VIST, l’acta del partit de la Lliga Catalana, corresponent a la Divisió d’Honor, ronda 3, entre els equips: Escola d’Escacs de Barcelona i el SCC Sabadell, amb el resultat de 0,5 a 9,5 en favor de l’equip visitant. El Club local demana el punt del partit per als dos equips perquè la llista d’ordre de forces que figurava al web de la FCE no coincidia amb l’alineació del seu rival.; VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 13 de febrer i l’escrit d’apel.lació de l’Escola d’Escacs de Barcelona.VIST, les declaracions del President i Delegat del club SCC Sabadell, Sr. Pere Reginaldo, i dels jugadors de l’Escola d’Escacs de Barcelona, Sr. Viktor Moskalenko i Sr.Antonio Gual.

REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona,  el dia 26 de febrer de 2014 per conèixer els temes de la seva competència,

VIST, l’acta del partit de la Lliga Catalana, corresponent a la Divisió d’Honor, ronda 3, entre els equips: Escola d’Escacs de Barcelona i el SCC Sabadell, amb el resultat de 0,5 a 9,5 en favor de l’equip visitant. El Club local demana el punt del partit per als dos equips perquè la llista d’ordre de forces que figurava al web de la FCE no coincidia amb l’alineació del seu rival.

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 13 de febrer i l’escrit d’apel.lació de l’Escola d’Escacs de Barcelona.

VIST, les declaracions del President i Delegat del club SCC Sabadell, Sr. Pere Reginaldo, i dels jugadors de l’Escola d’Escacs de Barcelona, Sr. Viktor Moskalenko i Sr.Antonio Gual.

ATÈS, el que diu el Reglament de la Lliga Catalana de la FCE:

11.1 A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors.Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col.locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

11.2 En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces. És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). És a dir, que no es poden canviar els jugador lliurament d’un equip a l’altre, el jugadors titulars no poden jugar en un equip inferior.

CONSIDERACIONS

 1. Atès que totes les parts, fins i tot el reclamant, estan d’acord en què l’alineació del SCC Sabadell va ser completament legal, només cal dilucidar si va existir un perjudici esportiu per l’error informàtic que es va produir al web de la Federació, uns dies abans del partit amb la publicació errònia de la llista de forces del SCC Sabadell.
 2. Les declaracions del club i els jugadors de l’Escola d’Escacs de Barcelona entren en contradicció quan afirmen que la preparació la van fer en funció de la llista errònia i no en les alineacions reals de rondes anteriors, ni en la llista correcta que va estar publicada en el web de la Federació fins el divendres abans del partit.
 1. A)D’una banda, el president i delegat del club Escola d’Escacs de Barcelona, Sr. Abel Segura, diu que es va adonar de l’ordre incorrecte quan va arribar a casa i va passar l’acta electrònica. I per un altra banda diu, tal com també confirma el jugador, que Viktor Moskalenko li va dir que el jugador amb el que jugava no li corresponia realment.
 2. B)També entra en contradicció el president del Club Escola d’Escacs de Barcelona quan diu que no va veure la llista d’ordre de forces correcta del SCC Sabadell i tanmateix el president i delegat de l’equip contrari, Sr. Pere Reginaldo, diu que li va mostrar la llista correcta mitjançant un dispositiu mòbil.
 3. C)Aquest Comitè considera que en cas de tenir constància o sospita per part del delegat de l’Escola d’Escacs de Barcelona sobre la incorrecta alineació del SCC Sabadell, tal com li va advertir un dels seus jugador, ho havia d’haver reflectit a l’acta del partit i no fer-ho quan ja havia perdut el matx per 9.5 a 0.5.
 4. D)Si els jugadors de l’Escola d’Escacs de Barcelona havien preparat les partides contra uns altres contrincants havien d’haver-ho manifestat als delegats i posar-ho a l’acta del partit abans de començar les partides, en el moment que es van assabentar de l’alineació de l’equip adversari.
 5. E)També entra en contradicció el club recurrent quan afirma que els seus jugadors preparen les partides com “Deu mana” i que d’altra banda no utilitzen les actes dels resultats anteriors, ni la llista d’ordre correcta publicat el 90% del temps en el web de la FCE, ni les partides publicades al web de la Federació. Tanmateix un dels jugadors, de l’equip, Antoni Gual, entra novament en contradicció quan declara a aquest Comitè que sí que mira les actes de rondes anteriors, quan la reclamació es basa precisament en que la única font de preparació dels jugadors de l’Escola d’Escacs de Barcelona va ser la llista d’ordre de forces incorrecta.

Les actes de les rondes anteriors publicades al web de la FCE mostren l’ordre correcte de les alineacions del SCC Sabadell i, per tant, si els jugadors van detectar una alteració entre l’ordre publicat a les actes i la de la llista d’ordre de forces, que segons diuen van utilitzar per preparar les partides, ho havien d’haver reclamat abans de disputar el partit i no quan van perdre el matx.

 1. Al marge d’aquestes consideracions, cal dir que si els jugadors haguessin volgut assegurar la seva preparació, com dóna a entendre el reclamant, podien i havien d’haver preparat les partides contra els contrincants amb els quals van jugar realment, ja que eren potencials adversaris.

El primer tauler de l’Escola d’Escacs de Barcelona en el matx contra el SCC Sabadell, Viktor Moskalenko, afirma que va preparar les seves partides “només contra Navara, Vallejo, Agrest i Comas”, que precisament, no havien disputat cap partit i en canvi no es va preparar-se contra el contrincant que realment li va tocar que sí havia disputat tots els partits i que podia ser un possible contrincant tan amb la llista correcta com amb la llista incorrecta. L’argument del Sr. Moskalenko de que va jugar, contra el Sr. José Manuel Lopez, com a primera jugada: 1. b3, no demostra que no havia preparat la partida contra aquest adversari..

Després de totes aquestes consideracions, aquest Comitè ha de concloure que la manca de preparació contra els rivals reals no es va deure a la publicació errònia de la llista en el web de la Federació, sinó a que el jugador no va esgotar totes les opcions de possibles adversaris. En cap cas l’error informàtic va perjudicar esportivament l’Escola d’Escacs de Barcelona.

 1. El reclamant insisteix en demanar el punt del partit per als dos equips, quan no existeix cap normativa reglamentària que permeti aquest resultat.
 2. El president i delegat del Club recurrent, Sr. Abel Segura, no ha aportat en la seva totalitat la documentació que li ha demanat aquest Comitè. Els fulls de presentació de l’ordre de forces, que és un dels documents que el mateix reclamant inclou a l’expedient com a prova, diu que els ha destruït i tampoc ha aportat els originals de les planilles (només les còpies) tal com era la seva obligació.

 

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

 1. Desestimar la reclamació de l’Escola d’Escacs de Barcelona, i ratificar la resolució i consideracions del Comitè de Competició en la seva totalitat.
 2. El resultat del partit es manté: Escola d’Escacs de Barcelona 0,5 punts i SCC Sabadell 9,5 punts.
 3. L’Escola d’Escacs de Barcelona no basa la seva reclamació en cap precepte legal, sinó en uns danys i perjudicis que queda demostrat que no van existir.
 4. Tampoc considera aquest Comitè que hagi existit cap perjudici esportiu a causa de l’error informàtic que va modificar l’ordre de forces d’alguns equips en el web de la FCE.
 5. El resultat de derrota de l’Escola d’Escacs de Barcelona en el partit, tot i prescindir de les 4 partides presumptament afectades per la reclamació, seria el mateix, el de pèrdua del partit per part del reclamant.
 6. No es poden acceptar les reclamacions del demandant, el President i       delegat del Club Escola d’Escacs de Barcelona, Sr. Abel Segura, ja que no tenen cap suport reglamentari o legal. A més, el reclamant vol aprofitar un error administratiu per un benefici esportiu, entrant en continues contradiccions i no aportant totes les proves requerides per completar l’expedient.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Barcelona, 27 de febrer de 2014