REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Rubinenca-Penya d’Escacs Mollet, ronda 6 Grup IV de Tercera Categoria de Barcelona.

ANTECEDENTS DEL FET

Al jugador V.G. li va sonar el mòbil en tres ocasions durant la partida.

FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva

Article 30. Telèfons mòbils a la Lliga Catalana.

1.- Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil durant la Lliga Catalana, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida.

2.- Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició de la FCE.

3.- A la primera vegada que el Comitè de Competició de la FCE, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil.

4.- Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició de la FCE el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes.

5.- Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

CONSIDERACIONS

És d’aplicació l’article 30 del Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE. El mòbil s’ha de mantenir en silenci durant tota la sessió de joc.

DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Avisar el jugador V.G de la Penya d’Escacs Mollet que en cas de reincidència podria ser sancionat amb inhabilitació.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 04 de març de 2022