circuit podran demanar subvenció, per als seus programes, directament  a la Generalitat com en anys anteriors.

El Circuit ha servit per a donar a conèixer el nostre país a la resta del món dels escacs i per a oferir una plataforma de competició d’alt nivell als nostres jugadors. S’ha de remarcar que l’èxit del Circuit es obra, sobretot, dels clubs que estan darrera de la organització de cada un dels tornejos que el conformen.

Els centres de tecnificació també ens han posat a jugar en la primera divisió dels esports a Catalunya. Juntament amb els programes de beques i concentracions, han possibilitat un increment espectacular dels èxits dels nostres nens i nenes als Campionats de Espanya. Els tres darrers anys s’han aconseguit més medalles que en els 10 anteriors anys.

Les seleccions catalanes han viscut 4 anys d’èxits, des de l’absoluta que ha participat en el nou Torneig 4 Nacions, on per primer cop aquest any l’hem guanyat, fins la de veterans que ha aconseguit una medalla de bronze als Europeus i dues d’or de millor jugador de la mà de Orestes Rodríguez. La selecció cadet ha obtingut dos campionats d’Espanya i dos subcampionats. La selecció absoluta va guanyar l’any passat el primer Campionat de Espanya de seleccions autonòmiques.

El Magistral Ciutat de Barcelona-Casino de Barcelona era un deute pendent dels escacs catalans amb els nostres afeccionats. Catalunya pel seu potencial mereixia tenir un magistral d’aquesta categoria i les tres primeres edicions l’han consolidat en el calendari internacional.

Els canvis al Campionat de Catalunya per equips, que continua sent la competició més important de la nostra Federació, han estat ben assimilats. Recordo que algú em deia, que la Primera divisió amb 20 equips quedaria devaluada: només cal mirar les alineacions dels equips per veure que ha passat tot el contrari. S’han introduït canvis en els reglaments i segur que encara es poden millorar, però estem segurs que avui tenim un Campionat millor i que aixeca més passions que fa quatre anys.

La descentralització ha tingut en la Copa Catalana una de les seves banderes. La participació de més de 160 equips a les prèvies de l’ultima edició i la celebració de les quatre darreres finals a cadascuna de les quatre territorials ens han donat la raó.

S’han fet molts canvis de reglaments, portant propostes a les dues assemblees anuals de la FCE que s’han realitzat en el nostre mandat, que creiem que han millorat les nostres competicions.

Però potser l’èxit més rellevant del nostre mandat ha estat l’augment del pressupost de la Federació que ha passat de 262.000 euros el 2003 a 645.000 per al 2007, amb un augment de més del 145 %. La majoria de preus de llicencia i de quotes de clubs ha crescut per sota de la inflació. Perquè us feu una idea, el pressupost de la FEDA aquest any és de 650.000 euros i estic segur que amb l’execució del pressupost del 2007 la Federació Catalana  acabarà l’any superant el pressupost de la FEDA.

S’han buscat patrocinadors, s’han aconseguit més ajuts d’institucions i s’han sanejat els comptes federatius. Una de les primeres accions que em va tocar fer com a president va ser signar una pòlissa de crèdit per poder fer front als pagaments de la FCE. Avui en dia no només no ens cal per al nostre funcionament, sinó que és la FCE la que ha de posar diners a termini per rentabilitzar els saldos bancaris.

S’ha augmentat considerablement el material de competició de la FCE, que ha permès augmentar considerablement els préstecs de material als clubs. També s’ha creat el departament de retransmissions que ha estat pioner a tot l’estat espanyol.

També ha crescut el nombre de tornejos organitzats pels clubs, la qual cosa és un mèrit atribuïble als clubs i una bona mostra de la bona salut dels escacs catalans.

Varem fer tot un seguit de reformes legals per tal de democratitzar la FCE, des d’un règim d’incompatibilitats dels membres de junta i treballadors, fins a donar independència als comitès a través del seu nomenament a les Assemblees, fins a la constitució dels estaments d’àrbitres i monitors que escullen el seu representant a la Junta de la FCE.

S’han establert  sistemes de licitació per concedir l’organització de les proves de la FCE i per realitzar compres de material, donant transparència a la nostra gestió. Cal dir que a través de cooperatives de compra s’ha digitalitzat gran part del parc de rellotges d’escacs a Catalunya.

S’ha dotat de més contingut a la Festa catalana que s’ha celebrat a Montcada, Igualada Sitges i Mollet.

Però no tot són flors i violes i som conscients que en alguns temes no hem estat tan encertats.

Una de les assignatures pendents és la coordinació de la territorial de Barcelona, que per diferents motius no hem pogut desplegar. Un tema en què creiem que tampoc hem estat massa creatius, és en el de la promoció, malgrat que hem tingut un creixement de llicencies i de clubs. Al 2002 teníem 6200 llicències i la projecció de les que tenim ara ens pot portar a més de 7.300 aquest any, el que seria un nou record històric.

Ens volem també referir a un dels temes que han centrat l’atenció de molts clubs el darrer any. El trencament de relacions amb la UCEC, després que aquest organisme es fes enrere en l’acord que havíem establert, ens ha portat a organitzar la competició d’edats de Catalunya. Aquest campionat és estratègic per al nostre creixement com a Federació i no hi podem renunciar a les nostres responsabilitats per mandat de la Generalitat, que ens atorga competències úniques en l’organització del Campionat de Catalunya d’edats.

Volem agrair a tots els clubs que han fet costat a la FCE en aquesta iniciativa; estem segurs que el temps ens donarà la raó i que els nivells d’organització que estem establint, difícilment tindran marxa enrere.

Aquest any hi ha previstos dos Campionats d’Espanya a Catalunya el Campionat per Equips de Primera Zona Nord, que s’organitzarà a Sabadell i el Campionat d’Espanya d’Escacs Actius que es farà al desembre a Barcelona dins del marc del festival David García Ilundain

Vull agrair personalment a tots els que m’han acompanyat en aquest viatge de quatre anys. He tingut una de les millors juntes directives de la FCE. I quan l’equip és molt bo el treball és fàcil. També vull agrair l’esforç dels treballadors de la FCE que els ha tocat  seguir el ritme de la Junta. Un d’ells hem deia feia poc que contra més treballava la junta més els feien treballar a ells, i tenia tota la raó.

Volem agrair també a tots els que han estat de manera desinteressada en els diferents comitès i fer una especial menció als comitès de competició i apel·lació que han ballat amb la ées lletja o amb el més lleig,  i ho han fet amb el màxim de rigor.

El nostre agraïment també a tots aquells que durant aquests quatre anys ens heu felicitat per les nostres gestions i ens heu animat, perquè es l’únic pagament que hem rebut, però us puc assegurar que ens sentim molt ben pagats, i també a tots els que ens han criticat, perquè ens han fet pensar-nos dues vegades les nostres decisions, i això us puc assegurar que sempre ajuda.

Finalment vull que sigueu els primers en saber que tenim la intenció de tornar-nos a presentar a la junta de la FCE amb un equip renovat. En aquest discurs no hem fet cap referència a nous projectes, perquè no era el lloc adient. Ja tindrem ocasió de parlar-ne en aquesta campanya electoral que avui posarem en marxa.

Moltes gracies per la vostra atenció..

APROVACIÓ DE LA MEMORIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

Jordi Parayre, vice-president segon de la FCE, va resaltar el trets més destacats de la  Memòria esportiva que va ser aprovada per unanimitat

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

El calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2007 va ser aprovat per unanimitat.

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia Riera va fer una breu exposició dels estats comptables: l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici.

Va destacar l’increment de les subvencions rebudes i en general del pressupost anual. La despesa dels clubs ha crescut per sota de la inflació.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2006 van ser aprovats per unanimitat.

Pel que fa al pressupost de l’any 2007, va ser ratificat també per unanimitat.

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS CLUBS

La Junta directiva no va presentar cap proposta atesa la imminent convocatòria d’eleccions. 

PROPOTES DELS CLUBS

Les propostes dels clubs Sant Andreu i Associació de clubs del Baix Llobregat van ser retirades. Per a les propostes relatives al Campionat de Catalunya per Equips es formarà una comissió per elaborar modificacions del Reglament que es presentarien en la propera assemblea. En el cas de la proposta dels clubs del Baix Llobregat, la FCE elaborarà una enquesta per saber l’opinió del clubs de Barcelona-Comarques sobre els dies i horaris més adients per a organitzar la fase Territorial d’Edats.

TORN OBERT DE PARAULES

El Sr. Cabello suggereix que existeixi la figura del comptador que controli les transaccions comptables. D’altra banda demana una comissió per millorar la reglamentació federativa.

El club d’escacs Palafrugell mostra uns originals diplomes que lliuren a tots els participants de l’Obert de Costa Brava i demana que consti la seva autoria com a pioners d’aquest sistema.

Miquel Fernandez-Diaz demana que es reguli la possibilitat que nens federats pels consells comarcals puguin passar a formar part d’un club durant la temporada.

El Sr. Peñarroya demana un cop més que el Campionat de Catalunya per Equips sigui a doble ronda. El Sr. Toni Ayza li suggereix que organitzin un Campionat d’Equips Comarcal tal com s’està fent al Maresme.

ASSEMBLEA EXTAORDINÀRIA

El President de la FCE destaca les dues principals novetats de les properes eleccions a Junta Directiva: Podran votar tots els clubs registrats, fins i tot les seccions d’escacs. En cas que hi hagin votacions hi hauran 4 seus electorals a cadascuna de les províncies. 

ELECCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL

Van ser escollits com a membres de la Junta Electoral, Lluis Bohigues, Joan Emili Cabello i Miquel Trepat. Els suplents seran: Juan Manuel Sanchez, Oscar Companys i Jaume Izquierdo.

APROVACIÓ DEL REGLAMENT I CALENDARI ELECTORAL

El reglament electoral va ser aprovat per unanimitat. El calendari electoral va ser aprovat per un vot en contra i 23 vots a favor.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 20 hores. 

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 24 DE MARÇ DE 2007

      En Oscar Companys, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Juan Manuel Sánchez i López i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Miguel Angel Murillo, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 24 de març de 2007 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLARAN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Oscar Companys López  Juan Manuel Sánchez i López  Miguel Angel Murillo Fariñas

Antonio Ayza i Casamitjana                                                      Josep C. Viñas i  Racionero

PRESIDENT                                                                           SECRETARI GENERAL

Barcelona, 24 de març de 2007

Barcelona, 24 de novembre de 2007

A l’Hotel Palas de Vila-seca, i després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Extraordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora                :           10 hores

Lloc                 :           Hotel Palas de Vila-seca

Membres assistents els senyors: Enric Catalán (Aragonés), Ramon Capelles (Avinyó), Pablo Diaz-Flores (Badalona), Miguel Angel Vicente (Balaguer), Roberto Villa (Barberà), Elias Muratet (Banyoles), Angel Martín (Barcelona-Vulcà), Jaume Radigales (Ateneu Barcelonés), Santiago Viaplana (Bigues i Riells), Joan Campos (Cambrils), Ricado Menchon (Capablanca), Guillem Burset (Cassà), Miquel Baldris (Castellar de Vallés), Josep Espinosa (Castellet), Joan Carles Vila (Catalònia), Miquel Solé (Catalunya), Josep M. Clopés (Cerdanyola Mataró), Juan M. Santiago (Cervelló), Ferran Gómez (Cirera), Beatriz Alfonso (Colmena), David Vega (Ateneu Colón), Enric Chalmeta (Colònia Güell), Pere Parés (Cornellà), Sergi Leiva (Espiga de les Corts), Joan Delgado (Espluga), Jose Antonio Garcia (Esplugues), Emili Colls (Figueres), Josep Paredes (Foment), Daniel José (Geva-Cea), Ivan Marina (Gran Penya), Enric Monné (Hospitalet Infant), Juan Manuel Sanchez i Juan Manuel Torres (Jake), Josep Garcia (La Lira), Joan Gensana (Lleida), Joan Antoni Pérez (Llinars), Lluís Delgado (Maragall), Josep M. Alomà (Masdenverge), Jaume Rios (Mirasol), Miguel Angel Gonzalez (Molí Nou), Gumersind Maseras (Montblanc), Jaime Izquierdo (Montcada), Jordi Pellicer (Montmeló), Ismael Molano (Montornés), Josep Terrones (Mora d’Ebre), Joan Barnet (Olesa), Daniel Garcia (Peón Doblado), Josep M. Melendres (Peona i Peó), Josep Guevara (Pineda), Marc Balada (La Ràpita), Joan Herrero (Reus Deportiu), Artur Valls (Reus Ploms), Antoni Tarraga (Escacs Reus), Teo Campos (Rubí), Javier Fernandez ( Sallent), Jaume Garcia (Salt i Girona), Mique Tarragó (Sant Adrià), Sergi Castellano (Sant Andreu), Sergi Gaspar (Sant Joan Despi), Francisco Farrés (Sant Llorenç), Eduard Arilla (Sant Martí), José Ortega (Sant Quirze), Joan A. Vidal (Santa Coloma de Queralt), Enric Vazquez (Santa Eugenia),  Miguel Angel Roca (Sitges), Ramón Verdés (Tàrrega), Ramón Padullés (Torà), Josep Romeu, Jordi Salvat (Torredembarra), Josep M. Tey (Tres Peons), Pere Casajuana (UGA), Jaume Parramón (Vallfogona), Josep Rafols (Vilafranca), José Mané (Vila-seca), Andreu Bergé (Balàfia).

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep Garcia Riera, Jordi Capellades, Marta Amigó, Josep M. Benitez, Jordi Moreno, Imma Montoliu, Josep Terrones, Josep M. Camell, Emili Colls, Beatriz Alfonso, Joan Anton Pérez,  i Antoni López com a Gerent.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1)       Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2008. 

2)       Llicències i quotes 2008.

3)       Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2008.

4)       Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 12 de novembre de 2007 a les 18 hores.

5)       Elecció de nous membres del comitè de competició i apel.lació.

6)       Torn obert de paraules.

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Juan Manuel Sánchez i López, Josep Paredes i Prats i Pere Casajuana i Figuls.

INFORME DEL PRESIDENT DE LA FCE

Bon dia

Gràcies per la vostra assistència a aquesta assemblea, que és la primera que descentralitzem fora de l’àrea de Barcelona, i vista l’assistència creiem que la mesura ha tingut  èxit, encara que també sabem que alguns temes que poden resultar polèmics, segur que han animat a molts clubs a participar.

Fa pocs dies vàrem signar l’acord amb l’Ajuntament de Badalona per la cessió del local que ha de convertir-se en la nova seu de la Federació y del centre de tecnificació de l’area de la Barcelona metropolitana.  A la reunió que vàrem tenir dijous amb la Generalitat, ens han confirmat que la proposta que enviaran a l’aprovació del Govern, en el marc del pla especial d’instal·lacions esportives, hi ha una subvenció de 250.000 euros, que es sumaran als 100. 000€ que ja teníem concedits. En total ens donaran 350.000 euros per fer les obres de condicionament.

El pressupost federatiu que presentem a consideració de l’assemblea és de més de 766.000 euros. Per primer cop hem superat en pressupost a la pròpia Federació Espanyola. Fa quatre anys aquest pressupost era de prop de 300.000 euros. Aquest augment del pressupost l’hem aconseguit baixant la pressió fiscal sobre els clubs, traient taxes, i incrementant les llicencies per sota del IPC, al 2003 el percentatge que representaven els ingressos per llicencies sobre el total del pressupost era de més del 25 %,   el proper any si no s’aprovés l’increment de les llicencies que presentem a l’assemblea serà de només el  15%, amb el increment de llicencies proposat, recuperaríem fins al 21% .

El Pressupost s’ha incrementat sobre tot per l’augment d’activitats, pel gran augment de les subvencions i per un increment dels patrocinis privats. La Generalitat després de quatre anys de fort increment en el camp de les subvencions a les federacions esportives, especialment a aquelles federacions que han sabut presentar nous projectes i han passat sense entrebancs les auditories realitzades per la pròpia Generalitat,  està prioritzant altres àrees de despesa. No obstant estem a punt de signar un acord amb la Secretaria General que ens garantirà una subvenció de 1.200.000 euros per al proper quatrienni.

El creixement del pressupost a partir d’ara, l’haurem d’aconseguir amb  l’increment d’activitats i la recerca de nous patrocinis, ja estem treballant en aquesta línia, encara que no em cansaré de dir que aconseguir més patrocinis privats de vegades es deu més a la sort que a la feina feta.

Estratègicament, no es bo per a la Federació dependre tant de les subvencions públiques i hem de treballar per aconseguir més autonomia financera, que ens garanteixi com a federació més independència dels poders públics.

Una altra línia estratègica que hem estat treballant tot l’anterior mandat i que ha donat els primers fruits és aconseguir que tots els clubs se sentin membres de la Federació Catalana, i això que sembla de calaix, us puc assegurar que no ha estat fàcil, perquè hi havia molts recels des de les territorials vers a l’acció de la  Junta de la FCE.

Hem arribat a un acord amb les tres territorials per dotar-los de personal de gestió, que garantirà el bon funcionament administratiu de les territorials. La gestió i la recaptació de les llicències les farà la administració central de la Federació. Es respectarà l’autonomia de decisió en matèria esportiva y pressupostària de les Territorials.

Es en aquest context que un club, el Jake,  presentarà a aquesta assemblea una proposta de comissió per crear dos noves territorials a Barcelona.

Els problemes d’adaptar la vella estructura provincial a la nova realitat catalana, no afecta només a Barcelona, sinó que afecta a altres territoris, per això ens oposem a la proposta, perquè obligatòriament la Federació haurà d’adaptar-se a la nova estructura territorial que decideixi el Parlament de Catalunya i al nou decret de l’esport.

Som conscients que algunes comarques de Barcelona, les més allunyades geogràficament de la ciutat de Barcelona, tenen tots els inconvenients dels clubs de les tres Territorials actuals i no tenen una territorial que els articuli, no és la primera vegada que ho dic, i els intents de articular una delegació de Barcelona en el anterior mandat, on varem anomenar fins a dos delegats, va fracassar perquè les dos persones, que no dubto que ho haguessin fet molt bé, varen tenir problemes personals que els hi varen impedir dedicar-se a aquesta tasca.

El primer que hem fet aquest mandat és anomenar un delegat de Barcelona, que haurà de desplegar el mapa de delegats comarcals, i posar-se a treballar amb ells per afavorir la promoció dels escacs.

Un altra aposta de futur de la nostra Junta, és intentar universalitzar els serveis de formació a tots els federats, independentment de si viuen a una ciutat o al poble més petit de Catalunya, això només serà possible si tenim una eina que ens ho permeti fer per Internet.

Ens varem posar en contacte amb un dels grans portals d’Internet per estudiar la possibilitat d’arribar a un acord, que no té precedent en cap altra Federació del món,  que permetés l’accés de tots els federats a classes d’escacs i retransmissions acompanyades de àudio, apart del servei de poder jugar per Internet.

La nostra sorpresa va ser quan ens van enviar un pre-acord que ens va semblar força interessant. Un cop fet públic el pre-acord altres empreses van entrar en contacte amb la Federació interessant-se per donar el mateix servei. Varem decidir convocar una licitació a sobre tancat i nomenar una comissió d’experts que dictaminés quina era la millor oferta.

La Comissió ha estat formada pel MI Josep Anton Lacasa informàtic, MI Joan Fluvia informàtic, Sergi Castellano directiu de club i  jugador d’escacs, Jordi Moreno Cap de la comissió esportiva de la Federació y  Josep García Riera Tresorer de la Federació.

Aquesta comissió ja ens ha entregat el seu dictamen i en Sergi Castellano com a portantveu ens el comunicarà durant aquesta assemblea.

El dijous passat vaig presentar al Consell Català de l’esport aquest projecte, i es van entusiasmar amb la idea. Estem en condicions de poder garantir que trobarem ajuts per tirar endavant aquest projecte i per això la Junta presentarà en aquesta assemblea una auto esmena a les quotes federatives que proposem per al 2008. on el augment promig apart del IPC serà només de una mica mes de 4 euros.

Donar aquest pas pot ser molt important per al futur desenvolupament dels escacs a Catalunya, però entenem que es un tema on els clubs sou els que heu de decidir si voleu que emprenem aquest camí o no.

Hem posat a treballar a temps parcial un periodista, que ens ha d’ajudar a tenir més presencia als mitjans de comunicació, aquesta a anat millorant lleugerament els darrers anys i esperem que amb aquesta aposta la presencia dels escacs als mitjans de comunicació millori encara una mica més.

Finalment vull agrair públicament el gran suport que veu donar a la nostra candidatura a les passades eleccions, estem tots els membres de la Junta molt il·lusionats per tirar endavant la federació en els propers anys.

Moltes gràcies

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

El Cap de la Comissió Esportiva de la FCE, Sr. Jordi Moreno, va  explicar el Calendari Esportiu per a l’any 2008.

La proposta del C.E. Vila-seca d’interrompre el Campionat per Equips el dia del Carnaval va ser rebutjada per 27 vots en contra, 19 a favor i 20 abstencions.

El projecte de calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2008 va ser aprovat per 58 vots a favor, 3 en contra i 10 abstencions.

COMISSIÓ TÈCNICA PORTAL D’INTERNET

El Sr. Sergi Castellano, com a portantveu de la Comissió Tècnica, va exposar els motius pels quals s’havia escollit el portal d’ICC.  En la decisió presa s’havia tingut en compte  tant les prestacions del portal com el preu demanat per l’empresa licitant. Les altres dues empreses que van licitar eran Chessbase i Buho 21: La primera no es va escollir per ser més cara que ICC i la segona perquè no tenia els requeriments tècnics demanats.  

El President Sr. Toni Ayza va explicar que en cas d’aprovar-se es tractaria de la primera vegada que una federació d’escacs ofereix als seus afiliats un servei universal amb tres prestacions bàsiques: rebre classes, jugar i seguir retransmissions de partides per internet. 

NOVA PROPOSTA DE PREU DE LLICÈNCIES 2008

El president Sr. Toni Ayza va explicar als assistents que en l’últim moment s’havia aconseguit aparaular una subvenció que permetia reduir la quantia de la proposta del preu de la llicència per a l’any 2008. Els nous preus proposats són els següents:

 • Sènior:                                     28€

 • Sub-12, sub-14 i sub-16:             5€

 • Veterans:                                 16€

 • Sub-10:                                   gratuïta.

La proposta del nou preu de les llicències es va aprovar per 43 vots a favor, 28 en contra i 9 abstencions. 

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2008 

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia Riera va fer un presentació del projecte de pressupost 2008 que es va aprovar per 53 vots a favor, 2 en contra i 17 abstencion.

PROPOTES DELS CLUBS

Propostes del C.E. Jake

La proposta del C.E. Jake es va retirar tal com estava redactada i es va votar  una nova proposta de la Junta Directiva per crear una Comissió oberta per estudiar l’organització territorial de la Federació a tot Catalunya tenint el compte les lleis que emanin del Parlament Català.

La proposta de la Junta va ser aprovada per  73 vots a favor i  4 abstencions.

La proposta de la creació del Play-off de Primera Divisió es rebutjà per 43 vots en contra, 11 a favor i 20 abstencions. La proposta serà estudiada per un Comitè Tècnic per si cal plantejar-la a la propera assemblea.

La proposta de incompatibilitat del Director del Circuit va ser rebutjada per 47 vots en contra 8 a favor i 6 abstencions.

Propostes del C.E. Catalònia

ELIMINACIÓ DEL REQUISIT PER A UN TORNEIG HOMOLOGAT DE QUÈ NO POT HAVER MÉS DEL 30% DELS JUGADORS D'UN MATEIX CLUB.

S’aprova per 35 vots a favor, 1 en contra i 6 abstencions que el màxim de jugadors d’un mateix club sigui del 60%. També s’aprova que en cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K. La mesura serà amb caràcter retroactiu per al torneigs que encara no han estat avaluats.

La proposta de l’eliminació del Play-off de Segona Divisió es posposa per a la propera assemblea perquè abans sigui estudiat el tema amb profunditat per una comissió tècnica.

Proposta del C.E. Banyoles

La proposta d’avaluar per ELO FIDE la categoria preferent del Campionat de Catalunya per Equips es va aprovar per una abstenció i 36 a favor.

Proposta del C.E. Cirera

El Secretari General de la FCE, Pepo Viñas va explicar que les propostes han de ser concretes i que els clubs no han d’aprofitar per fer llargs escrits de  denúncia contra la Federació sense que aquesta tingui oportunitat de contestació. La proposta del Cirera de què la Federació ha de licitar totes les proves que organitzi va ser rebutjada per 18 vots en contra, 2 a favor i 18 abstencions.

Proposta del C.E. Gran Penya

Les dues primeres propostes que feien referència al Campionat de Catalunya per Equips van ser trameses al Comitè de Tècnics per una propera assemblea.

La proposta referent a l’elo va ser rebutjada per 1 vot a favor, 13 abstencions i 21 en contra.

PROPOSTES DEL LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EQUIPS

Limitació d’esportistes estrangers al Campionat Equips

Creació de l’art. 5.5

Art. 5.5 En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb nacionalitat i bandera espanyola o andorrans. Dels quatre no seleccionables el màxim d’ estrangers serà de dos. En equips de 8 jugadors el mínim de seleccionables serà de 5 i en el cas d'equips de 4 serà de 2.

Aquesta proposta va ser aprovada per 38 vots a favor i 1 abstenció. A petició del Club Escacs Montcada i amb el vist i plau de l’Assemblea entrarà en vigor a partir de l’any 2009.

MODIFICACIO Art. 8.1

8.1   El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces dels esportistes i pels les llistes d’esportistes afegits amb números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular.  Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar  les Fases Eliminatòries d’ascens (Play-offs d’ascens) amb aquest equip caldrà que compleixi el  requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria del equip del qual es titular.

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

El Dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores, llevat excepcions previstes en la convocatòria.

A la Divisió d’Honor, Primera Divisió. Segona Divisió, Preferent Territorial i Primera Territorial el ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada.

La Segona Territorial adoptarà aquest ritme l’any 2009 ( enguany el ritme de joc serà de 30 jugades en una hora i mitra i una hora més per jugador finalitzant a caiguda de bandera )

La Tercera Territorial adoptarà aquest ritme al 2010 (al 2008 i 2009 el ritme de joc serà de dues hores a caiguda de bandera).

Art. 7.8 L’ equip local serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre. L’equip guanyador, o en cas d’empat l’equip visitant, s’encarregarà de complimentar l’acta electrònica i de la guarda i custodia de l’acta durant un any. Es obligatori complimentar l’acta electrònica

Modificació de l’art. 11.1

11. FASES FINALS DEL CAMPIONAT D’EQUIPS DE CATALUNYA

11.1 En les categories preferent, primera,  segona i tercera categoria territorial, els campions de cada grup de les tres Representacions Territorials i de cadascun dels grups de Barcelona, hi jugaran per sistema eliminatori per determinar el campió de Catalunya de cada categoria.  El sorteig que serà públic s’efectuarà segons el criteri de la Comissió Esportiva de la FCE,  un cop disputada la primera ronda es dirigirà tenint en compte d’historial de desplaçaments de cada equip.

Els articles 8.1, 7.8. i 11.1 del Campionat de Catalunya Per Equips es van aprovar per unanimitat.

REGLAMENT DE TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIO

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

3.5 Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia del Campionat d’Equips de Catalunya. Cal tenir en compte que el dijous es tanca la tramitació de llicencies per la setmana en curs ( les llicencies tramitades el divendres no tenen efectivitat fins el dilluns següent ). Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes  s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col·loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre.

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

Per al tràmit de llicències, art .2.4:

Per a tramitar les llicències els clubs hauran de disposar de l'imprès de sol·licitud de cada llicència, degudament signat. Si no l'han de presentar a la Federació, l'hauran de custodiar durant 1 any.

a) tràmit de llicències renovades en el mateix club: es presentarà la llista telemàticament.

b) llicències noves, canvis de club i altres, s’haurà de presentar a la Federació imprès de sol·licitud de cada llicència i imprès d’assegurança.

(S'entén llicència renovada la que repeteix club respecte el 2007, o repeteix club respecte el 2006 i no ha fitxar a la FCE el 2007).

Els articles 3.5 i 2.4 del Reglament de tramitació de documentació es van aprovar per unanimitat.

REGLAMENT DE LA COPA CATALANA

PROPOSTA DE NOU REDACTAT

Fase Final: En aquesta fase participaran els equips que s’hagin classificat en la fase territorial, tenint en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup.

Creació de l’art. 14

Els esportistes andorrans no comptaran com estrangers a la Copa Catalana.

Els articles de la Copa Catalana es van aprovar per unanimitat. També es va aprovar que es podran desdoblar en dos els equips de Preferent, Primera i Segona a més dels de les categories a Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera Divisió i Segona Divisió). 

REGLAMENT DE DESEMPATS

2. APLICACIÓ DELS SISTEMES DE DESEMPAT EN LES PROVES OFICIALS DE LA FCE

MODIFICACIO PUNT 2

Els desempats, l’ordre d’aplicació dels mateixos i el repartiment dels premis en metàl·lic es determinarà en la convocatòria de la competició.

Supressió de la resta d’articles del punt 2 del reglament de Desempats.

Les modificacions proposades del Reglament de Desempats es va aprovar per una abstenció i 38 vots a favor.

PROPOSTA DE MODIFICACIO DEL REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS DE LA FCE

NOU REDACTAT PROPOSAT

2.1    Els clubs faran les inscripcions pel mitjà establert en la convocatòria del campionat.

NOU REDACTAT PROPOSAT 

3.3.1 El delegat haurà de comunicar els resultats dels seus equips en la forma establerta en la convocatòria del campionat. L’acta electrònica caldrà que estigui sempre abans de les 24 hores del  dia  posterior a l’encontre.

3.3.2 Les Representacions Territorial establiran la fórmula de comunicació que creguin més adient en les proves del seu àmbit d’actuació.

NOU REDACTAT PROPOSAT

6.1. En general, el ritme de joc de les partides de les competicions oficials de la FCE, serà: 30 jugades en una hora i mitja, i una hora més per jugador finalitzant a caiguda de bandera, o 90 minuts per jugador més 30 segons d’increment per jugada realitzada. Mitjançant la circular de cada prova s’establiran els ritmes de joc mes adients sempre que estiguin homologats per la FIDE.

Els articles 2.1,3.3.1,3.3.2 i el 6.1 del Reglament General de Competicions es van aprovar per unanimitat.

REGLAMENT  CAMPIONAT DE CATALUNYA SUB-8

El vocal de la Junta i Cap de la Comissió Esportiva, Jordi Moreno, va explicar el nou reglament del Campionat de Catalunya Sub-8 que va ser aprovat per una abstenció i 39 vots a favor.

REGLAMENT DE COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES

El Sr. Josep M. Benitez màxim responsable del Comitè Tècnic d’Àrbitres, va exposar aquest nou reglament. Prèviament a la votació es va votar una esmena dels clubs Vallfogona de Balaguer i Balfia que proposava que tinguessin preferència els arbitres que podien aconseguir el títol d’Àrbitre Nacional, malgrat que el Sr. Benitez va indicar que no estava a favor ja que anava en contra de la igualtat d’oportunitats per tot el Col·lectiu Arbitral,  va ser aprovat per 19 vots a favor, 5 en contra i 11 abstencions. Llavors el Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres amb l’esmena proposada es va aprovar per 1 vot en contra, 6 abstencions i 35 vots a favor.

REGLAMENT DEL CAMPIONAT ABSOLUT DE CATALUNYA

El President de la FCE, Toni Ayza va exposar el nou Reglament Proposat del Campionat de Catalunya Absolut, tancat, per eliminatòries i on no podran jugar els jugadors estrangers. Es va aprovar per 27 vots a favor, 2 abstencions i 7 en contra.

ELECCIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I APEL·LACIÓ

Van ser escollits com a nous membres del Comitè de Competició per 5 abstencions i 32 vots a favor: Luís Delgado, Manolo Navarro, Jaume Bosch, Juan Dominguez, Joan Miranda i Salvador Carranza. Pel que fa al Comitè d’Apel·lació van ser escollits Joan Emili Cabello, Joan Segura i Josep M. Tebar.

TORN OBERT DE PARAULA

El Sr. Casajuana demana que sigui publicada a la web de la FCE la llista de jugadors assimilats, a la qual cosa se li va contestar afirmativament des de la Junta Directiva.

El Sr. Bernet suggereix l’agrupació de clubs per Comarques de manera similar a l’Associació de clubs del Baix Llobregat. El Sr. Enric Chalmeta va dir que no tots els clubs de la Comarca són d’aquesta Associació.

El Sr. Ivan Marina pregunta qué passaria si la subvenció promesa per al tema del Portal d’Internet no arriba. El Sr. Toni Ayza li contesta que confia en la paraula de la persona que li ha dit ja que es tracta d’un alt càrrec d’una institució pública. 

El Sr. Liñán expesa la seva satisfacció pel progrés dels escacs i l’adopció de les noves tecnologies. Demana que s’estudiés la possibilitat de què tots els clubs poguessin tenir la seva pàgina web. 

El Sr.Andreu Bergé pregunta el motiu pel qual el Representant Territorial de Lleida no ha vingut a l’Assemblea, ni tampoc ha presentat el pressupost ni el calendari de Lleida. Expressa la seva preocupació de com s’està portant actualment la Territorial de Lleida i demana a la Junta Directiva que faci alguna cosa al respecte. Pepo Viñas li diu que amb independència del que faci la Junta Directiva de la FCE, els clubs de Lleida tenen mecanismes als Estatuts per convocar Assemblees i demanar explicacions al Representant Territorial. 

El Sr. Llerins pregunta sobre les incompareixences justificades perquè no comptin per elo. El Sr. Toni Ayza li va contestar que la casuística de justificacions és tant amplia que no es pot reglamentar i que per tant ens hem d’acollir a les resolucions dels Comitès federatius. 

El. Sr. Mané de Vila-seca demana que les convocatòries s’enviïn amb 15 dies d’antelació i pregunta si s’han d’enviar les planilles del per equips. A les dues coses se li ha contestat afirmativament. 

El Sr. Izquierdo demana assessorament sobre el tema de l’assegurança esportiva. El Sr. Pepo Viñas li respon que el problema pot estar en la responsabilitat civil i que la Seguretat Social es universal a Catalunya. 

El Sr. Izquierdo demana que els resultats d’escacs surtin a la premsa. El Sr. Toni Ayza li va contestar que era un tema complicat però que la federació havia contractat un periodista per fer de cap de premsa de la FCE. 

El Sr. Solsona demana que el Campionat d’Espanya de Veterans es faci només per jugadors espanyols i que no puguin participar els estrangers. 

El Sr. Sergi Castellano aprofita el final de l’Assemblea per felicitat a la Junta Directiva i als clubs participants pel correcte desenvolupament de la mateixa i indica que ha estat un dia històric per als escacs catalans. 

Per acabar el Secretari General de la Federació, Sr. Pepo Viñas agraeix la col·laboració dels clubs i de totes les persones que han fet possible portar a bon terme l’Assemblea.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19,20 hores.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAODINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2007

      En Josep Paredes i Prats, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Juan Manuel Sánchez i López i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Pere Casajuana i Figuls major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Extraordinària de 24 de novembre de 2007 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLARAN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Josep Paredes i Prats    Juan Manuel Sánchez i López      Pere Casajuana i Figuls

Antonio Ayza i Casamitjana  PRESIDENT                                                    Josep C. Viñas i  Racionero  SECRETARI

Barcelona, 28 de novembre de 2007

 

Membres assistents: Joan Miranda (Barberà), Ricard Llerins, (Sant Martí), Joan Emili Cabello (Tres Peons), Josep Anton Ruiz (Balaguer), Josep Chalmeta (Sant Boi), Félix Romero (Sant Andreu), Paco Fernández (Mollet), Antoni Ferret (Sitges), Olga Martínez (La Colmena), Frederic Andreu (Congrés), Jaume Grau (Cerdanyola Vallès), Arturo Vidarte (Montcada), Joan Barnet (Olesa), Juan Quero (Prat), Agustí Calvo (La Lira), Marta Amigó (Espluga de Francolí), Joan Ant. Pérez (Llinars), Jaume Bosch (ONCE), Josep M. Alomà (Masdenverge) Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí), Carranza (Aragonès).

Membres assistents membres de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza, Victor Pont, Josep C. Viñas, Josep M. Camell, Marta Amigó, Joan Anton Pérez, i Antoni López com a Gerent.

Sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, celebrada a Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79 de Barcelona), el dia 05 de maig de 2012, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació del canvi de domicili social de la Federació.

2. Aprovació, si s’escau, de la memòria esportiva corresponent al 2011. 

3. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2011 i la modificació del pressupost del 2012.

4. Propostes de la Junta Directiva. 

5. Torn obert de paraula.

INFORME DEL PRESIDENT

Presidents i representants de clubs, benvinguts a l’ Assemblea de la Federació Catalana d’Escacs. 

No puc començar un informe a l’assemblea sense mencionar la crisi econòmica que està afectant, no tan sols a les ajudes que rep del govern la Federació, si no també a les que reben molts clubs dels seus Ajuntaments. 

Enguany la Federació ens vam veure obligats a publicar un comunicat per explicar que la retallada de pressupost del Govern de la Generalitat representava, tal com estava plantejada, més d’un 24% de retallada respecte a l’any 2011. Finalment després d’algunes negociacions acabarà essent del 16%.

Hem hagut de suspendre la nostra participació al Campionat d’ Espanya de seleccions, que, finalment per manca de participants, s’ha ajornat fins el proper mes de novembre. 

També hem suspès la majoria d’actes que teníem previst organitzar per a la inauguració del nou local de la Federació. 

Amb aquestes retallades i alguns ajustos podem fer front l’actual exercici, sense generar dèficit. 

En aquesta assemblea presentarem una modificació del pressupost aprovat al novembre de 2011 per adaptar-nos a la nova situació. 

El tancament de l’any 2011 ha donat un superàvit de més de 17.000 euros. A dia d’avui la situació econòmica de la Federació, a diferència d’altres institucions, està absolutament sanejada. 

Mai hem estirat més el braç que la màniga i no ho començarem a fer ara, en una època de dificultats econòmiques. Recomanem a tots els clubs que segueixin aquest exemple i que adaptin els seus pressupostos a aquesta nova realitat. 

Els que juguem a escacs ens hem d’anar acostumant, alguns ja ho estem, a pagar per poder gaudir del nostre esport, i en una època en la que preveiem que durant els propers anys les ajudes públiques continuaran anant a la baixa, haurem d’ acceptar que jugar ens costarà una mica més de diners.

De tota manera encara podem gaudir d’un esport que és un dels més econòmics de practicar a Catalunya. 

Aquesta era la mala noticia, ara venen les bones. 

El proper dia 26 de maig inaugurarem oficialment la nova seu de la Federació Catalana situada als terrenys de la antiga fàbrica de Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu de Barcelona. La nova seu disposa de les oficines de servei federatiu, biblioteca, sala de formació i d’una sala de joc amb capacitat per a 80 jugadors. 

També disposa d’ uns amplis magatzems a peu de carrer per facilitar la recollida del material que la Federació presta als clubs. 

Tenim una nova seu magnífica i vull felicitar públicament al vicepresident Víctor Pont, que ha estat la persona de la Junta Directiva de la FCE encarregada de pilotar aquest important projecte. 

A diferència del que passa a altres institucions els costos s’han ajustat al pressupost inicial i l’operació, amb alguns patrocinis que tenim acordats acabarà costant molt poc a la Federació. 

Volem agrair a l’ Ajuntament de Barcelona i sobretot al Districte de Sant Andreu la cessió del local i a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat el finançament de gran part de l’obra de condicionament. També volem agrair als clubs del districte el Sant Andreu, el Congrés i la Lira el suport que ens han prestat davant de les institucions locals. 

El dia 26 tots esteu convidats a la inauguració i esperem contar amb la vostra presència en aquest dia històric per a la Federació. 

L’antic local, quedarà com a patrimoni de la Federació, i es posarà en lloguer encara que som conscients que no és la millor època per fer-ho. 

Les properes setmanes també estrenarem una nova web de la Federació. Hem d’agrair a la UFEC l’ajut econòmic per poder-la dissenyar. Aquesta nova web més moderna intentarà ordenar millor tota la informació federativa i a l’hora ser una plataforma de promoció del nostre esport. 

L’edició digital del butlletí ha tingut molt bona acceptació, ja que permet comunicar les noticies amb més actualitat que l’edició de paper, i ens permet també estalviar alguns costos.

L’any 2011 el vam tancar amb 7.167 llicencies a només 10 del record del any 2010. L’evolució d’aquest any fa preveure que podrem batre a final d’any aquest record. 

Aquest creixement dels darrers anys està basat sobretot en l’ augment de les llicències de menors gràcies a la nova estructuració de fases del Campionat de Catalunya d’edats.  

També volem ressaltar que en els darrers 10 anys hem doblat el nombre de llicències femenines. Encara queda molt per fer en aquest àmbit, però no deixa de ser un pas endavant. 

La compactació del Campionat juvenil amb els Campionats d’edats ha augmentat el nombre de participants de més de 16 anys i l’augment d’un dia de competició no ha fet disminuir significativament el nombre de participants. 

Hem tingut un increment important de participants a les fases prèvies d’edats on hem passat els 1.400 participants. La política d’acord amb diferents Consells esportius per tal d’unificar les fases territorials està acostant la competició al territori i afavorint la incorporació de nens de les escoles al món federat. 

Una altra bona noticia ha estat la resolució del parlament Europeu en favor dels escacs a les escoles. Hem de felicitar al seu impulsor, el president de la ECU, Silvio Danailov, i a Gary Kasparov que ha donat suport a la iniciativa, així com totes els institucions i federacions que han demanat als seus diputats que signessin la proposta. 

Les decisions del Parlament Europeu no es posen en vigor d’avui per demà, i “les coses de palacio, ells també van despacio”, però estem esperançats de què aquesta resolució pugui impulsar en els propers anys un creixement de la nostra presència al món escolar. 

Haurem d’estar preparats i per això haurem d’impulsar la formació de tècnics capaços de formar a mestres.

Volem felicitar públicament a l’ Escola d’ Escacs de Barcelona per l’èxit aconseguit al campionat de Catalunya per equips així com a tots els clubs que han aconseguit l’ ascens de categoria, i volem animar a aquells clubs que l’han perdut a que intentin reconquerir-la en la propera edició. Volem fer una menció especial per al club d’escacs Terrassa que per primer cop no estarà la propera temporada a la Divisió de Honor i és en aquets moment d’hores baixes que li volem fer un reconeixement com l’únic club que ha estat capaç fins a aquest any, d’estar sempre a la màxima categoria catalana. 

Volem agrair al Club d’ Escacs Ponts la magnifica organització de la final de la Copa Catalana i felicitar al campió de Copa el CSS Sabadell i als guanyadors de les altres tres categories.

Hem de felicitar també a Josep Monedero que ha aconseguit una medalla al passat europeu de seleccions de veterans. Finalment, la Junta va poder fer un petit esforç econòmic per ajudar a que la selecció catalana pogués participar al passat Campionat.

El dijous passat va començar a Salou una nova edició del Circuit català, que un any més constarà d’11 tornejos tradicionals i 15 actius. Gràcies a l’ esforç dels organitzadors i al suport de la Federació continuarem gaudint d’una de les millors ofertes del món de tornejos d’estiu en un territori tan petit com Catalunya. És una immillorable ocasió per a que els nostres jugadors i jugadores puguin competir amb jugadors d’altres països i és la millor carta de presentació internacional de la nostra Federació. 

L’altre dia llegia amb tristesa en un diari, un reportatge d’una federació esportiva catalana, que té cert paral·lelisme amb la nostra, on s’informava que en els darrers anys han perdut la meitat dels clubs federats. 

Tenim per endavant uns temps difícils econòmicament, però els escacs continuen molt vius a la societat catalana i si ens sabem adaptar a aquesta nova realitat, tenim l’oportunitat de seguir fent créixer el nostre esport a Catalunya. 

Moltes gracies per la vostra atenció. 

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Joan Emili Cabello Llopis i Jaume Bosch Romay.

APROVACIÓ DEL CANVI DE DOMICILI SOCIAL DE LA FEDERACIÓ

L’Assemblea va aprovar per unanimitat el canvi de domicili social de la Federació Catalana d’Escacs al carrer Sant Adria, 20 de Barcelona (08030) Recinte de Fabra i Coats.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

La Memòria esportiva i de gestió, exposada pel vicepresident de la Federació, Victor Pont, va ser aprovada per unanimitat.  

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El tresorer de la FCE, Sr. Josep M. Camell va fer una breu exposició dels estats comptables, l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2011 van ser aprovats per unanimitat.

Pel que fa al pressupost per a l’any 2012, va ser ratificat també per unanimitat.

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

Creació de l’article 1.7.

No podran ser alineats en el Campionat de Catalunya per Equips, encara que tinguin llicència federativa, jugadors menors de 5 anys.

S’ha aprovat per unanimitat.

MODIFICACIÓ DE L’ART. 3.2 Funcions (Delegats)

3.2.1 Hauran de comprovar els rellotges, el seu funcionament i col·locar-los a les taules, al costat dels escaquers junt amb les planelles d’anotació. El delegat local col·locarà tots els rellotges amb la mateixa orientació al cantó del tauler on tinguin millor visibilitat per als delegats.

S’ha aprovat amb 20 vots a favor i una abstenció.

Creació de l’art. 5.8

Seran jugadors seleccionables, amb els mateixos drets dels jugadors catalans, els jugador estrangers que tinguin bandera espanyola a la FIDE i veïnatge civil a Catalunya. (aquesta normativa s’aplica com a conseqüència del Reglament de la FEDA redactat per les indicacions de CSD).

S’ha aprovat per 21 vots a favor i una abstenció.

Creació de l’article 8.4

Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta del partit per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al·legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi d’incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

S’ha aprovat per unanimitat.

TORN OBERT DE PARAULA

La mare del jugador sub-14 de La Colmena, Carlos Hernández, va intervenir per queixar-se que al seu fill no se li permetia jugar el Campionat d’Espanya perque no havia fet la puntuació mínima requerida reglamentàriament. El president de la Federació, Toni Ayza, li ha dit que la normativa no es podia canviar a posteriori ja que podia perjudicar a tercers. 

El Sr. Andreu, president del C.E. Congrés, ha dit que felicitava els organitzadors de torneigs i que demanava ampliar el control de temps. El president de la Federació, Toni Ayza li ha contestat que hi havia diferents ritmes homologats per la FIDE, que cada torneig agafava el que li semblava convenient. 

Ricard Llerins ha expressat la dificultat d’alguns organitzadors de disposar lliurement dels locals i per aquest motiu no podien fer ritmes llargs de control de temps.

Antoni Ferret, representant del Casino Prado de Sitges, ha dit que seria convenient no permetre que jugadors estrangers no residents a Catalunya disputessin el Campionat per Equips. El Secretari de la FCE, Sr. Pepo Viñas li ha contestat que la FCE no podia controlar qui residia a Espanya i que seria un tema molt difícil de reglamentar i controlar.   

El Sr. Ricard Llerins, representant del Club Sant Martí, s’ha queixat que les retransmissions del Campionat per Equips les havien fet molt poques persones i alguns que ho havien demanat no havien pogut fer cap, mentre que d’altres havien fet dos o més. També s’ha queixat que a la darrera ronda del grup IV de 3ª Territorial havien jugat l’ Arenys de Munt B i C.  

El president Toni Ayza ha contestat que la retransmissió del Per Equips era de les més complicades i que alguns clubs demanaven que fos un retransmissor que conegués el local on s’havia de fer la retransmissió. Per la temporada següent s’està estudiant que siguin els propis clubs els que busquin el retransmissor. Respecte el tema de l’Arenys de Munt, el Sr. Ayza ha explicat que hi ha molts condicionants dels clubs que fan molt difícil no fer coincidir dos filials en una únic grup per evitar-los desplaçaments llunyans, donat que a les categories inferiors s’agrupen els equips geogràficament. 

El Sr. Josep Maria Alomà s’ha queixat del preu d’inscripció de la Final d’Edats i dels costos que suposava un dia més de competició. També ha demanat que es tornin a fer les classes d’ICC.

El Sr. Ayza ha respost que hi haurà quota d’inscripció per tothom l’any proper, fins i tot pels classificats com aquest any, que la ronda extra amb el matí de descans va anar molt bé als jugadors, donat que hi havia grups de quasi 100 jugadors que necessitaven una ronda més, per trobar un campió més just, i respecte la supressió de les classes per Internet ha dit que en quan pogués les tornaria a fer, que ara no hi havia diners.

La Delegada de Tarragona, Sra. Marta Amigó, ha comentat que alguns clubs s'han queixat del preu de la inscripció a la final de Catalunya d'Edats i ha mostrat el seu desacord en el fet que al Ct. de Catalunya per edats hi hagi preus d'inscripció diferents per als participants que s'allotgen a l'hotel on es juga i els que noEl president ha respost que la gent s’havia d’acostumar a pagar per jugar i que l’Hotel on es juga el torneig és més car que els de la vora perquè ha d’oferir una sèrie de serveis. El Sr. Viñas ha dit que és molt difícil que un campionat tan gran trobés hotels adequats a diferents llocs de Catalunya per fer-lo rotatori.

El Sr. Jaume Grau ha preguntat si no es podia fer com al Campionat d’Espanya que fos obligatori presentar l’alineació tres hores abans de començar a jugar el Per Equips. També s’ha queixat que no fos retransmesa la darrera ronda de Divisió d’Honor. Des de la Junta Directiva de la FCE li han dit respecte el de presentar alineacions amb antelació, que no era el mateix estar concentrat en un hotel que haver de fer un munt de kilòmetres per anar a jugar, per la qual cosa descartaven la proposta. També s’ha informat que la darrera ronda de la màxima categoria no es va retransmetre cap encontre per no donar informació privilegiada a cap equip, respecte el descens de categoria.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19 hores.

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 05 DE MAIG DE 2012

Jaume Bosch i Romay, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

En Joan Emili Cabello i Llopis , major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 5 de maig de 2012 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Jaume Bosch i Romay                                          Joan Emili Cabello i Llopis 

     Antonio Ayza i Casamitjana                               Josep C. Viñas i  Racionero

Barcelona, 7 de maig de 2012

 

Membres assistents: Juan Miranda (Barberà),  Josep Garcia  (La Lira), José Peñarroya (Incresa), Josep Maria Melendres (Peona i Peó), Ricard Llerins, (Sant Martí), Joan Emili Cabello (Tres Peons), Juan Maria Santiago (Cervelló), Josep Chalmeta (Sant Boi), Félix Romero (Sant Andreu), Gerardo Gaona (Mollet), Joan Sanchez Cozar (Ateneu Barcelonès), Joan Barnet (Olesa), Jaume Parramon (Vallfogona), Joan Ràfols (Vilafranca), Enric Chalmeta (Colònia Guell), Pablo Castrillo (Cornellà), Elies Muratet (Banyoles), Fina Garcia (Ateneu Colón), Marta Amigó (L’Espluga de Francolí), Joan Antoni Pérez (Llinars), Francesc Liñán (Salou), Jordi Vidal (Sant Eugènia).

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza, Victor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep Garcia, David Monell, Jordi Capellades, Enric Chalmeta, Imma Montoliu, Marta Amigó, Joan Anton Pérez, Elias Muratet i Antoni López com a Gerent.

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 26 de març de 2011, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  de la memòria esportiva corresponent al 2010. 

2. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2010.

3. Propostes de la Junta Directiva

4. Les propostes dels clubs

Es convoca la sessió d’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 26 de març de 2011, a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona convocatòria (desprès de l’assemblea ordinària), amb el següent:  

INFORME DEL PRESIDENT

Bona tarda i benvinguts a l’Assemblea de la Federació Catalana d’Escacs

Avui tindrem dues assemblees l’ordinària i una extraordinària que convocarà noves eleccions a la Junta Directiva de la Federació.

Però abans de fer balanç del que ha estat la nostra gestió en aquest mandat, haig d’informar a l’Assemblea de les previsions que hem fet per aquest any, davant la perspectiva de què la Generalitat retalli les subvencions que rebem.

A dia d’avui no sabem res de cert. Vam demanar una entrevista amb el nou secretari  General de l’Esport, ja que en la seva convocatòria a tots els presidents de Federació, es van anunciar possibles retallades,  però sense concretar res.

L’entrevista no la tindrem fins al mes de maig. No podem  esperar a aquest mes per planificar la temporada, hem elaborat un pla d’ajustaments preveient una retallada d’aproximadament un 18% de les subvencions.

Malgrat estar davant d’unes eleccions i no saber qui dirigirà la Federació, a partir del mes de maig, per responsabilitat hem fet aquest pla que garanteix quasi tota l’estructura de competicions i quasi totes les ajudes que estàvem fent a les activitats dels clubs, això si, amb retallades més grans o més petites en funció de la viabilitat dels projectes.

La partida més afectada és el pla de formació de joves jugadors que es veurà reduït un 33%, s’han congelat els sous del personal, s’han rebaixat places a les seleccions catalanes i s’ha retallat les compensacions econòmiques dels jugadors un 10%. S’han ajustat premis de quasi totes les competicions començant pel Circuit català i continuant pel Campionat Absolut de Catalunya, S’han ajustat un 10% les ajudes als torneigs del Circuit català i en definitiva, totes les competicions i serveis de la FCE es veuran afectats.

L’ajust és d’uns 60.000 euros.

També estem molt preocupats per les ajudes de la Generalitat als clubs i és un dels punts que portarem a la reunió amb el Secretari General.

Hem d’entendre que davant la crisi econòmica i quant s’estan fent retallades en serveis bàsics com la sanitat o l’educació nosaltres no podíem ser una excepció, malgrat tenir signat un contracte que cobria el 2011.

El que no podíem fer per responsabilitat,  es tancar els ulls a la realitat i per oportunisme electoral no actuar i posar a la Federació en una difícil situació econòmica.

No tot són males noticies. Les xifres de federats de què disposem en aquest moment superen ja les 7.000, la qual cosa assegura que al 2011 tornarem a batre el record històric de federats que l’any passat es va situar per sobre dels 7200. La nostra previsió es tancar l’any per sobre de les 7400 llicències.

També podem anunciar que estem a punt de començar les obres de la nova seu a Sant Andreu. L’Ajuntament de Barcelona ja ha fet la seva part i ara ens toca a nosaltres entrar a treballar per adequar el local a les nostres necessitats. Vaig poder estar a la inauguració amb alguns companys de la Junta i us puc dir que la nova seu de la FCE farà goig i donarà resposta a la necessitat d’espai que tenim en aquets moments a l’antiga seu.

Vull fer ara un ràpid repàs a les accions més importants que hem realitzat en aquets darrers quatre anys.

Tant el Circuit Català com el torneig Ciutat de Barcelona, s’han consolidat i han augmentat la nostra projecció fora de Catalunya.

No ens cansarem de agrair als clubs que organitzen tornejos a Catalunya la seva feina,  perquè son l’autèntic motor del nostre creixement.

Els serveis de classes i retransmissions per Internet ha estat un èxit i avui més de 2000 jugadors els fan servir habitualment.

El Campionat d’edats de Catalunya amb el seu nou model que cada vegada més apropa la competició a tot Catalunya, també està sent un dels motors importants de creixement de la Federació i els estàndards de qualitat en la seva organització, un model de feina ben feta.

El nou model de l’Absolut de Catalunya amb la final a 16, també creiem que està funcionant molt bé i lliga les diverses competicions en una gran final, on estan participant quasi tots els millors jugadors catalans.

El nou model de Divisió d’Honor amb l’ampliació a 12 i les jornades del dissabte han permès que aquesta divisió prengui la presencia que es mereix, i ha permès a molts afeccionats que juguem el diumenge poder seguir la divisió on juguen la majoria dels millors jugadors catalans.

Hem implementat ajudes als clubs que ens representen a Espanya.

Els plans de formació estan donant fruits i mantenim un bon nivell de medalles a Espanya en les categories d’edats, Xavi Vila serà el primer GM sortit de la Blume, estem segurs que no serà l’únic.

La selecció catalana no sap el que es no guanyar el campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques i que duri.

En el pla econòmic ara toquen retallades, però el creixement de la Federació en aquets darrers anys ha estat molt important, després el tresorer us en farà un breu resum.

Però segur que no tot han estat encerts, i si ens hem equivocat en algunes qüestions demanem disculpes.

Avui em toca acomiadar-me.  Aquesta podria ser la darrera assemblea de la FCE que tingui l’honor de presidir.

Vull manifestar que ha estat un honor per a mi i per tota la  Junta Directiva , que ens hagueu donat la confiança de dirigir la Federació durant aquets vuit darrers anys.

Jo personalment vull donar les gracies a tot l’equip de la Junta Directiva, per la seva feina desinteressada durant aquets vuit anys.

Han estat moltes hores de reunions, moltes hores de discussions, fins i tot ens arribat a emprenyar, però avui puc dir que una de les millors coses que m’han donat els escacs és aquest grapat d’amics.

Vull agrair la feina dels treballadors de la Federació i de tots els que han col·laborat en els diferents Comitès de la Federació.

Finalment vull agrair la feina que feu tots els directius dels clubs. Catalunya és el que és gràcies a la feina de milers de ciutadans que donen desinteressadament el seu temps per treballar pels demès.

Vosaltres en sou un gran exemple.

Moltes gràcies.

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Francesc Liñan Serra i Joan Emili Cabello Llopis.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

El Vicepresident Primer de la FCE, Victor Pont, va explicar que el calendari esportiu havia estat modificat a causa dels retalls pressupostaris. La Festa Catalana passa a fer-se en un sol dia, el diumenge dos d’octubre. Per aquest motiu s’allibera la data del dia 1 d’octubre de 2011 per realitzar proves homologades per part dels clubs. El Campionat de Catalunya de ràpides individuals es licita i el juvenil de Catalunya també es disputarà en un dia menys per estalviar pressupost.

La Memòria esportiva i de gestió federativa va ser aprovada per 1 abstenció i 20 vots a favor.  

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia i Riera va fer una breu exposició dels estats comptables, l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici. També va fer un balanç dels últims dos mandats de l’actual Junta Directiva.

Els resultats del compliment del pressupost han estat els següents: la Federació central ha tingut un superàvit de 24.474,06 €, la Delegació de Girona 2.825,31 €, mentre que la Delegació de Lleida ha perdut 7.834,37 € i la de Tarragona 7.943,38 €. El resultat global ha estat de 11.521,62 € de superàvit durant l’any 2010.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2010 van ser aprovats per un vot en contra i 19 a favor..

El president del Club d’ Escacs Salou, Sr. Liñan ha explicat per què ha votat en contra de l’exercici comptable, recordant que la Federació li havia retirat la subvenció de l’Obert Internacional de Salou. El president li ha respost que ja li havia explicat diverses vegades, però que li tornava a explicar que el motiu havia estat diversos incompliments per part del Torneig.

Josep Garcia va aprofitar per acomiadar-se dels assembleistes, ja que no es tornarà a presentar a les properes eleccions i aquesta era la seva darrera intervenció com a directiu de la FCE.

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS CLUBS

NORMATIVA D'AVALUACIÓ CATALANA

MODIFICACIÓ PROPOSADA

1.1. Els torneigs homologats d’escacs actius podran demanar la seva

avaluació amb mitja K, si reuneixen els següents requisits:

a) Que cada jugador disposi d’un temps fix mínim de 15 minuts. El

jugador podrà tenir més temps comptant els increments, però no

menys de 15 minuts fixos.

b) Que el jugador disposi d’un màxim de temps de 60 minuts, que

poden ser fixos o que mitjançant la suma del temps assignat, més

l’increment, multiplicat per 60 jugades, siguin inferior a 60 minuts.

Aquesta proposta va ser aprovat per 2 abstencions i 19 vots a favor.

NORMATIVA PER A L'OBTENCIÓ DE NORMES I TÍTOLS DE

MESTRE CATALÀ

Creació de l’article 1. e)

1. e)Els torneigs d’escacs actius, i en general tots els que s’avaluïn amb mitja K, no valdran per a l’obtenció de norma de Mestre Català.

Creació Article 3

Es validaran les normes de Mestre Català, a petició del jugador interessat,

amb els següents condicionants:

a) En torneigs oficials i homologats de 9 o més rondes, si el jugador ha fet norma a la ronda 8, obtindrà la norma independentment del resultat de la novena o següents.

b) En torneigs oficials i homologats de 9 o més rondes, el jugador podrà demanar suprimir una partida que li permeti augmentar la mitjana de contrincants, sempre i quan aquesta partida l’hagi guanyat i li quedin 8 partides computables.

Aquestes propostes van ser aprovades per 3 abstencions i 17 vots a favor.

Reglament de TRAMITACIO DE DOCUMENTACIÓ

MODIFICACIÓ

2.7 Un jugador podrà canviar de club en el període que va entre el termini per tramitar les llicències sense recàrrec i el termini per a la presentació de les llistes d’ordre de forces del Campionat de Catalunya per equips, sempre i quan tingui per escrit l’autorització del club que té el dret de la seva llicència. Tanmateix, si un jugador ja ha participat en una competició oficial per equips en nom d’un club, dintre d’una mateixa temporada, no ho podrà fer per un altre club.

Aquesta proposta va ser aprovada per 1 abstenció i 19 a favor.

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS

Annex 2

Per a la comptabilització de l’elo FIDE les partides jugades al play-off i fases

finals catalanes comptaran com un torneig diferent de la fase regular del

Campionat de Catalunya per Equips. Aquesta mesura és necessària perquè el

torneig no tingui una durada superior als 3 mesos, tal com exigeix la FIDE en

els seus reglaments.

En canvi per elo català comptaran com un sol torneig

Aquesta proposta va ser aprovada per 1 abstenció i 19 a favor.

La proposta de modificació del Reglament del Comitè d’Arbitres i la creació d’una nova categoria arbitral a Catalunya va tenir, com única esmena que l’àrbitre amb la nova titulació que vulgui treure’s el títol d’àrbitre català, no caldrà que faci les pràctiques de ràpides i semirràpides.

Tot el reglament amb l’esmena indicada es va aprovar per 18 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció.

TORN OBERT DE PARAULES

Joan Barnet del club Olesa demana que consti al reglament de Competicions de la FCE si el jugador que juga amb blanques al Campionat per Equips de Catalunya i no ha vingut el seu adversari ha de fer o no la seva jugada al tauler. Es farà una consulta al comitè d’àrbitres per veure si aquest tema s’ha de reglamentar.

Ricard Llerins del club Sant Martí demana informació sobre les quotes que han de pagar els torneigs per l’avaluació Catalana. Se l’informa que acabava de sortir un circular al respecte. També va preguntar sobre una Festa d’Escacs per nens organitzada per l’Ajuntament. Se li va explicar que la Federació no participava a l’organització i que per aquest motiu no informava als clubs.

Francesc Liñan del Club Salou va demanar que la Federació rectifiqués i li donés al C.E. Salou la subvenció de l’Obert, perquè aquest tema no arribés a la Generalitat. També ha demanat el suport dels clubs presents a l’Assemblea El president de la FCE, Toni Ayza li va tornar a explicar els motius pels qual se li havia retirat la subvenció i li va dir que el tema ja havia arribat a la Generalitat.

La representant de l’Ateneu Colon, Sra. Fina, va demanar que sigui regulada la coincidència de dos torneigs el mateix dia i la mateixa hora quan estiguin a la mateixa localitat. Se li contesta que és un tema difícil de regular i que la protecció només es fa per als torneigs internacionals. En aquest sentit el Delegat de Barcelona, Joan Anton Pérez considera que no s’ha de limitar la iniciativa dels clubs per fer oberts, encara que siguin de la mateixa població.

El Sr. Peñarroya del C.E. Incresa demana que sigui informat de les assemblees sense que tingui que utilitzar internet, ja que ell no disposa d’aquest servei. També diu que s’ha de regular el fet que molts clubs alineen jugadors tot i sabent que no es presentaran a jugar. El president de la FCE demana que es faci una excepció amb aquest club i que se li avisi per telèfon quan hagi una assemblea de clubs.

S’aixecà la sessió a les 17, 50 hores.

ASSEMBLEA EXTAORDINARIA DE CLUBS

O R D R E    D E L   D I A 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Convocatòria d’eleccions a membres de la Junta Directiva de la FCE. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral.

2. Aprovació, si s’escau, del Reglament i cens electoral.

3. Elecció de la Junta electoral

4. Torn obert de paraula.

Un cop finalitzada l’Assemblea Ordinària i sense cap descans va començar l’Assemblea Extraordinària.

Es va aprovar per unanimitat el calendari, el reglament i el cens electoral.

Van ser escollits com membres de la Junta Electoral:

Joan-Emili Cabello Llopis com a president, a més de Felix Romero i Joan Segura com a vocals. Com a suplents son escollits: Lluís Delgado, Jaume Bosch i Joan Dominguez.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 18,30 hores.

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADES EL DIA 26 DE MARÇ DE 2011

En Francesc Liñan Serra i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

En Joan-Emili Cabello Llopis, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 26 de març de 2011 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

 Francesc Liñan i Serra                                         Joan-Emili Cabello Llopis 

Antonio Ayza i Casamitjana                               Josep C. Viñas i  Racionero

 

Barcelona, 26 de març de 2011

 

Barcelona, 19 de novembre de 2011

Al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora                :           16 hores

Lloc                 :           Cotxeres de Sants de Barcelona, carrer de Sants, 79.

Membres assistents:  Jaume Grau (Cerdanyola Vallés), Jordi Morcillo (Catalunya), Jordi Chalmeta (Sant Boi), Patricia Llaneza (Foment), Josep Garcia (La Lira),   Oscar Companys (Barberà), Arturo Vidarte (Montcada),  Jordi Capellades (Peona i Peó), Félix Romero (Sant Andreu), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí), Ricard Llerins (Sant Martí), Pere Casajuana (UGA),  Francesc Fernández Muixí (Reus Deportiu), Abel Segura (Escola d’Escacs Barcelona), Jaume Parramón (Vallfogona), Marta Amigó (Espluga de Francolí),  Joan Antoni Pérez (Llinars), Francisco Fernández (Mollet), Juan Quero (Prat), Pruden Ramírez (Vilafranca), Pere Reginaldo (SCC Sabadell), Josep Monedero (Aragonés), Eloy Moreira (Barcelonès-Sud), Frederic Andreu (Congrés), Josep M. Bondia (Duesaigües), Alejandro Melchor  (Esplugues Avenç), Josep Lloveras (Gran Penya), Joan Barnet (Olesa), Jordi Cases (Escacs Reus), Xavier Vilasaró (Ripollet), Manel Triquell (Sant Josep de Badalona), Jesús Fosch (Masdenverge) Joan Amigó (Sarral), Francesc Blasco (Torredembarra), Joan Cabello (Tres Peons). 

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep M. Camell, Marta Amigó, Joan Antoni Pérez, Jordi Capellades, Francisco Fernández, Francesc Blasco, Imma Montoliu  i Antoni López com a Gerent.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea. 

1.      Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2012.   

2.      Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2012.  

3.      Propostes de la Junta Directiva i dels clubs.  

4.      Ratificació membres de Junta Directiva.

5.      Torn obert de paraules.  

INFORME DEL PRESIDENT

Benvinguts/des a l’assemblea de la Federació Catalana d’Escacs.

Deixeu-me, en primer lloc, mostrar l’agraïment de la Junta directiva als clubs, per la confiança que ens heu fet d’encomanar-nos dirigir la Federació durant aquest nou mandat. Volem felicitar a alguns esportistes i clubs que han aconseguit èxits rellevants en aquests darrers mesos. Àlvar Alonso va aconseguir el Campionat d’Espanya Absolut amb només 19 anys, el van acompanyar al podi Miquel Illescas, que va estar a punt d’ampliar el seu record de victòries  i d’Olga Alexandrova que ha fet la millor actuació d’una dona a la història en un Campionat d’Espanya. El Foment es va proclamar campió de Primera Divisió i juntament amb l’UGA han aconseguit l’ascens a la Divisió d’Honor espanyola, en un campionat que va estar organitzat pel Barberà i la SCC Sabadell amb el suport de la Federacio Catalana d’Escacs. Als Campionats d’Espanya d’Edats les noies catalanes van tenir una destacada actuació que es va traduir en sis de les  7 medalles que van guanyar els nostres esportistes. L’ equip sub-14 va aconseguir el títol de Campió de Espanya i el sub-16 la medalla de bronze. A la passada Assemblea del mes de maig ja vam avançar que la situació econòmica ens afectaria amb retallades de les subvencions que rebíem del Govern. Malgrat estar davant d’unes eleccions a la Federació, vam presentar un pla d’ajust a l’Assemblea que preveia una retallada del 18% en aquestes ajudes. El pla preveia mantenir l’estructura de competicions de la Federació i garantir les ajudes al Circuit i a la participació dels clubs a les competicions estatals. Finalment la retallada al conjunt de les federacions ha estat del 18 %. La nostra federació no ha sortit malparada, ja que ens han retallat el 16’40 %. Però on més s’han notat les retallades ha estat a les ajudes a clubs, quant la previsió a l’estiu era que no rebrien res, finalment han arribat ajudes a alguns tornejos internacionals del Circuit, però molt menys del que era habitual. La situació econòmica del país, com tots sabeu, no sols no ha millorat, si no que, en tot cas, hem anat enrere i és per això que al confeccionar els pressupostos del 2012 que presentarem a aquesta assemblea per la seva consideració, hem volgut ser realistes.

La informació que tenim en aquests moments de com evolucionaran les ajudes de la Generalitat, és que quedaran com han estat en el 2011, així ho hem reflectit en el pressupost. Si la situació anés a pitjor, que pot ser, farem com vam fer l’any passat, un ajust que presentaríem a l’Assemblea de maig. Sabem que els clubs també passen per moltes dificultats i per això proposem  en aquest pressupost baixar la pressió de les quotes per sota de la inflació. Aquí ens hem trobat en un problema afegit i és que la FEDA ha deixat de donar la llicència sub-16 de manera gratuïta i ha posat un preu de 1’80€ per llicència. He de dir que aquesta mesura es va aprovar amb el vot en contra de quasi tots els representants catalans que estàvem presents a l’Assemblea de la FEDA, ja que considerem que és una mesura que perjudica a les federacions que estan creixent com la nostra. La nostra proposta és crear un preu especial de 2 euros per als sub-10 incorporant el dret a tenir serveis d’Internet, imputar només una part de l’augment de sub-12 a sub-16 i aplicar l’IPC a la resta de llicències. Les quotes de participació al Campionat per Equips només pujaran un 2%, més d’un punt per sota de l’ IPC i farem una proposta de supressió de la quota obligatòria del Butlletí que es compensa amb un lleuger augment de la quota de club. Si tenim en compte els dos conceptes, aquesta mesura representarà un estalvi per als clubs. Un dels canvis més importants que presentem per  a la temporada 2012 és la compactació de l’antic Campionat Juvenil sub-20 amb els Campionats d’Edats, afegint la  categoria sub-18. El que proposem és seguir  l’esquema dels campionats estatals i europeus que ja tenen aquest format. També presentarem a l’Assemblea una proposta de modificació del Campionat per Equips que obeeix a la intenció d’homogeneïtzar el Campionat a tot Catalunya, fent que a totes les categories juguin el mateix nombre de jugadors. Això ara passa. També s’intenta anivellar la força dels equips a la mateixa categoria de les diferents delegacions territorials.

La disminució de les subvencions també ens ha portat a prendre decisions, algunes molt doloroses, com la supressió de la nostra participació al Campionat d’Europa de veterans i reduir substancialment les beques per a joves jugadors. És el nostre desig recuperar la nostra participació a Europa de la selecció de veterans en quant la situació econòmica ho permeti. Les obres de la nova seu s’estan fent al ritme previst i esperem poder traslladar la Federació al primer trimestre del 2012. El proper any algunes competicions ja podran utilitzar la seu de Fabra i Coats. Fa unes setmanes es va realitzar el congrés de la FIDE on es presentaven tota una sèrie de mesures que si s’haguessin aprovat, haurien canviat el sistema de competicions d’escacs tal com el coneixem. Finalment, la pressió dels països de l’Europa occidental van poder parar la seva aprovació. No descarto que la FIDE ho torni a intentar i haurem d’estar atents als moviments que faci per intentar exprimir més les arques de les grans federacions europees. El concurs per l’adjudicació del portal de joc per Internet l’ha guanyat una altra vegada ICC. La nova oferta no ve limitada a un nombre d’usuaris, per la qual cosa la FCE farà una campanya per intentar incrementar el nombre de federats que fan ús del servei , que en aquests moments està rondant els 2.000, del que uns 1400 en fan un ús regular. Demanem la col·laboració dels clubs per donar a conèixer aquest servei a tots els federats.

La Festa Catalana d’enguany va canviar el format del dinar, fent-lo molt més econòmic,  per facilitar la participació de clubs i els clubs van respondre amb un record de participació. Vull agrair al Club Cornellà el suport que ens van donar. El Circuit Català ha mantingut quasi tots els tornejos i això sabem que ha representat un gran esforç per als organitzadors, ja que aconseguir patrocinis en l’actual situació no es fàcil. Els jugadors participants els han premiat batent el record de participants en molts del tornejos. Cal destacar que hem pogut mantenir el patrocini, tant institucional, com del Casino de Barcelona, per fer que Catalunya tingui un gran magistral. Vull informar a l’Assemblea  que la Federació organitzarà el proper Campionat d’Espanya d’escacs actius que se celebrarà en el marc del festival David García Ilundaín. Volem agrair finalment la col·laboració dels clubs que malgrat la crisi han mantingut una excel·lent oferta de tornejos a Catalunya, que és el motor junt amb els Campionats d’ edats del nostre creixement. Gracies per la vostra atenció

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Joan Emili Cabello Llopis i Josep Garcia i Riera.

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU DEL 2012 

El president de la FCE, Sr. Toni Ayza, va  explicar el Calendari Esportiu per a l’any 2012. La fase regular del Campionat de Catalunya per Equips acabarà abans de Setmana Santa, llevat de la Divisió d’Honor. El Campionat Juvenil canvia de format, serà la categoria sub-18 i estarà integrat amb la resta de Campionat per Edats. Aquest Campionat  s’allargarà un dia per donar descans als esportistes i organitzar altres activitats.

El calendari esportiu de la FCE corresponent al 2012 es va aprovar per unanimitat.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2012 

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Maria Camell, va presentar el projecte de pressupost 2012 en el qual va explicar els nous preus de les llicències: Sub-10, que costaran 2€ (amb dret a connexió al portal ICC).

Les subvencions de la Generalitat, s’han retallat de 314.041 € a 262.349 €. Les subvencions que rebien els clubs organitzadors del Circuit de torneigs d’estiu ha passat de 45.000 € a  22.000 € (encara no confirmats). El butlletí d’escacs passa de 4 a 2 exemplars anuals en paper i el digital serà de periodicitat mensual aproximadament. La quota del Butlletí queda integrada en la quota de clubs que, per al 2012 serà 180€, això suposa un estalvi per als clubs, que abans pagaven 165€ més 32€. Es mantindran els ajuts als clubs classificats al Campionat d’Espanya per Equips. Les Delegacions Territorials han baixat els seus pressupostos en termes globals en un 10,5%. El Departament d’escacs base es divideix en dos: Formació, i Competicions. La partida econòmica per entrenadors, que fins ara estaven juntes es repartiran entre els dos departaments. Els sous del personal de la FCE pujaran globalment un 1,7 % .El pressupost presentat és de 816.749 € amb una baixada d’un 8,75 %.

Els senyors Felix Romero i Josep Monedero van intervenir per demanar que no es descartés  la participació de Catalunya al Campionat d’Europa de Veterans. El president de la Federació, Toni Ayza va contestar que havia estat un decisió molt difícil, però que la despesa era molt alta i que tampoc havia rebut el suport de les Institucions Públiques. El president del Congrés Sr. Frederic Andreu va dir que es podia fer una subscripció pública per demanar diners als clubs per pagar el que costa portar un equip de veterans al Campionat d’Europa. El Sr. Josep Garcia va dir, que en el reglament de la competició de veterans no posa que  classifiqui per al Campionat d’Europa de Veterans, sinó que diu que els tres primers es classifiquen per una possible competició de la selecció catalana de veterans, per la qual cosa s’havien perdut unes expectatives de classificació, però no uns drets adquirits.

El Sr. Cabello ha preguntat si no seria possible fer desaparèixer el butlletí en paper atès que molts jugadors ja rebien el digital als seus correus, o fer els Butlletíns en disc compacte que serien més barats que el paper. El president li ha respost que el butlletí en paper tenia una llarga història i que hi ha gent, que encara no té Internet. A més la Federació rep una subvenció de la Generalitat, que d’altra forma perdria.

El pressupost va ser aprovat per 33 vots a favor i 1 abstenció.

PROPOSTES DE LA FEDERACIÓ I DELS CLUBS

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

ARTICLE 5. COMPOSICIÓ I ALINEACIÓ DELS EQUIPS

5.1   El nombre de jugadors que composen un equip estarà en funció de la seva categoria.

a) Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió i categoria Preferent: deu jugadors.

b) A Barcelona, Primera i Segona categoria: vuit jugadors.

c) A Barcelona, Tercera: quatre jugadors.

5.2  Les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona poden determinar el nombre de jugadors de les seves categories, però en les finals del Campionat de Catalunya d’Equips hauran de jugar amb el nombre d’escaquers més alt a les representacions territorials i a Barcelona.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5

5. COMPOSICIÓ I ALINEACIÓ DELS EQUIPS

5.1   El nombre de jugadors que composen un equip estarà en funció de la seva categoria.

a) Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió i categoria Preferent: deu jugadors.

b) A Primera Categoria: vuit jugadors.

c) A Segona Categoria: sis jugadors.

c) A Tercera Categoria: quatre jugadors.

Supressió de l’article 5.2.

Art. 6.4   Les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona podrà distribuir les seves categories de la forma que considerin més convenient però respectant, tant com sigui possible, l’estructura del punt 6.1

Supressió de l’article 6.4

ARTICLE 10

10 ASCENSOS I DESCENSOS DE CATEGORIES

10.1 Pujaran a Divisió d’Honor el primer classificat de cadascun dels grups de la Primera Divisió i el guanyador del play-offs entre els dos segons classificats de cada grup, llevat de qualsevol equip filial que no ocuparà plaça (veure article 6.5).

10.2  Pujaran a Primera Divisió els tres campions dels grups de segona divisió, llevat del que diu l'article 6.5, i els tres primers classificats del play-off d’ascens a aquesta categoria.  

10.3  Pujaran a Segona Divisió el campió de cadascun dels quatre grups de Categoria Preferent de Barcelona, el campió dels dos grups de Categoria Preferent de Tarragona, el campió de Categoría Preferent de Girona, el campió de la Preferent de Lleida i el campió del play-off d’ascens a Segona Divisió

10.4  Baixen a Primera Divisió els tres últims classificats de Divisió d’Honor.

10.5  Baixen a Segona Divisió els tres últims classificats de cadascun dels grups de Primera Divisió.

10.6  Baixen a Categoría Preferent els tres últims classificats de cadascun dels grups de Segona Divisió.

10.7 La resta de d'ascensos i descensos seran indicats a la circular corresponent del emparellament del Campionat d'Equips de cada temporada.

10.8 Les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona podran reglamentar la forma que considerin mes adient per determinar els ascensos i descensos de categoria a les seves respectives demarcacions.  

MODIFICACIÓ ARTICLE 10 (d’aplicació al 2013)

10 ASCENSOS I DESCENSOS DE CATEGORIES

10.1 Pujaran a Divisió d’Honor el primer de cada grup de Primera Categoria i  els segons jugaran un play-off d’ascens, llevat dels equips filials que ja hi siguin.

10.2  Pujaran a Primera Divisió els campions dels grups de Segona Divisió.  

10.3  Pujaran a Segona Divisió el campió de cadascun dels grups de Categoria Preferent. La plaça restant s'assignarà a un dels grups de les territorials de Lleida, Girona o Tarragona, concretament a la delegació que participi amb més jugadors alineats cada setmana en aquesta competició. No comptaran els equips retirats o eliminats, només els que acabin la competició.

Taula per calcular-ho:

 • Equips a DH x 10
 • Equips a 1a Divisió x 10
 • Equips a 2a Divisió x 10
 • Equips a Preferent x 10
 • Equips a 1a territorial x 8
 • Equips a 2a territorial x 6
 • Equips a 3a territorial x 4

10.4  Baixen a Primera Divisió els tres últims classificats de Divisió d’Honor.

10.5  Baixen a Segona Divisió els dos últims classificats de cadascun dels grups de Primera Divisió.

10.6  Baixen a Categoria Preferent els dos últims classificats de cadascun dels grups de Segona Divisió.

10.7 La resta d'ascensos i descensos seran indicats a la circular corresponent de l’aparellament del Campionat d'Equips de cada temporada.

10.8 Les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona podran reglamentar la forma que considerin més adient el nombre d’equips dintre de cada grup.

11. FASES FINALS DEL CAMPIONAT D’EQUIPS DE CATALUNYA

11.5 Tots els encontres de les finals d’equips de Catalunya es jugaran amb el nombre d’escaquers més ampli que hi hagi aquella temporada a cada Representació Territorial i a Barcelona en aquella categoria.  

SUPRESIÓ ARTICLE 11.5 

Article 12. FASES ELIMINATÒRIES

12.1 Fase eliminatòria d’ascens a Divisió d’Honor 

Els dos segons classificats de Primera Divisió jugaran un matx a doble volta per decidir l’equip que puja a Divisió d’Honor. 

12.2  Fase Eliminatòria d’ascens a Primera Divisió

Els segons i tercers classificats de cada grup de la Segona Divisió jugaran un partit únic  per determinar els 3 equips que pugen a Primera Divisió.

Els equips classificats se’ls assignarà un número d’ordre, de l’1 al 6, que determinarà l’aparellament, segons els següents criteris:

1) El segon de cada grup tindran els números 1,2 i 3. Els tres tercers tindran el 4, 5 i 6.

2) L’assignació dels números 1,2 i 3 ( ó els 4,5, i 6) vindrà determinada per:

a)  El punts de cada equip en el seu grup.

b) Sonnenborn Berger de cada equip en el seu grup.

c) Sorteig.

Tenint en compte que no podran enfrontar-se equips que ja hagin jugat en el mateix grup en la fase regular, els enfrontaments seran 1-6 (1-5), 2-5 (2-6) (2-4) i 3-4 (3-5).

En cas de vacants s’estableix el següent ordre: Els equips vuitens de la Primera Divisió, els quarts de la Segona Divisió, els novens de la Primera Divisió i els cinquens de la Segona Divisió (sempre de millor a pitjor puntuació a la fase regular). A partir d’aquí les renúncies no seran cobertes.

Els equips segons de la fase regular o sigui amb els números 1, 2 i 3 jugaran com equips locals.

12.3 Fase d’Ascens a Segona Divisió

Es classifiquen per jugar la fase eliminatòria d’ascens a la 2a divisió els equips classificats en 2n lloc de cada grup de la preferent de Barcelona (4), 2 equips dels dos grups de preferent de Tarragona (2) i un equip de la preferent de Girona (1) i Lleida (1) per disputar 1 plaça d’ascens a la 2a divisió.  Si es produeixen vacants es cobriran amb el següent classificat del mateix grup i així successivament fins arribar al límit dels equips que mantenen la categoria. Si persisteix la vacant es cobrirà a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE

Els enfrontaments d’aquesta fase es faran per sorteig.

SUPRESIÓ ARTICLE 12.2 (Aplicació al 2013)

SUPRESIÓ DE L’ARTICLE 12.3

3. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES

3.1   La inscripció de tots els equips de 3a categoria i superiors a Barcelona i de 2a i superiors a les Representacions Territorials és obligatòria. Malgrat ser obligatòria la inscripció aquesta s’haurà de fer per escrit en els terminis i forma que indiqui la Federació. Les inscripcions han de ser dirigides a la FCE o a les Representacions Territorials depenent qui sigui l’organitzador de cada grup en què participi l’equip en qüestió.

MODIFICACIÓ ARTICLE 3.1

3.1  En cas de renúncia d’un equip de categoria superior a Tercera  s’ha  de comunicar a la Federació mitjançant correu electrònic abans del termini de la inscripció dels equips. És  obligatòria la inscripció de tots els equips presentats per cada club, aquesta s’haurà de fer a través de la web de la Federació (gestió administrativa) en els terminis i forma que indiqui la Federació.

Abans de fer la votació es va aclarir que les modificacions del Reglament del Campionat d’Equips entrarien en vigor a partir del 2013, i que el 2012 seria un any de transició on només es veurien afectats els ascensos i descensos de categories.

La proposta de modificació del Campionat d’Equips va ser votada per separat, d’una banda el tema del 6 jugadors a Segona, aprovat per i 1 abstenció, 6 vots en contra i 27 vots a favor i d’altra banda la resta d’articles de la reforma, que es va aprovar per 2 abstencions, 1 vot en contra i 31 vots a favor.

Reglament dels Campionats de Catalunya d’edats de Sub8 a SUB-18

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590  10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

 1. FASES PRÈVIES

1.1 Les fases prèvies es jugaran en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

1.2 Els esportistes es dividiran en grups d’edats i per proximitat geogràfica, i aquesta distribució es publicarà per circular.

1.3 Les fases prèvies es jugaran per sistema suís, preferentment, i el número de rondes es determinarà en funció dels esportistes inscrits a cada categoria, podent-se utilitzar altres sistemes de competició.

2. FASE FINAL

2.1 Es jugarà en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

2.2 Es jugarà per sistema suís preferentment, i el número de rondes serà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

2.3 Es determinarà cada any per circular els esportistes que tenen dret a jugar aquesta Fase Final i quines despeses van a càrrec de la FCE.

2.4 Els esportistes no classificats podran participar a la Fase Final amb les despeses a càrrec del propi esportista, determinant-se aquest criteri per circular i la FCE podrà establir un nombre màxim de esportistes participants.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.-  En aquests campionats poden participar-hi esportistes amb llicència FCE en vigor:

Categoria SUB-8: que no hagin fet els vuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Categoria SUB-10: que no hagin fet els deu anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Categoria SUB-12: que no hagin fet els dotze anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Categoria SUB-14: que no hagin fet els catorze anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Categoria SUB-16: que no hagin fet els setze anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Categoria SUB-18: que no hagin fet els divuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els esportistes amb dret a participar amb ajut a les despeses a la Final són els següents:

El Campió i la Campiona de Catalunya de l’any anterior de cada categoria, sempre que s’hagi classificat entre els deu primers de la classificació general. Si el Campió o la Campiona canvia de categoria, podran participar a la categoria superior, a excepció que pertanyin ja a la última categoria (SUB-18) d’aquests campionats.

b)   Els esportistes classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCE de l’any en curs. Cada any la FCE publicarà una circular amb els criteris de distribució de places per a la Final que atorgaran aquestes Fases Prèvies.

Article 3.- Els esportistes amb dret a participar en cada categoria amb les despeses al seu càrrec són tots aquells que tinguin llicència federativa i que compleixin els criteris que es publicaran cada any per circular.

Article 4.- Tots els esportistes participants a la Final hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició. 

CAPÍTOL II.  INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions de les Fases Prèvies s’hauran de formalitzar a cada seu i organitzador designat, i les de la Final a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de l’organitzador, sigui una seu designada o la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs.

Article 9.- La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar l’organitzador i les seus de les Fases Prèvies, signant convenis de col·laboració quan aquestes Fases les organitzi algun club, associació o agrupació de clubs o través d’altres entitats vinculades a l’esport.

Article 10.- La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar per a la Final un Director del Torneig i un Delegat Federatiu; així com l’equip arbitral del campionat.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Les bases tècniques es regularan a la circular corresponent de cada campionat. 

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA D’EDATS.

Article 11.- Els criteris de classificació per als esportistes amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats de cada categoria.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els esportistes s’hauran d’acreditar i els delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la sala de joc. A les Fases Prèvies, l’acreditació mitjançant credencial visible no serà estrictament necessària, encara que sí recomanable.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els esportistes, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar  la sala de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable als Campionats de Catalunya Sub-8 a Sub-18 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

La proposta de nou reglament dels Campionats d’Edats, explicat pel membre de Junta Directiva de la  FCE, Joan Ant. Pérez va ser aprovat per 32 vots a favor i una abstenció.

RATIFICACIONS CÀRRECS DE JUNTA DIRECTIVA

Van ser ratificats per unanimitat, com a nous membres de Junta Directiva, Jordi Parayre Soguero i  Francisco Fernández Lozano. El president de la Federació va explicar que el membre de Junta, Enric Chalmeta, havia dimitit del seu càrrec i que provisionalment continuava funcionant l’equip directiu del Comitè d’Àrbitres.

TORN OBERT DE PARAULA 

El president de l’Escola d’Escacs de Barcelona, Abel Segura,  es va queixar en relació a l’article del  25è aniversari de l’entitat que presideix, perquè va aparèixer en la versió del butlletí digital de la FCE, però no en la versió en paper i a més la redacció havia modificat paraules del seu escrit. També es va queixar que dos dels jugadors del seu club van anar a jugar un torneig a Mallorca, Cala Millor, organitzat per l’Organitzador Internacional Sr. Sebastià Nadal, amb una desastrosa organització. El president de la FCE es va comprometre que apareixerà l’article en el proper Butlletí en paper, també va dir que cal donar  marge als redactors del butlletí per escriure l’article corregint el que considerin que s’ha de corregir. Pel que fa al tema de la queixa del torneig de Mallorca se li va dir que no es competència de la Federació Catalana, però que ja traslladaria la queixa a la FEDA.  

El Sr. Ricard Llerins va preguntar sobre l’ordre i contingut de jugadors/es de les beques d’alt rendiment per al curs 2011-2012 de la FCE, ja que no considera lògic que apareixien pocs jugadors Sub-20 i Sub-18 i molts de edats inferiors que desprès poden deixar de jugar. El Sr. Joan Antoni Pérez va contestar que el llistat es feia segons diferents barems que es van revisant periòdicament i on es valoren força les medalles obtingudes als Campionats d’Espanya.

A continuació es va realitzar el sorteig públic dels grups de Divisió d’Honor i Primera Divisió, on es va explicar que els clubs Barcelona i UGA s’havien fusionat en un club anomenat Barcelona UGA.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19 hores. 

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAODINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2011

      En Josep Garcia i Riera i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Joan Emili Cabello Llopis major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Extraordinària de 19 de novembre de 2011 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Joan Emili Cabello Llopis                                           Josep Garcia i Riera

Antoni Ayza i Casamitjana                                                     Josep C. Viñas i  Racionero

PRESIDENT                                                                          SECRETARI

Barcelona, 22 de novembre de 2011

Barcelona, 20 de novembre de 2010

Al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Extraordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora                :           16 hores

Lloc                 :           Cotxeres de Sants de Barcelona

Membres assistents els senyors:  Jaume Grau (Cerdanyola Vallés), Jordi Morcillo (Catalunya), Carles Godesard (Ateneu Colón), Jordi Chalmeta (Sant Boi), Nicolas Plaza (Cornellà), Alfonso Jerez (Foment), Josep Garcia (La Lira),  Victor Pont (Barberà), Arturo Vidarte (Montcada),  Pep Melendres (Peona i Peó), Felix Romero (Sant Andreu), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí), Eduard Arilla i Ricard Llerins (Sant Martí), Francesc Gonzalez (Sitges),  Joan Franquet (Tres Peons), Pere Casajuana (UGA), Pere Reginaldo (Sant Llorenç Savall), Francesc Fernandez Muixí (Reus Deportiu),  Jaume Bosch (ONCE), Juan José Sanchez (Ateneu Barcelonès), Enric Chalmeta (Colònia Güell), Abel Segura (Escola Escacs Barcelona), Xavier Masclans (Vall del Tenes), Jaume Parramón (Vallfogona), Marta Amigó (Espluga de Francolí), Javier Robla (Agustí), Ramon Capellas (Avinyó), Ramon Casas (Balaguer), Javier Pescador (Hospitalet de l’Infant), Xavier Jimenez (Jake), Joan Antoni Perez (Llinars), Gerard Gaona  (Mollet), Juan Quero (Prat), Jordi Salvat (Torredembarra), Pruden Ramirez (Vilafranca), Ivan Pérez (Diagonal Mar), Xavier Vilasaró (Ripollet), Joan Mora (Territorial de Lleida). 

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep Garcia i Riera, Jordi Capellades, Josep M. Camell, Beatriz Alfonso, Marta Amigó, Joan Antoni Pérez, Enric Chalmeta, Imma Montoliu  i Antoni López com a Gerent.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea. 

1.      Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2011.   

2.      Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2011.  

3.      Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments.  

4.      Reforma dels estatuts de la FCE.

5.      Torn obert de paraules.

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Pere Reginaldo Huix, Felix Romero Moreno, i Ricard Llerins Bonet.

INFORME DEL PRESIDENT

Bona tarda i benvinguts  a l’assemblea de la Federació Catalana d’Escacs. Intentaré ser breu perquè tenim una assemblea amb un ordre del dia molt dens.

Ens trobem davant d’una assemblea especial, perquè en ella canviarem substancialment els Estatuts de la Federació. La majoria de canvis es produeixen com a conseqüència de la nova normativa aprovada pel nostre govern. Altres modificacions són propostes de la Junta directiva de cara a millorar el funcionament de la FCE. Aquest canvi estatutari arriba en un bon moment per als escacs a Catalunya. Aquest any hem batut el record històric de federats de la actual temporada, amb més de 7.200 federats, la següent comunitat autònoma en el rànking de federats, no arriba als 3.000. Aquest creixement és fruit de l’excel·lent oferta de tornejos que manteniu els clubs. Això té encara més mèrit si tenim en compte que la crisi econòmica ha reduït les ajudes institucionals i el patrocini privat. El vostre esforç està fent créixer el número de federats a Catalunya. Si a tot això afegim els èxits esportius dels nostres jugadors i jugadores, encapçalats per la selecció catalana, que als Campionats d’Espanya per autonomies compta les participacions per victòries, i els èxits dels nostres esportistes als Campionats d’Espanya, on cal destacar l’octau títol absolut aconseguit pel GM Miquel Illescas, que ja és el jugador amb més títols de la història dels escacs espanyols, podem estar satisfets dels resultats dels nostres esportistes. 

També hem de felicitar a l’Escola d’Escacs de Barcelona pel títol de la Segona Divisió espanyola que ha assolit. Un altre repte que ha costat molt de temps i gestions té en aquets moments un calendari de finalització. La nova seu de la FCE al districte de Sant Andreu, creiem que es podrà inaugurar abans de que acabi el 2011. L’Ajuntament de Barcelona ja està treballant en l’adequació de l’espai, i en quant acabin de seguida entrarem nosaltres a arreglar els 300 metros quadrats que ens han concedit a la Federació. El finançament de l’operació està ja signat amb d’Institut de Crèdit Oficial i avalat per la subvenció de la Generalitat. 

La nova seu acollirà les oficines de la Federació, la biblioteca, sala de reunions, magatzems, i una sala polivalent de competició per a 80 jugadors que es podrà utilitzar també per  fer classes. Una millora important seran els magatzems que estaran a peu de carrer per facilitar la càrrega i descàrrega dels préstecs de material que la Federació fa als clubs. Però com tot a la vida, no tot son flors i violes, hem de  lamentar que la propera temporada cap club català estarà a la Divisió de Honor espanyola. Si això és una mala noticia, ho es encara més la manera en que es va produir.

La Federació Catalana a través dels seus representants a la FEDA ha fet i farà gestions, per a que situacions com la que es van produir al darrer Campionat no siguin possibles, fent els canvis de reglament que calguin i demanant als arbitres més rigor en l’apreciació de possibles preacords de resultats. També presentarem a l’aprovació de l’assemblea, el calendari i el pressupost per al 2011.  Les ajudes de la Generalitat a la Federació per al 2011 estan previstes dins de l’acord per quatre anys que es va signar al 2006 i així consten al pressupost que presentarem a l’assemblea. En quant a les ajudes a clubs que s’han incrementat significativament els darrers anys, estarem pendents de les eleccions a la Generalitat de la propera setmana i després de què es formi govern, veurem quines són les seves intencions. És de justícia que fem un balanç molt positiu de la gestió de l’esport que ha fet tant aquest Govern com l’anterior, amb un increment molt important dels recursos públics que donen suport a aquest sector. 

El darrer any varem canviar, d’acord amb la Generalitat, el sistema de ajudes als clubs a través del sistema de premis per punts als tornejos internacionals, aquest acord va permetre implementar per primer cop ajudes a tots els clubs que participaven als Campionats d’Espanya. Els tornejos a ritme lent del Circuit varen rebre ajuda per al sistema de punts i els actius i els tancats per a normes internacionals, han rebut l’ajut directe del pressupost federatiu. Va ser un bon acord i esperem que aquest proper any el puguem mantenir. Hem prorrogat per un any l’acord amb ICC, que com sabeu era per tres anys i s’acabava aquest any. Davant l’alternativa de poder fer un altre concurs per adjudicar el servei i amb la perspectiva de què el proper any hi ha eleccions a la FCE, no hem volgut lligar un nou concurs per més temps, per no hipotecar l’acció de la propera junta directiva. El proper any acaba el mandat d’aquesta Junta Directiva i al mes de maig tindrem les eleccions a la Junta Directiva de la Federació. Vull agrair en nom de tota la Junta Directiva la col·laboració per part dels dirigents dels clubs, i les mostres de suport que hem rebut. Vull també anunciar la meva intenció de encapçalar una candidatura a les properes eleccions, on hi haurà la majoria de l’actual Junta directiva.  En el seu moment tornarem a demanar als clubs la seva confiança per governar la Federació en el proper mandat.

 Moltes gràcies per la vostra atenció.

APROVACIÓ DEL NOUS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

El Secretari de la Junta Directiva, Pepo Viñas, va realitzar una explicació general del contingut dels nous Estatuts de la FCE. El motiu fonamental del canvi d’Estatuts és la nova llei d’entitats esportives.

Va destacar la modificació de l’estructura territorial de la Federació, on s’han canviat les Representacions Territorials per Delegacions Territorials. També s’han modificats els terminis per convocar les assemblees que s’anunciaran amb 60 dies d’antel·lació i els clubs i Junta Directiva hauran de fer les seves propostes de tal manera que es puguin publicar 30 dies abans de la celebració de l’assemblea.

Les propostes dels clubs hauran de venir avalades per un 10% dels membres afiliats a la FCE. Existeix un mecanisme que permet que 10 dies abans de la celebració de l’assemblea es puguin incorporar propostes. Els requisits, segons els Estatuts, serien els següents:

a)    S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’Assemblea General.b)   Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.c)    S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres presents.

El president de la Federació, Antoni Ayza, també va explicar l’important canvi d’estructura territorial que permetrà una millor gestió federativa i que s’ha pogut realitzar gràcies a la millora de les comunicacions i les noves tecnologies.

Els nous Estatus de la Federació es van aprovar per unanimitat.

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU DEL 2011

El Vicepresident primer de la FCE, Sr. Víctor Pont, va  explicar el Calendari Esportiu per a l’any 2011. La fase regular del Campionat de Catalunya per Equips acabarà abans de Setmana Santa i   la Copa Catalana es disputarà els dies 16 i 23 de gener de 2011.

La Festa Catalana se celebrarà la primera setmana d’octubre, per habilitar dates per al Circuit Català. El Campionat per Equips d’Edats es trasllada als dies 29, 30 i 31 d’octubre. Per a les fases Territorials de l’Individual Absolut s’habiliten dos dies festius que no són diumenges, el 12 d’octubre i l’1 de novembre.

El Campionat Femení es disputarà novament durant el pont de la Constitució, els dies 4, 5,  6, 7 i 8 de desembre de 2011.

El calendari esportiu de la FCE corresponent al 2011 es va aprovar per 34 vots a favor i una abstenció.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2011

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia i Riera, va fer una presentació del projecte de pressupost 2011 en el qual va destacar l’increment d’un 1,8% en el preu de les llicències, i l’augment d’ingressos de 9.200€ de la subvenció ordinària de la Generalitat. Es prorroguen la majoria de les partides, però s’augmenta la dotació per als plans de formació amb 3.000€, el Circuit en 2.000€ i el torneig de Casino en 1.000€. D’altra banda es reserva una dotació de 6.000€ per a despeses del nou local de la FCE. 

El pressupost va ser aprovat per 35 vots a favor i 1 abstenció.

PROPOSTES DE LA FEDERACIÓ I DELS CLUBS

CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 7.9.1

7.9.1 Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en aquesta competició, hauran de presentar la relació dels seus jugadors, el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana.

Amb aquesta llista d’ordre de forces es disputaran les fases prèvies i la final de la Copa Catalana i no es permetrà la seva modificació per aquesta competició.

Tanmateix, els clubs podran ampliar les seves llistes d’ordre de forces per  disputar el Campionat de Catalunya per Equips. Aquestes ampliacions es podran fer sense utilitzar números bisos,  com a molt tard, 7 dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya per Equips. Llavors els clubs hauran de demanar a la FCE, mitjançat correu electrònic, l’anul·lació de la llista anterior per tal de tramitar una nova llista,  amb les ampliacions de jugadors que s’hagin fet fins aquell moment. A partir d’aquesta data  les ampliacions de jugadors hauran de realitzar-se amb números bisos, tal com s’indica en aquest mateix Reglament.

Els clubs que no hagin modificat la seva llista d’ordre de forces des de la celebració de la Copa podran utilitzar la mateixa llista per al Campionat d’Equips.

COPA CATALANA

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 3.

Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen en el Campionat de Catalunya d’Equips pel que fa a la seva titularitat. La Copa Catalana la podran disputar tots els jugadors que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants en el Campionat de Catalunya de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament). Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

La nova redacció de l’art. 7.9.1 del Campionat de Catalunya d’Equips i l’art. 3 de la Copa Catalana va ser aprovat per 34 vots a favor i una abstenció.

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLAMPEC D'EQUIPS

1 NORMES GENERALS

1.1 El Campionat de Catalunya de partides llampec d’Equips es jugarà pel sistema que determini la convocatòria en funció de la inscripció, per la modalitat de partides llampec.

1.2 La categoria dels equips serà la mateixa del Campionat de Catalunya d’Equips d’aquella temporada.

1.3 Els equips d’aquest torneig es formen amb els mateixos jugadors que participen en el Campionat de Catalunya d’Equips, més els jugadors amb número bis fitxats un cop finalitzat el Campionat de Catalunya d’Equips. L’últim dia per tramitar llicències de jugadors per disputar aquesta competició serà el dijous anterior a la celebració del Campionat i ampliaran la llista d’ordre de forces del Campionat per Equips com a números bisos. Les alineacions es realitzaran per odre de forces i mantenint la mateixa titularitat que en el Campionat de Catalunya per Equips. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

1.4 És obligatòria la inscripció dels equips de Barcelona de segona categoria o superior, amb un mínim d’un equip per club. Malgrat l’obligatorietat, els clubs hauran de comunicar la seva participació al torneig.

1.5 La composició dels equips serà com a mínim de quatre titulars. Els equips, a més, podran inscriure els suplents que tinguin per convenient.

1.6 Per poder començar un encontre serà necessari la presència, com a mínim de dos jugadors del mateix equip.

1.7 (Modificat per acord d'assemblea de 14 de novembre de 2009) Els equips de 10 o 8 jugadors al Campionat de Catalunya per Equips, podran dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert en la llista oficial dels seus jugadors. En equips de 10 els cinc primers jugadors, (en equips de 8 els 4 primers) més els bisos corresponents seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a segona, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc. S’hauran d’alinear un mínim de dos jugadors seleccionables per equip.

1.8 Els delegats o capitans hauran de presentar l’alineació de l’equip per ordre de forces, mitja hora abans del començament del torneig.

1.9 Una vegada finalitzada cadascuna de les rondes, els delegats o capitans hauran de comunicar a la taula arbitral el resultat de l’encontre.

1.10 Els equips jugaran en grup únic.

1.11 Els desempats seran els que designi la FCE o, per delegació, el delegat federatiu, prèvia consulta a l’equip arbitral del torneig, i hauran de comunicar-se als participants, abans que comenci la competició.

La nova redacció del Reglament del Campionat de Catalunya de partides llampec va ser aprovat per  unanimitat. 

MODIFICACION DEL REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS DE LA FCE

Creació de l’anex 2

Anex 2 REGULACIÓ DE LA PETICIÓ DE TAULES

En els torneigs oficials, organitzats per la Federació Catalana d'Escacs, es podrà reglamentar la prohibició d’acordar taules,  segons indica l’art. 9.1.a de les Lleis dels escacs de la FIDE: “Les bases dels torneigs podran prohibir als jugadors acordar taules, bé abans d’un nombre concret de jugades o bé en cap cas, sense el consentiment de l’àrbitre”.

El nou anex del Reglament General de Competicions es va aprovar per 28 vots a favor i cinc abstencions.

Creació d’un nou article 12.

Art. 12 DESEMPATS

Els desempats de totes les proves oficials organitzades per la Federació, seran els que designi la pròpia FCE o, per delegació, el delegat federatiu, prèvia consulta a l’equip arbitral del torneig, si n’hi hagués. Aquests desempats hauran de comunicar-se als participants, abans que comenci la competició.

El nou article 12 del Reglament General de Competicions es va aprovar per 32 vots a favor i una abstenció. 

AVALUACIÓ CATALANA

Modificació de l’article 0.2 del Reglament de l’Avaluació Catalana

Art. 0.2 L’àmbit d’avaluació estarà integrat per les competicions, oficials i les competicions que prèviament a la seva celebració, hagin estat registrades i homologades per la Federació Catalana d’Escacs. Aquest àmbit d’avaluació afectarà a tots els jugadors afiliats a la FCE.

L’article 02 del Reglament de l’Avaluació Catalana va ser aprovat per unanimitat.

Modificació de l’article 4 del reglament de l’avaluació catalana

MODIFICACIÓ (NOVA REDACCIÓ AL COMPLET DE L’ARTICLE 4)

4 Presentació d'informes

4.1 Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre enviarà a la Federació els arxius següents:

• Arxius de programa informàtic d’aparellament SWISS MANAGER complimentat amb totes les dades.

• Les partides del torneig en suport informàtic (mínim els 10 primers taulers).

I també la documentació següent escanejada (en formats jpg o pdf):

• Imprès de presentació d’informes per elo català segons el model oficial de la FCE (IC-1) signat per l’àrbitre principal de la competició.

• Normes per a àrbitres catalans si hagués cap àrbitre en pràctiques dintre de l’equip àrbitral (AC-P).

• Si el torneig serà valorat per la FIDE, l’informe FIDE (complet) segons indica la Federació Espanyola per la presentació d’informes valorats FIDE.

• Si n’hi haguessin reclamacions, fulls de reclamació de la competició.

• Si n’hi haguessin, actes de les reunions del Comitè de Competició i Comitè d’Apel·lació del torneig.

Els torneigs que tinguin més d’un grup, hauran d’enviar tota la informació abans detallada per cadascun dels grups.

La informació ha d’estar enviada en un termini de 10 dies després de la data de finalització del torneig.

4.2 En el termini màxim de 30 dies, es podrà sol·licitar als àrbitres i organitzadors una nova informació si es considera que la presentada és insuficient o incompleta.

4.3 El termini per a la recepció de documentació dels torneigs es tancarà 10 dies naturals abans de la data de publicació de la nova llista d’elo corresponent. Els torneigs dels quals no es rebi la documentació en aquests límits i compleixin la resta de requisits seran avaluats per a la següent llista d'ELO.

L’art. 4 del Reglament de l’avaluació catalana va ser aprovat per unanimitat.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 2 DEL REGLAMENT DE TORNEIGS HOMOLOGATS

MODIFICACIÓ (NOVA REDACCIÓ)

2. REGISTRE DE TORNEIGS

2.1 Els clubs afiliats podran registrar un torneig homologat per a l’avaluació catalana mitjançant L'IMPRÈS DE REGISTRE de Torneigs que hauran d’enviar per correu electrònic a la Federació Catalana d'Escacs. Per ser valorats per l’elo català, els torneigs han de complir les condicions establertes a l’article 1 (Requeriments Tècnics) del reglament de l’avaluació catalana.

La Federació Catalana tramitarà l’imprès a la FIDE dels torneigs que ho sol·licitin. Caldrà que compleixi les condicions establertes a la reglamentació vigent. Un torneig es podrà registrar fins a 40 dies abans de l’inici de la competició, amb l’excepció dels torneigs que formen part del Circuit Català que hauran de fer la presentació del registre en els terminis que el reglament del Circuit Català tingui establerts.

2.2 La Federació carregarà al compte del club organitzador la quota del torneig en el moment del seu registre i publicarà les dades del torneig a la web de la FCE. La Federació Catalana podrà admetre el registre de torneigs fora de termini i, sempre que es facin abans de l’inici de la competició, amb un recàrrec del 50% a la quota d’homologació que serà carregat al compte del club. No es podrà garantir, però que els torneigs fora de termini puguin ser registrats per avaluació FIDE.

2.3 No es retornarà la quota de registre, als torneigs registrats que no se celebrin. La Federació Catalana podrà denegar una subvenció a aquells organitzadors, encara que compleixin els requisits per obtenir-la, si el torneig té anomalies evidents, al marge de que pugui ser objecte d’altres sancions.

Aquesta modificació del Reglament de Torneigs Homologats es va aprovar per unanimitat.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 3.2 DEL REGLAMENT DE TORNEIGS HOMOLOGATS

REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZATS MITJANÇANT EL SISTEMA SUÍS D'APARELLAMENT

MODIFICACIÓ

3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. Un cop el torneig hagi tancat la inscripció i no es compleixi el tant per cent establert del 60% de jugadors d’un mateix club, haurà de comunicar-ho a la federació catalana abans de l’inici del torneig i serà la Comissió Esportiva la que decidirà si el torneig serà avaluat per l’elo FCE  i de la forma que serà comptabilitzat. 

REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZATS MITJANÇANT EL SISTEMA ROUND ROBIN O LLIGA.

MODIFICACIÓ Art. 4

4.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un Torneig sistema Round Robin o lliga, vàlid per a normes de Mestre Català serà de 9 jugadors.

Es podran organitzar torneigs tancats vàlids per a elo català, però no per a norma de MC, amb menys de 9 jugadors.

Un cop iniciat el torneig no es permetran canvis de jugadors, tret que el jugador retirat no s’hagi presentat a la primera ronda.

1.2   No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club, en cas contrari el torneig no serà avaluat.

Els article 4.1, amb l’esmena de la proposta del Foment Martinenc (4.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup vàlid per norma de MC serà de 9 jugadors)  i l’art. 3.2 del Reglament de Torneigs Homologats van ser aprovats per 4 abstencions i 30 vots a favor.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5 DEL REGLAMENT DE TORNEIGS HOMOLOGATS

MODIFICACIÓ

5. NORMES PER A L'HOMOLOGACIÓ

5.1 Els participants d'un torneig podran comprovar que el torneig és vàlid per ser avaluat quan figuri a la llista de torneigs registrats que es publica a la pàgina web de la FCE.

5.2 L'organització del torneig publicarà a Internet la relació de participants del torneig on consti, almenys, el nom, el codi FCE i FIDE (per a torneigs valorats FIDE) i els elos respectius.

5.3 Els jugadors sense llicència en vigor per a la Federació Catalana, que no apareguin als llistats de la FEDA o la FIDE, han de justificar que tenen tramitada llicència per alguna federació. Cas contrari, el jugador no podrà participar en el torneig excepció feta que tramiti llicència de jugador de la Federació Catalana abans de l’inici del torneig.

5.4. Serà obligatori disposar d’un full de reclamacions segellat per la FCE perquè els jugadors puguin escriure els comentaris que considerin oportuns sobre l’organització del torneig i que aquesta circumstància aparegui a les bases del torneig.

Aquest article 5 del Reglament de Torneigs Homologats va ser aprovat per unanimitat.

PROPOSTA S.C. COLON SABADELL

Creació de l’Art. 13

13. PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA PER EQUIPS

Els clubs que ho desitgin, podran inscriure un o més equips, que hagin participat en el Campionat de Catalunya per Equips, en el Campionat d’Espanya per Equips del mateix any, sempre que el reglament específic ho permeti i acompleixin la resta de requisits especificats en el reglament de la competició. A més, caldrà que es compleixin els següents condicionants: a) que no tregui la plaça a un altre equip català; b) que s’inscrigui en modalitat “open”;  c) que renunciï a l’ascens de categoria en cas d’aconseguir-ho; d) que no gaudirà de subvencions de la Federació.

La proposta del SC Colón Sabadell va ser aprovat per 11 vots a favor, 8 en contra i 9 abstencions.

PROPOSTA 1 VALLFOGONA DE BALAGUER

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Si un equip, que no és el darrer equip del club, no es presenta a una ronda del Campionat d’Equips, i no és per motiu de força major, (no es considerarà força major la manca de jugadors titulars de l’equip) tots els equips inferiors podran perdre aquella ronda.

La proposta del Vallfogona de Balaguer  relativa a l’article 7.7 del Campionat de Catalunya per Equips va ser aprovada per 15 vots a favor, 2 en contra i 4 abstencions.

PROPOSTA 2 VALLFOGONA DE BALAGUER

CREACIÓ DE L’ARTICLE 10.9 A L’APARTAT  10 ASCENSOS I DESCENSOS DE CATEGORIES

10.9. Les sancions de descens de categoria imposades pel Comitè de Competició de la FCE, seran aplicades una vegada finalitzada  la competició, de tal manera que un equip, baixarà tantes categories/divisions com sancions tingui imposades.

La proposta del Vallfogona de Balaguer relativa a l’article 10.9 del Campionat de Catalunya d’Equips va ser aprovada per 20 vots a favor i 6 abstencions.

PROPOSTA CLUB SANT ANDREU

Que en el punt 8 del Reglament del Campionat de Catalunya per equips s’inclogui un punt que digui: “Abans de l’inici de la competició, els equips de Divisió d’Honor, hauran de donar una llista de 15 jugadors que seran els únics que es podran alinear durant la competició.”

La proposta del Sant Andreu va ser rebutjada per 15 vots en contra, 3 a favor i 12 abstencions.

TORN OBERT DE PARAULA

El representant de l’Ateneu Barcelonès va exposar la seva preocupació per les trampes que es podien realitzar amb els actuals mitjans electrònics. Se li va contestar que es un tema sancionat per al Comitè de Competició com a falta molt greu , però que no hi ha una manera fàcil de poder prevenir-ho.

El Sr. Joan Mora va denunciar el comportament d’alguns jugadors que s’apunten als torneigs i no es presenten a la primera ronda. Se li va contestar que la Federació està prenent mesures i que ja ha començat amb els Torneigs del Circuit. Se li ha obert l’expedient a dos jugadors  per aquest tema i hi ha uns altres que també estan advertits per aquest comportament. És voluntat de la Junta Directiva de la FCE continuar lluitant per eliminar aquest problema i fer un control de totes les proves oficials i homologades de la FCE.

El Sr. Jaume Grau, de la Penya d’Escacs Cerdanyola, va preguntar si amb l’actual ritme de joc del Campionat de Catalunya per Equips es  podrien fer normes internacionals. Se li va contestar que sí, que la FIDE ho continua permetint.

També va dir que les dates escollides per al Campionat de Catalunya per Equips d’Edats coincidia amb molts Oberts organitzats pels clubs. Se li van contestar que amb les dates de la temporada anterior també havien moltes coincidències.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19,20 hores.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAODINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2010

      En Pere Reginaldo Huix , major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Felix Romero Moreno i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Ricard Llerins Bonet major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Extraordinària de 20 de novembre de 2010 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

Felix Romero Moreno        Ricard Llerins Bonet       Pere Reginaldo Huix

Antoni Ayza i Casamitjana                                                     Josep C. Viñas i  Racionero

PRESIDENT                                                                          SECRETARI

 

 

Barcelona, 22 de novembre de 2010

 

 

Membres assistents: Óscar Companys (Barberà),  Alfonso Jerez (Foment Martinenc), Josep Garcia  (La Lira), José Peñarroya (Incresa),  Jordi Capellades (Peona i Peó), Ricard Llerins, (Sant Martí), Josep M. Tey (Tres Peons), Juan Maria Santiago (Cervelló), Eduard Pagès i Alejandro Melchor (Esplugues), Josep Chalmeta (Sant Boi), Félix Romero (Sant Andreu), Gerardo  Gaona (Mollet), Miquel Fernández-Diaz (Sabadell SCC), Francesc González (Sitges), Beatriu Alfonso (La Colmena), Javier Paüls (Balafia), Joan Sanchez Cozar (Ateneu Barcelonès),  Francisco Gris (Castelldefels), Imma Montoliu (Lleida), Jaume Izquierdo (Montcada), David Castells (Olesa), Pere Alegre (Pallejà), Juan Quero (Prat), Pere Casajuana (UGA), Xavier Masclans (Vall del Tenes), Jaume Parramon (Vallfogona). 

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep Garcia, Josep M. Camell, Jordi Capellades, Imma Montoliu, Beatriu Alfonso, Joan Anton Pérez, i Antoni López com a Gerent.  

Sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, celebrada a Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79 de Barcelona), el dia 08 de maig de 2010, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2010. 

2.     Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2010 i estats comptables del 2009.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments.

4.     Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.

6.     Torn obert de paraules.

INFORME DEL PRESIDENT

Bona tarda i moltes gràcies en nom de la Junta Directiva per la vostra assistència a aquesta assemblea ordinària de la Federació catalana. 

El vicepresident Jordi Parayre farà un repàs a la memòria esportiva del 2009, però volem destacar tres resultats esportius dels primers mesos d’aquest any: 

Volem felicitar al CSS Sabadell per les seves victòries a la copa catalana i el Campionat de Catalunya per Equips.

La Selecció catalana ha aconseguit el cinquè Campionat d’Espanya consecutiu, fa pocs dies a Tossa de Mar, en una edició organitzada per la nostra Federació i que ha permès que neixi un nou club en aquesta població de la Costa Brava.

També volem felicitar al Daniel Alsina per l’obtenció del títol de Gran Mestre. 

El tresorer Josep Garcia i Riera us presentarà més en detall els resultats econòmics de l’exercici 2009, però m’agradaria destacar que el pla d’austeritat que varem dissenyar a principis d’any, després de conèixer el dèficit del 2008, ha donat excel·lents resultats i hem recuperat prop de 39.000 euros de fons social. Vull agrair a tots els directius que han liderat els diferents campionats del 2009, la seva gestió que ens ha permès aquest bons resultats. 

Les dades que tenim fins al moment, de l’evolució en el número de llicencies al 2010, es també molt bo. Hem superat les 7100, amb aquesta xifra podem esperar a final d’any un nou record de federats. 

El projecte de nou local federatiu a Sant Andreu continua avançant.  Ja hem signat amb el Institut Català de Finances el crèdit que ens permetrà pagar les obres. Aquest crèdit està avalat per la subvenció de la Generalitat. 

Estem a l’espera de que l’Ajuntament de Barcelona faci les obres d’adequació de la nau, que està previst que comencin al mes de juliol, per comença a acondicionar el nostre local. La nostra previsió es que estigui acabat abans de final del 2011. 

Quant la Generalitat va crear el nou sistema de premis a clubs, va distorsionar les ajudes que rebien els diferents tornejos internacionals del calendari de la FCE. Com sabeu la subvenció als tornejos del Circuit les atorgava la FCE a través de un barem i amb fons que la Generalitat ens va transferir fa uns anys. 

Hem negociat de nou amb la Generalitat totes les subvencions,  per donar-li  racionalitat i que siguin proporcionals a la importància i al pressupost de cada torneig. 

A partir ja d’aquest any, els oberts de ritme clàssic del Circuit els subvencionarà la Generalitat amb el sistema de punts i en cas de no arribar al barem que estableix el circuit, la FCE els complementarà. Els tornejos actius i els tancats per norma internacional els subvencionarà la FCE. 

Els clubs que no arribin a cobrar els punts perquè tenen tornejos subvencionats per la FCE, cobraran els punts que perdin de la pròpia FCE, perquè no es vegin perjudicats per l’acord. 

La FCE per primera vegada a establert ajudes directes als clubs que participaran com a classificats als Campionats d’Espanya. Varem publicar una circular amb les ajudes que rebrien en funció de la categoria en la que participin. 

Dins d’aquest acord marc amb la Generalitat hem pogut recuperar la subvenció de 6.000 euros per als clubs de Divisió d’Honor, que donarà directament la FCE. 

Les noves mesures aplicades al Campionat de Catalunya per equips han funcionat bé, destacant el canvi de dia de joc de la Divisió de Honor i la retransmissió del matx de la jornada, que ha tingut un seguiment per Internet de entre 600 i 1000 afeccionats cada jornada. També s’ha notat un increment d’espectadors en directe dels encontres. 

Cada setmana s’ha publicat informació de cada ronda als diaris esportius.  

Només hem de lamentar la poca col·laboració de la majoria de clubs a l’hora de comunicar els resultats de la jornada per sms. No acabem d’entendre el poc interès, quant els primers interessats en promocionar el Campionat haurien de ser els propis clubs. 

He de demanar disculpes per la incidència que varem tenir la darrera ronda de la lliga regular de la majoria de divisions, quant el nostre proveïdor d’ Internet ens va tallar la connexió,  segons ells, per excés de tràfic. En pocs dies varem poder recuperar la informació, contractant una nova empresa. La FCE està estudiant si podem demandar a Nominalia per incompliment de contracte i demanar-les una indemnització. 

Finalment un any més vull agrair la feina dels diferents comitès de la FCE, així com la dels treballadors i directius. 

També vull agrair l’esforç de tots els clubs que organitzen tornejos i que fan que el nostre calendari ofereixi als afeccionats una gran varietat de competicions.  

Sens dubte aquestes iniciatives i la penetració dels escacs a les escoles son  els principals motors de creixement de la nostra Federació. 

Gràcies per la vostra atenció. 

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Alejandro Melchor Muñoz, Ricard Llerins Bonet i Felix Romero Moreno. 

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

La Memòria esportiva i de gestió federativa va ser aprovada per unanimitat.  

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

Es van introduir una modificació a les dates del Campionat Femení de Catalunya que passen a ser del 4 al 8 del 2010.

El calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2010 va ser aprovat per unanimitat. 

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC 

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia i Riera va fer una breu exposició dels estats comptables, l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2009 van ser aprovats per unanimitat.

Pel que fa al pressupost per a l’any 2010, va ser ratificat també per unanimitat.  

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS CLUBS 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA

Es aprovat per unanimitat

MODIFICACIÓ DELS CRITERIS REGLAMENTARIS DEL CAMPIONAT D’EDATS

Es va aprovar per unanimitat 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D'EQUIPS 

Creació de l’art. 7.8.1. Els clubs que actuïn com a local de Divisió d’Honor estaran obligats a entregar les partides en format Chess-Basse o PGN. La FCE publicarà  aquestes partides.

També serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives. 

Aquest article es va aprovar per 24 vots a favor i dos en contra. 

Arti 7.9.4 ...Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, cada divendres, amb els nous jugadors incorporats per cada club.  

Aquest article es va aprovar per 25 vots a favor i una abstenció. 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER ALS TORNEIGS HOMOLOGATS 

4.6   Totes les partides d’un torneig tancat vàlid per normes de MI o GM s’hauran de jugar al local de joc i hores especificades amb antelació pels organitzadors de la prova a les bases del torneig. L’Àrbitre principal podrà modificar l’horari i local de joc d’una partida, però  haurà de ser present quan es disputi aquesta partida.

Qualsevol modificació autoritzada per l’Àrbitre Principal haurà de ser comunicada immediatament a la FCE que haurà de donar el seu vist- i-plau.

La FCE podrà nomenar un Delegat Federatiu per verificar que es compleixin aquestes condicions.

Aquesta proposta va ser aprovada per 22 vots a favor i 2 abstencions. 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL COMITÈ CATALÀ D’ÀRBITRES 

SUPRESIÓ DEL PUNT d) DE L’ART. 6. 

d).- Ser el President de la Comissió Delegada del C.A. de la F.C.d’E. 

Aquesta proposta va ser aprovada per 23 vots a favor i 1 abstenció.

PROPOSTA DEL VALLFOGONA  

La proposta del Vallfogona perquè els Torneigs d’Escacs Actius puguin ser homologats i valdre per elo català amb mitja K va ser aprovat per 13 vots a favor, 11 vots en contra i dos abstencions. Els organitzadors de Torneigs d’Escacs Actius podran optar a que sigui o no vàlids per elo tant si són del Circuit como si no. 

Totes les propostes relatives al Campionat de Catalunya per Equips van ser retirades amb el compromís de la Junta Directiva de que siguin convenientment revisades per a l’Assemblea del novembre del 2010. Les propostes ajornades són les proposades pel C.E. Vallfogona referent a les incompereixences dels Equips i al castig per baixar de categoria un cop finalitzat el Campionat (propostes 2 i 3 d’aquest club). També es va ajornar la proposta del C.E. Incresa referent a la no presentació de jugadors a un partit. També es debatrà a la propera assemblea la proposta de fer dos grups a la Divisió d’Honor. 

Són ratificats en els seus càrrecs els nous membres de Junta Directiva de la FCE Elies Muratet com a Representant Territorial de Girona. 

TORN OBERT DE PARAULES

El president de la UGA va mostrar els seu desacord en què la Junta Directiva de la FCE hagués permès disputar el Campionat de Catalunya per Equips al C.E. SCC Sabadell ja que no havia liquidat el deute federatiu. El tresorer de la FCE li va contestar que el criteri general és admetre un pla de pagament proposat pel mateix club quan té dificultats per pagar el deute.

Joan Anton Pérez va explicar que a l’assemblea de monitors, que s’havia celebrat al matí, s’havia informat de la nova llei sobre els Professionals de l’Esport. A la web de la FCE estarà la informació. Es demana als clubs que informin d’aquest tema als monitors o entrenadors que es puguin acollir a aquesta llei. 

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19 hores. 

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 08 DE MAIG DE 2010 

      N’Alejandro Melchor Muñoz, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Ricard Llerins Bonet i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Félix Romero Moreno, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 8 de maig de 2010 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari. 

Alejandro Melchor Muñoz     Ricard Llerins Bonet           Félix Romero Moreno 

Antonio Ayza i Casamitjana                                Josep C. Viñas i  Racionero 

Barcelona, 11 de maig de 2010

 

 

Barcelona, 14 de novembre de 2009

Al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Extraordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora                :           16 hores

Lloc                 :           Cotxeres de Sants de Barcelona

Membres assistents els senyors:  Jaume Grau (Cerdanyola Vallés), Jordi Morcillo (Catalunya), Beatriz Alfonso (Colmena), Josefina Garcia (Ateneu Colón), Josep Chalmeta (Sant Boi), Nicolas Plaza (Cornellà), Alfonso Jerez (Foment), Enric Monné (Hospitalet Infant), Josep Garcia (La Lira), Joan Robles (Llinars),  Oscar Companys (Barberà), Eugenio Romero (Montcada),  Jordi Capellades (Peona i Peó), Felix Romero (Sant Andreu), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despi), Eduard Arilla (Sant Martí), Francesc Gonzalez (Sitges), Ramón Verdés (Tàrrega), Josep M. Tey (Tres Peons), Pere Casajuana (UGA), Ramón Casas (Balaguer), Francesc Fernandez Muixí (Reus Deportiu), Lluís Prats (Reus Ploms),  Josep Flores (Terrassa), Jaume Bosch (ONCE), David Ayza (Barceloneta), Jaume Radigales (Ateneu Barcelonés), Francesc Gris (Castelldefels), Marc Romeu (Masdenverge), Joan Barnet (Olesa), Juan Antonio Pérez (Ideal Clavé), Alex Ventura (Lira Vendrellenca), Joan Gensana (Lleida), Ramón Chalmeta (Colonia Güell), Frederic Andreu (Congrés), Abel Segura (Escola Escacs Barcelona), Eduard Pagés (Esplugues), Salvador Carranza (Aragonés), Xavier Masclans (Ronçana), Teodoro Cerro (Sant Feliu), Joaquim Clusells (Tona), i Jaume Parramon (Vallfogona)

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep Garcia Riera, Jordi Capellades, Josep M. Camell, Beatriz Alfonso, Joan Antoni Pérez, Enric Chalmeta, Imma Montoliu  i Antoni López com a Gerent.

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

 1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2010. 
 2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2010.
 3.  Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments.
 4.  Torn obert de paraules.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Francesc Gonzalez Alonso, Jordi Morcillo Ferran i Salvador Carranza Faure.

INFORME DEL PRESIDENT

Bona tarda i moltes gràcies en nom de la Junta Directiva per la vostra assistència a aquesta assemblea extraordinària de la Federació.

M’agradaria informar a l’Assemblea de diverses qüestions:

El nou local federatiu a Sant Andreu, ja té aprovat el projecte per part del departament tècnic de la Generalitat i estem pendents de signar el crèdit amb l‘Institut de Crèdit Oficial per tal de demanar el permís d’obres. El Districte de Sant Andreu arreglarà, a càrrec seu, el sostre i el terra de l’edifici, el que significarà una rebaixa en el pressupost que haurà d’assumir la Federació. No obstant, això retardarà alguns mesos l’obra, perquè com es lògic, hem d’esperar a que ells acabin aquets arranjaments.

La Generalitat ha posat en marxa un nou sistema d’ajuts a clubs, amb la creació dels premis a la qualitat esportiva. Malgrat que valorem positivament el canvi de sistema, no estem satisfets del barem que han utilitzat, perquè entre altres coses, per exemple, no es valora prou la participació de clubs catalans als Campionats d’Espanya.

Hem enviat una carta a la Secretaria General manifestant el nostre desacord en aquest i altres punts.

Els pressupost que us presentarà el tresorer durant aquesta assemblea, continuen la línea d’austeritat que vam anunciar a la darrera assemblea. Pels avançaments de les dades de tancament de l’actual exercici, estan donant bons fruits les mesures en la contenció de la despesa.

Vull també avançar que malgrat la crisis aquest any hem tornat a xifres de creixement en el nombre de federats.

El proper any continuarem oferint als federats el servei d’ICC gràcies a un nou acord per al que hem prorrogat un any mes l’acord especial per al 2009 que vam fer amb ells i que representa un descompte molt important sobre el contracte original signat al 2008.

Vull agrair la feina dels organitzadors de tornejos del Circuit Català i de tots aquells clubs que organitzen tornejos al llarg de l’any. Malgrat la crisis econòmica que ha dificultat molt els ajuts, el nostre calendari de competicions homologades que no s’ha ressentit gaire i des de la FCE sabem que no ha estat un any fàcil per als organitzadors.

En quant als resultats esportius m’agradaria destacar a la selecció catalana que ha aconseguit el seu quart títol de campiona d’Espanya per autonomies a la passada edició celebrada a Pamplona, m’agradaria destacar que som l’única selecció que ha aconseguit aquest títol, en les quatre edicions disputades.

Al campionat d’Espanya de clubs, el Montcada  va perdre la màxima categoria i la UGA i el Societat Coral Colon de Sabadell la van mantenir.

Cal destacar l’actuació del Sabadell que va aconseguir classificar el seu equip per a la final “four”. Feia anys que un equip català no estava entre els quatre primers de la Divisió d’Honor estatal.

 A la fase de Primera celebrada a Barberà del Vallès, el C.E. Barberà va aconseguir el títol i l’ascens a la màxima divisió. Tant el Cerdanyola com el Foment van mantenir la categoria de Primera on també estarà el Lleida que va aconseguir l’ascens des de la Segona Divisió.

Als campionats d’Espanya d’edats destacar la medalla d’or del MI del Gerunda, Àlvar Alonso, i la bona actuació de les nenes més joves que van aconseguir un bon nombre de medalles.

El Circuit Català el va guanyar el GM cubà Omar Almeida del SCC Sabadell, al que també volem felicitar. La Festa catalana s’ha celebrat a Sabadell i volem agrair al SCC Sabadell la seva col·laboració. Dins del marc de la Festa es van celebrar tant el Campionat de rapides individual, com el per equips i diverses reunions tècniques.

El Campionat absolut disputat a Lleida el va guanyar el GM José Manuel López de la UGA al que també volem felicitar públicament.

Finalment m’agradaria destacar especialment, la victòria de Daniel Alsina de la UGA en el recentment finalitzat Ciutat de Barcelona i els quatre primers llocs dels nostres jugadors. A més, el Daniel ha aconseguit la seva darrera norma de Gran Mestre.

Creiem que l’actuació del Daniel, del José Manuel López, del Jordi Magem i del Marc Narciso  ha estat molt meritòria en un torneig d’aquest nivell.

En aquesta assemblea posarem a la vostra consideració alguns canvis reglamentaris en el campionat de Catalunya per equips, que tenen l’objectiu de millorar-ho. La Junta Directiva els ha debatut a fons, valorant els pros i els contres que té cada mesura, i considerem que totes les proposades contribuiran a millorar el Campionat.

Gràcies per la vostra atenció. 

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU DEL 2010

El Vicepresident de la FCE, Sr. Víctor Pont, va  explicar el Calendari Esportiu per a l’any 2010. La fase regular del Campionat de Catalunya per Equips acabarà abans de Setmana Santa, per aquest motiu s’avança la Copa Catalana una setmana i es disputarà els dies 10 i 17 de gener de 2010.

La Festa Catalana se celebrarà la darrera setmana de setembre perquè així les fases Territorials dels individuals puguin acabar al mes de novembre (abans del pont de la Constitució).

Com el calendari del Campionat per Equips depenia del fet de jugar 9 o 11 rondes a la Divisió d’Honor, primer es planteja a votació aquest assumpte.

Després de diverses consideracions, finalment s’aprova la lliga d’11 rondes a Divisió d’Honor per 11 vots a favor, 9 en contra i 14 abstencions.

Seguidament es fa la votació de si el Campionat de Catalunya per Equips a Divisió d’Honor comença el dia 9 o 23 de gener. S’acorda començar el dia 23 de gener, com la resta de categories, per 9 vots a favor 5 en contra i 18 abstencions.

El projecte de calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2010 va ser aprovat per 30 vots a favor i 1 abstenció.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2010

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia Riera va fer un presentació del projecte de pressupost 2010 en el qual va destacar l’austeritat del mateix; amb la congelació de les tarifes de llicències, quotes i Butlletí.

En el capítol de despeses, s’incrementa fins a 13.000€ la partida per desplaçaments i estada de clubs i esportistes als Campionats d’Espanya o també per la possible organització a Catalunya d’aquestes proves.

En el capítol d’ingressos, destaca que la subvenció de la Generalitat apareix al pressupost d’una manera global sense assignació a partides concretes, ja que la Generalitat permet fer la distribució de la subvenció lliurement.

El pressupost va ser aprovat per 33 vots a favor i 1 abstenció.

PROPOSTES DE LA FEDERACIÓ I DELS CLUBS

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

MODIFICACIO DE L’ARTICLE 6.2

SISTEMA DE JOC A LA DIVISIÓ D’HONOR

La  proposta de fer dos grups a la Divisió d’Honor es rebutja per 11 vots en contra, 9 a favor i 14 abstencions. Per tant, la lliga a Divisió d’Honor serà a 11 rondes  sense fer grups.

MODIFICACIO ARTICLE 2.1.

2.1  A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els encontres començaran a les 9,30 hores.

A totes les categories el ritme de joc serà de 40 jugades en 90 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada, una vegada arribat al control, s’afegiran 30 minuts + 30 segons per jugada.

La proposta del canvi de ritme de joc va ser rebutjada per 22 vots en contra i 17 a favor.

3. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES

CREACIÓ DE L’ARTICLE 3.4

3.4 Un Equip de segona categoria que renúncia a aquesta categoria no podrà substituir-ho per dos equips de tercera categoria.

L’art. 3.4 va ser aprovat per 38 vots a favor i 1 en contra.

Art. 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 7.8

7.8  L’ equip local (o el visitant si no es presenta l’equip local) serà l’encarregat de confeccionar l’acta de l’encontre, així com de confeccionar l'acta electrònica sigui el que sigui el resultat de l'encontre. Si l’equip visitant  observa que no es publica l’acta del partit a la web de la FCE en els terminis establerts, podrà fer l’acta electrònica perquè la FCE pugui tenir el resultat el més aviat possible.

       L’equip local s’encarregarà de la guarda i custodia de l’acta en paper durant un any. També serà l’encarregat d’enviar les planilles (només en el cas de les tres Divisions Catalanes) a la FCE, preferiblement en format electrònic. El termini per entregar les planilles serà d’una setmana a la finalització del partit. Es determinarà per circular les sancions administratives, en cas d’incompliment d’aquest article.   

La Modificació de l’art. 7.8 es va aprovar per 38 vots a favor i 1 abstenció.

Art. 8. JUGADORS TITULARS

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8.1.

8.1  El primer equip (A) serà format per tants esportistes titulars com siguin necessaris, en la categoria que tingui, d’acord amb la llista segellada per la FCE d’ordre de forces, incloent-hi els números bis corresponents, des del 0 fins el bis del darrer número de titular. Malgrat això, un esportista titular d’un equip filial, per jugar  les Fases Eliminatòries d’ascens i les Finals Catalanes per determinar el Campió de Catalunya de cada categoriaamb aquest equip caldrà que compleixi el  requisit de no haver estat alineat més partides a un equip de superior categoria de l’equip del qual és titular. Els jugadors titulars del primer equip (A) que siguin no alineables perquè l’equip ja té el màxim de jugadors estrangers permesos per la reglamentació, tindran un número bis i ampliaran el nombre de titulars de l’equip A.

La modificació de l’Art. 8.1 s’aprova per 38 vots a favor i 1 abstenció.

8.4   Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8.4

8.4  Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces. No obstant això, un jugador titular d’un equip de Divisió d’Honor que demostri que no pot disputar partides en dissabte a la tarda, per motius raonats, podrà sol·licitar poder jugar a l’equip B del seu club, però llavors, no podrà ser alineat a l’Equip A aquella temporada. La Comissió Esportiva decidirà si se li concedeix aquesta sol·licitud. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx.

La modificació de l’art. 8.4 es va aprovar per 30 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.

MODIFICACIO 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1    A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B. Els clubs amb 3 equips només podran presentar taulells vacants  als equips B i C. Els clubs amb quatre equips només podran presentar vacants als equips C i D. Els clubs amb cinc equips només podran presentar taulells vacants als equips D I E. Els equips amb mes de cinc equips podran presentar vacants a les tres darreres lletres. Qualsevol  incompliment d’aquest article serà sancionat com una alineació indeguda.       Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en dates diferents. La infracció d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.

      La Modificació de l’Art. 7.1 es va aprovar per 27 vots a favor, 5 en contra i 7 abstencions.

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

2. INSCRIPCIONS I RENÚNCIES

Creació de l’article 2.6

Les vacants produïdes en proves oficials organitzades per la FCE no es cobriran, llevat que el Reglament del Campionat o la circular en qüestió digui el contrari.

La creació de l’art. 2.6 es va aprovar per 35 vots a favor i 5 abstencions.

MODIFICACIO art. 3.2.3:

Els delegats s’abstindran de proporcionar qualsevol ajut als seus jugadors sobre una partida, no obstant això, quan no hi hagi assignat un àrbitre en un matx del Campionat de Catalunya per Equips, els delegats podrà indicar la caiguda de bandera de qualsevol dels jugadors.

La modificació de l’art. 3.2.3 es va aprovar per 18 vots a favor, 14 en contra i 5 abstencions.

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.5

9.5   Dues incompareixences, tant en campionats d'equips com individuals, suposen l'eliminació de l'equip o del jugador de la competició. Dues incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes a l’article 7.7, del Reglament de Campionat de Catalunya per Equips, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria. Aquesta normativa només serà d’aplicació per a les categories on sigui obligatori l’enviament de resultats a la Federació mitjançant l’acta electrònica ( a l’any 2007 fins a la categoria Preferent inclosa).

NOTA:           Aquest article passarà a formar part del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips des del primer punt i seguit o sigui:

Dues incompareixences d’un mateix jugador en el Campionat de Catalunya per Equips, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx. A més de les sancions previstes a l’article 7.7, del Reglament de Campionat de Catalunya per Equips, en el cas de les tres Divisions Catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió) una incompareixença no justificada per causa de força major suposarà l’eliminació de l’equip i el descens de categoria.

La modificació de l’art. 9.5 es va aprovar per 20 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

REGLAMENT DE RÀPIDES PER EQUIPS

MODIFICACIÓ ARTICLE 1.7

1.7 Els equips de 10 o 8 jugadors al Campionat de Catalunya per Equips, podran dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert en la llista oficial dels seus jugadors. En equips de 10 els cinc primers jugadors, (en equips de 8 els 4 primers) més els bisos corresponents seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a segona, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc.

La modificació de l’art. 1.7 es va aprovar per unanimitat.

CANVI DE NUMERACIÓ DE L’ARTICLE 3 PASSA A SER EL 7.9 

7.9. Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips

7.9.1 Els clubs afiliats a la Federació Catalana, per poder participar en competicions d’equips, han de presentar la relació dels seus jugadors, 8 dies hàbils abans de començar la competició.

7.9.2 A la relació es farà constar el nom del jugador, el codi català i l’elo català. Només podran figurar els jugadors que tinguin la llicència federativa tramitada per a la temporada en joc.

7.9.3 Els jugadors han d’estar relacionats per ordre d’elo català, utilitzant la llista d’avaluació catalana en vigor. Els clubs amb equips a la Divisió d’Honor i Primera Divisió podran optar per relacionar els seus jugadors per ordre d’elo FIDE.

Es podran realitzar canvis a l’orde de les llistes pels següents conceptes:

1)  Ordenar els 10 primers jugadors de la llista  per elo FIDE en comptes de per elo català.

2)  Ordenar els jugadors en funció de la titulació internacional MF, MI i GM

3)  Efectuar canvis per motius de disminució física d’algun dels jugadors del club (mobilitat reduïda, malaltia greu).

4)  Efectuar canvis fins a un màxim de 25 punts d’elo.

5) Per no poder disputar partides dissabtes tarda a Divisió d’Honor

La modificació de l’article 3 del Reglament de Tramitació de Documentació passa a ser l’art. 7.9 del Reglament de Catalunya per Equips dintre de l’apartat: 7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE (CANVI DE NUMERACIÓ DE L’ARTICLE 3 PASSA A SER EL 7.9).

Aquests canvis es van aprovar per unanimitat.

TORN OBERT DE PARAULA

El president de l’Escola d’Escacs de Barcelona, Sr. Abel Segura, va demanar que el seu club sigui anomenat en tots els escrits de la FCE, sempre amb el nom complet, ja que sovint surt com Escola d’Escacs. Se li contesta que és un tema administratiu i que es tindrà cura de què es faci correctament.

El Sr. Verdés (C.E.Tàrrega) proposa que l’elo català s’actualitzi cada dos mesos. Se li contesta que pot fer la proposta  a la propera assemblea.

El Sr. Gensana (C.E. Lleida) proposa que s’estudiï la possibilitat de començar la Divisió d’Honor a les 18 hores. Se li contesta que pot fer la proposta a la propera assemblea.

El Sr. Grau (Penya d’Escacs Cerdanyola) pregunta si es pot repescar els premis dels clubs que no tenien al dia els documents administratius amb la Generalitat.

El Sr. Ayza contesta que aquest tema està tancat per aquest any i no es pot fer res i recomana que tots els clubs regularitzin la seva situació d’inscripció a la Generalitat.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19,30 hores.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAODINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2009

 • En Francesc González Alonso , major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.
 • En Salvador Carranza Faure i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.
 • En Jordi Morcillo Ferran major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Extraordinària de 14 de novembre de 2009 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

 

Antoni Ayza i Casamitjana                                                     Josep C. Viñas i  Racionero

PRESIDENT                                                                          SECRETARI

 

Barcelona, 16 de novembre de 2009