La Lliga Catalana serà avaluada, com la resta de competicions oficials o homologades, una vegada finalitzat el campionat. 

En aquest cas particular, com les dates de finalització dels diferents grups i categories no són les mateixes, La Lliga 2015 serà avaluada com a tres Campionats diferents, (atès que a partir d'aquest any, cada mes s'actualitzen les llistes d'elo).

Les tres avaluacions serien les següents:

1. El torneig de la Lliga regular: per a tots els jugadors que participin a categories inferiors a Divisió d'Honor i que acaba al mes de març. 

2. La Divisió d'Honor que finalitza al mes d'abril.

3. Les Finals Catalanes que finalitzen al mes de maig.

La possibilitat de fer normes de Mestre Català dels jugadors que disputin més d'una d'aquestes fases de la Lliga s'haurà de demanar en cada cas, ja que no es generaran automàticament.

Recordem que totes les partides, es disputaran amb l'elo publicat de l'esportista en cada data de joc. Per exemple, les partides que es disputaran el dia 1 de febrer ja comptaran per un mateix i per als adversaris amb l'elo publicat de febrer. No comptaran, però, les variacions efectuades a la Lliga, de tal manera que un jugador que només disputa la Lliga Catalana, durant aquest campionat tindrà sempre el mateix elo. Per exemple, si un jugador va perdre o guanyar elo la primera partida de Lliga, aquesta variació no estarà comptabilitzada per a la segona partida. 

L'elo de la Lliga només sortirà modificat al final de campionat en les dates indicades en tres fases: Llista d'1 d'abril per la Lliga Regular, llista d'1 de maig per la Divisió d'Honor i  llista d'1 de juny per a les Finals Catalanes i Play-offs.

D'acord amb el Reglament General de Competicions, l'elo dels esportistes de la llista d'ordre de forces no variarà durant tota la temporada, encara que sigui diferent cada avaluació mensual.