Barcelona, 24 de maig de 2008

A l’Hotel Indalo Park de Santa Susanna, i després d'haver estat legalment convocada d'acord amb els actuals estatuts de la Federació Catalana d’Escacs, en segona convocatòria, s'ha celebrat la sessió corresponent a l'Assemblea General Ordinària de Clubs, amb el contingut de la qual s'aixeca la següent acta.

Hora                :           10  hores

Lloc                 :           Hotel Indalo Park Santa Susanna

Membres assistents els senyors: Roser Rumí  (Balaguer), Roberto Villa (Barberà),  Joan Emili Cabello (Comtal), Josep Paredes  (Foment Martinenc), Josep Garcia  (La Lira), Pere Casajuana (UGA), Imma Montoliu (Vallfogona), José Peñarroya (Incresa), Juan Manuel Sánchez (Jake), Pep Melendres (Peona i Peó), Jaume Grau (Cerd. Vallès),  Joan Barnet (Olesa), Ricard Llerins (Sant Martí), Ferran Viguera (Granollers), Joan Carles Vila (Catalonia), Enric Chalmeta (Colònia Güell), Jordi Parayre (Cornellà), Emili Colls (Figueres), Cristina Pérez (Lliçà d’Amunt), Jordi Pellicer (Montmeló), Josep Terrones (Mora d’Ebre),  Josep M. Tey (Tres Peons), Jaume Radigales (Ateneu Barcelonès), Guillem Burset (Cassà), Francisco Gris (Castelldefels), Juan Maria Santiago (Cervelló), Beatriz Alfonso (La Colmena), Joan Robles (Llinars), Miguel Ángel González (Molí Nou), Josep M. Camell (Reus Ploms), Xavier Masclans (Ronçana), Jaume Izquierdo (Montcada), Felip Mató (Vilobí), Josep Ràfols (Vilafranca), Jordi Chalmeta (Sant Boi), Sergi Castellano (Sant Andreu), Josep Flores (Terrassa) i Miquel Fernández-Dáaz (Sabadell SCC) .

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE els senyors:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Jordi Parayre, Josep C. Viñas, Josep Garcia i Riera, Imma Montoliu, Jordi Capellades, Marta Amigó, Joan Antoni Pérez, Josep Terrones, Emili Colls i Antoni López com a Gerent.
 

O R D R E    D E L   D I A

 INFORME DEL PRESIDENT

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, de l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut. Estarà a disposició dels membres de la FCE amb l’antelació estatutària (el dia 12 de maig).
  2. Ratificació del Calendari oficial de competicions.
  3. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte de resultats. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’any 2008 (Es tracta d’una ratificació, ja que es va aprovar el projecte de pressupost en una Assemblea anterior). En aquest apartat, i per agilitar l’assemblea les demandes d’aclariment es prega que siguin presentades per escrit amb vuit dies d’antelació a la data de l’assemblea, per poder preparar adequadament les respostes (tanmateix es respondran les preguntes formulades in situ).
  4.  Propostes de la Junta Directiva i dels Clubs. Les propostes presentades pels clubs hauran presentar-se abans del dia 12 de maig de 2008. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglament o estatuts (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.
  1. Torn obert de paraules.

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Juan Manuel Sánchez López, Felip Mató Teixidor, Sergi Castellano Gual.

INFORME DEL PRESIDENT

Volem  començar felicitant a tots els que han obtingut èxits esportius els darrers mesos. A la Societat Coral Colon de Sabadell pel seu triomf a la Copa Catalana i al Reus Deportiu que va aconseguir en aquesta competició la classificació per a la Primera Divisió espanyola. Al Montcada pel seu títol de Lliga, al Cerdanyola del Vallès i al Barberà que van completar el pòdium de la màxima divisió, i a tots els clubs que han aconseguit l’ascens aquesta temporada, en especial a l’Ateneu Colon de Poble Nou i a la Societat Coral Colon de Sabadell, pel seu ascens a la Divisió d’Honor. El Campionat de Catalunya per equips és el més important de la nostra Federació i sens dubte és el que aixeca més passió i on participen més jugadors. Deixeu-me explicar una anècdota, em avaluar aquesta any per FIDE les categories de  Preferent cap amunt, hem hagut de demanar més de 600 codis a la FEDA per als  jugadors que han participat a les màximes categories i no tenien elo FIDE.

 Volem felicitar públicament també a la Selecció Catalana de veterans que va aconseguir un excel·lent quart lloc al Campionat d’Europa per equips, i a la Selecció Catalana, que a més de guanyar el Quatre Nacions, ha obtingut el seu tercer títol consecutiu de Campions d’Espanya  per autonomies.

Finalment felicitar a dos jugadors que ens semblen emblemàtics de la nova generació d’escaquistes catalans; el Xavi Vila del Santa Coloma de Queralt i el Daniel Alsina de la Unió Gracienca. Tots dos han aconseguit el títol de Mestre Internacional i estem convençuts que no serà el darrer títol que aconseguiran.

El passat Campionat de Catalunya d’edats ha significat la consolidació d’un nou model de final. Durant aquesta assemblea, parlarem de la reforma de les fases territorials, que permetrà que en el termini de tres anys haguem agafat tot el protagonisme en l’organització d’aquest campionat que és clau en el nostre futur, i haguem creat un nou model amb més qualitat i més participació.

Volem anunciar als clubs un canvi important en la política de beques de formació per a nens i nenes.

Fa quatre anys, en una assemblea com aquesta, os anunciàvem la creació d’ un pla de centres de tecnificació, d’acord amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Fruit d’aquell acord es van obrir dos centres que han estat funcionant durant tres anys a Balaguer i Barcelona. El pla preveia sis centres per cobrir tot el territori català. Els elevats costos d’aquest model han fet que no fos possible assumir-los per part de la Generalitat i ens obliga a canviar de model, per garantir que tots els nens i nenes que s’ho mereixin, tinguin les mateixes oportunitats, visquin on visquin.

La Generalitat també ens ha demanat que aquest projecte,  que està dotat amb més de 50.000 euros, i  està emmarcat dins del  programa d’alt rendiment ARC, concentri més els ajuts per arribar amb més recursos a aquells nens i nenes que hagin demostrat mèrits esportius contrastats.

Hem elaborat un nou pla, que ja està validat per la Generalitat i que es posarà en marxa a l’octubre.

La Federació revisarà el sistema de barems i es donaran ajuts econòmics a la formació, en funció de la classificació  en aquets barems. Els esportistes becats podran triar el seu entrenador, que haurà de ser validat per la Federació. Aquestes beques es complementaran amb formació online i concentracions  S’establiran millors sistemes de coordinació amb les beques i ajudes que també atorga la FEDA. També tenim oberta la possibilitat de que la propera temporada, per primer cop, alguns jugadors d’escacs entrin a la residencia Blume de Barcelona.

Establirem també un programa de concentracions per a la detecció de nous talents.

Tots aquests canvis creiem que ens ajudaran a obtenir millors resultats esportius en els propers anys.

Avui es disputa la final del Campionat de Catalunya Absolut amb un nou format, que ha possibilitat que per primera vegada en els darrers anys hi participin la majoria dels millors jugadors de Catalunya. Creiem que hem trobat un bon format i que aquest Campionat es consolidarà en els propers anys, com un dels més atractius del calendari català.

Hem augmentat els premis per a jugadors catalans al Circuit Català i s’han creat per primera vegada premis femenins. El Circuit Català ja és un dels grans actius de la nostra Federació, i és la nostra millor carta de presentació internacional.

El nou servei de classes per Internet ha tingut una molt bona acollida i les altes de jugadors catalans als serveis d’internet està dins dels paràmetres previstos. Dades de fa unes setmanes donaven més de 1500 jugadors i jugadores que ja s’havien donat d’alta. Cal dir que aquest és el segon servei més usat per als nostres federats desprès del Campionat per Equips. Ja podem dir el que no vam poder dir a la darrera assemblea. La subvenció que ens va permetre fer una proposta d’augment més suau de les llicencies, que finalment es va aprovar, és una subvenció especial de la Secretaria General de l’Esport a més a més del conveni de quatre anys que tenim signat amb aquest organisme. Avui estem en condicions d’afirmar que l’ajut es mantindrà els propers tres anys, amb el que tenim garantit que no haurem de pujar les llicencies per sobre de l’IPC.

Estem també satisfets de la implementació de les actes electròniques i de la tramitació de les llicències per Internet, malgrat que com en tota aplicació nova, al principi vam tenir alguns problemes logístics, pel que us demanem disculpes. La nostra idea és avançar en facilitar les gestions dels clubs fent servir les noves tecnologies.

Des del mes de gener s’ha canviat el sistema de gestió econòmica de les tres territorials, centralitzant en la central la comptabilitat i incorporant un treballador contractat a hores per ajudar a les seves juntes directives.

La FEDA està en ple procés electoral. Catalunya augmentarà la seva representació a l’Assemblea de la FEDA, i si bé encara no arribarem a una representació proporcional al nostre pes en llicencies, millorarem en tres o quatre punts la nostra representació. A Catalunya no hi haurà votació ni  l’estament de clubs ni al de jugadors,  perquè s’han presentat només el mateix número de candidats que de places a cobrir. Crec que és important que els representants catalans en aquest organisme actuem coordinadament, per poder contribuir positivament a la gestió dels escacs espanyols.

S’ha produït la renúncia al càrrec del representant dels àrbitres a la Junta Directiva de la FCE, Josep Maria Benítez,i  la junta directiva ha encarregat la coordinació d’aquest estament al Josep García i Riera, fins que es convoquin noves eleccions.

Ha dimitit també Pere Casajuana com a auditor intern, ja que creu que amb totes les auditories que passem actualment, tant internes com externes, la seva feina és innecessària.

S’han realitzat diverses reunions per començar a estudiar la nova organització territorial de la Federació, aquest projecte està coordinat pel Secretari General de la Federació Pepo Viñas.

Paral·lelament a aquest procés, estem treballant en millorar els serveis federatius en les comarques de Barcelona  més allunyades de l’àrea metropolitana.

Fruit d’aquesta feina ja hem arribat a acords amb els clubs del Bages i el Berguedà. Alguns ja estan implementats i altres s’implementaran en els propers mesos. Amb altres comarques s’està treballant en la mateixa línia.

La nova seu de la Federació que s’havia d’ubicar a Badalona, està tenint molts problemes. Els requeriments tècnics que exigeix la Generalitat i la falta de col·laboració de l’ajuntament de Badalona, fan inviable el projecte, i de no canviar en els propers dies la predisposició d’aquest ajuntament, s’hauran de contemplar altres opcions. La FCE te adjudicats 350.000 euros de la Generalitat per la nova seu, i tenim altres possibilitats en cartera, per si finalment no anem a Badalona. La decisió s’ha de prendre abans de l’agost.

Durant aquesta Assemblea presentarem els resultats econòmics de l’any 2007, malgrat que part del furt de diners de l’ex-tresorer de Tarragona, s’han hagut d’imputar en aquest període, els resultats són bons i donen més múscul financer a la Federació.

També presentarem una proposta de variació del calendari esportiu 2008 en el sentit de moure les dates del femení de Catalunya per evitar la coincidència amb el Campionat d’Espanya per Equips de clubs sub-16 que per primera vegada es disputarà a Benidorm.

Volem anunciar també que la festa Catalana d’enguany, que per primer cop reunirà els dos Campionats de ràpides de la nostra Federació, se celebrarà aquest any a la ciutat de Terrassa, amb motiu del 75è aniversari del Club d’Escacs Terrassa.

Volem anunciar a l’assemblea un nou projecte que posarem en marxa a partir de la tardor. Volem fer, en coordinació amb la Generalitat, un estudi de les instal·lacions dels clubs per a la pràctica dels escacs, de cara a confeccionar un pla integral d’instal·lacions esportives d’escacs a Catalunya, que permeti poder aconseguir, amb la col·laboració dels Ajuntaments, millorar les nostres instal·lacions. Per aquest motiu enviarem una enquesta a tots els clubs, per conèixer quina és la situació actual i poder establir les necessitats, en funció del nombre de practicants i de la població de cada ciutat i poble.

Aquest pla ha de permetre que la Generalitat doti un fons de diners per a l’habilitació de locals on no n’hi ha, i per la adequació dels locals existents.

Finalment volem agrair a tots els clubs la gran feina que feu de promoció del nostre esport, amb l’organització de molts tornejos i d’altres activitats, que fan que a Catalunya tinguem una de les millors ofertes del món per practicar l’esport dels escacs i volem desitjar sort als nostres representants al Campionat d’Espanya de Divisió de Honor, el Club d’Escacs Barberà, la Societat Coral Colon de Sabadell i el Foment Martinenc i a tots els que ens representaran a la Primera Divisió.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

La Memòria esportiva i de gestió federativa va ser aprovada per 34 vots a favor i una abstenció.

APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

El calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2008 va ser aprovat per 36 vots a favor i  1 abstenció. Cal modificar les dates del Campionat Femení que s’ha traslladat del 27 al 30 de desembre de 2008.

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia i Riera va fer una breu exposició dels estats comptables, l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2007 van ser aprovats per 38 vots a favor i un vot en contra.

Pel que fa al pressupost per a l’any 2008, va ser ratificat també per 38 vots a favor i una abstenció.

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS CLUBS

POPOSTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DELS CRITERIS REGLAMENTARIS PER A LES FASES PRÈVIES DEL CAMPIONAT D’EDATS A PARTIR DEL 2009

Es realitza una explicació dels objectius d’aquests nous criteris reglamentaris. Es mostra una taula amb la distribució  de llicències federatives per als menors de 16 anys  i s’exposen uns exemples de l’aplicació d’aquests criteris.

En un torn tancat de paraules, es responen les preguntes exposades pels representants del Clubs CATALONIA, MONTMELÓ, COLÒNIA GÜELL, ST. ANDREU i JAQUE i s’introdueix una esmena al document, i que afecta la punt 2) de Criteris Generals, i que correspondria a eliminar una part del paràgraf:

Quan no es compleixi el primer criteri, les comarques es podran agrupar en base a la seva proximitat i dintre de la seva província per intentar assolir les condicions establertes en aquest primer criteri, constituint-ne el que s’anomenarà AGRUPACIÓ DE COMARQUES. Aquesta AGRUPACIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCdE.

Es realitzen aclariments sobre: federació d’escolars, places complementàries, participació femenina, ritme de joc i distribució de categories, possibilitats de canviar de comarca, com queda la part “open” de la final de Catalunya i possibilitat de partició del Barcelonès.

El representant del MONTMELÓ proposa que en aquestes competicions Prèvies es pogués tenir en compte també la Categoria Juvenil. La Junta indica que analitzarà aquesta proposta, tot indicant que primer seria bo haver contrastat el funcionament d’aquest nou model abans d’introduir-ne altres categories.

Es passa a votació de l’Assamblea, amb l’esmena introduida, i aquest punt queda aprovat amb 36 vots a favor, 2 abstencions i 1 vot en contra.

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS

La Junta Directiva de la FCE va proposar retirar les propostes que feien referència a la Divisió d’Honor i Play-off de Primera Divisió, per estudiar una proposta d’ampliació d’aquesta categoria per ser presentada a l’assemblea del mes de novembre prèvia consulta als clubs implicats.

En relació a l’art. 5.5 la Junta Directiva presenta una autoesmena consistent en què aquest article només sigui aplicable a equips de 10 jugadors, és a dir, a partir de la Categoria Preferent en amunt. Els clubs Foment Martinenc i UGA retiren la seva proposta després d’exposar el motiu de presentar-la perquè consideraven que l’anterior assemblea ja s’havia aprovat la proporció de 6 i 4. 

La proposta del Montcada referent a aquest tema és de 5 jugadors seleccionables en equips de 10.

Finalment es fa la votació de la proposta de la Junta Directiva i del Montcada conjuntament amb el resultat de 25 vots a favor de la proposta de 6 jugadors seleccionables, 2 vots a favor de la proposta del Montcada de 5 jugadors seleccionables i 7 abstencions.

El redactat de la proposta aprovada de l’articles 5.5 del Campionat de Catalunya per equips queda de la següent manera:

5. COMPOSICIÓ I ALINEACIÓ DELS EQUIPS

5.5 En equips de 10 esportistes com a mínim 6 hauran de ser seleccionables amb nacionalitat i bandera espanyola o andorrana. Dels quatre no seleccionables el màxim d’ estrangers serà de dos. En equips de 8 jugadors l’únic límit serà de màxim dos estrangers i en equips de 4 jugadors el  màxim serà d’1 estranger.

La Unió d’Escacs Montcada demana que consti en acta que considera l’aprovació d’aquest article 5.5. com una discriminació esportiva

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

ENDARRERIMENTS, INCOMPAREIXENCES I ELIMINATS

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

9.1   Un jugador, pot demanar no ser aparellat en un torneig pel sistema suís. Per això, ha d’avisar a l’àrbitre abans de que aquest hagi fet l’aparellament. Les bases de cada torneig, ja sigui oficial o homologat, regularan el nombre de rondes en què es pot demanar no ser aparellat.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

9.2   Un jugador perdrà la seva partida per incompareixença un cop passat el temps establert en les bases del torneig. En cas que el reglament no indiqui res sobre aquest tema serà d’aplicació el que digui el Reglament de la FIDE.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

9.3     Un jugador que no es presenti a una ronda sense una causa justificada i sense avisar a l’organització, en una prova individual organitzada per la Federació serà sancionat segons el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana i eliminat del torneig.

PROPOSTA DE MODIFICIACIÓ

Art. 3. 3  Comunicació de resultats

3.3.1  El delegat haurà de comunicar els resultats dels seus equips en la forma establerta en la convocatòria del campionat. L’acta electrònica caldrà que estigui comunicada a la FCE  abans de les 12 hores del  dia  posterior a l’encontre. En el cas de les divisions catalanes (Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió), l’acta electrònica s’haurà d’enviar abans d’haver transcorregut sis hores de la finalització del matx.

 L’equip local serà l’encarregat de notificar l’acta electrònica sigui quin sigui el resultat. Només en el cas d’incompareixença de l’equip local el visitant haurà de notificar l’acta.

3.2.1 Hauran de comprovar els rellotges, el seu funcionament i col-locar-los a les taules, al costat dels escaquers junt amb les planelles d’anotació

4.2 Abans de començar els campionats, els jugadors hauran de presentar la llicència federativa en vigor o el DNI per acreditar la seva data de naixement.

6.3 La Junta Directiva o la Comissió Executiva, a proposta de la Comissió Esportiva, podrà modificar, mitjançant circular, aquest ritme de joc, per un altre més adient, segons les característiques especifiques de la competició.

NORMATIVA D’AVALUACIÓ CATALANA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Art. 2.2 Els jugadors no avaluats en la llista anterior, seran valorats seguint els següents criteris:

a) Jugadors avaluats en anteriors llistes, amb l’ELO i K sobre l’actualització en que apareixia a l’ultima llista publicada.

b) Jugadors no avaluats amb l’avaluació i K segons la FIDE.

c) Jugadors no avaluats i sense avaluació de la FIDE, amb avaluació i K segons la FEDA.

d) Jugadors no avaluats, amb títol de preferent, amb 2.000 punts i K=15.

e) Jugadors no avaluats, amb títol de primera, amb 1.900 punts i K=15.

f) Jugadors no avaluats, sense títol i amb llicència anterior a la temporada 94-95, amb 1.800 punts i K=15.

g) Jugadors no avaluats, sense títol i sense llicència anterior a la temporada 94-95, amb 1.700 punts i K=25.

h) Jugadors no avaluats, sense títol i sense avaluació FIDE i FEDA, amb 2.000, 1.900, o 1.800 punts i K=15 . Aquesta possibilitat es destina a valorar la força aproximada dels jugadors que venen d’altres federacions i justifiquen, a criteri de la FCE, una força superior als 1.700 punts. També s’aplicarà a jugadors sense llicència anterior a la temporada 94-95 i amb historial escaquista anterior.  

Art. 4.1 Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre emetrà un informe QUE L’ORGANITZADOR ENTREGARÀ A LA FEDERACIO en un termini de 10 dies després de la data de finalització del torneig. Transcorregut aquest termini SENSE HAVER REBUT L’INFORME, es posarà una sanció de 50€ que haurà de pagar per poder tramitar l’informe.

Aquestes propostes de la Junta Directiva van ser aprovades per 30 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

REGLAMENT CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUPS

PROPOSTE DE MODIFICIACIÓ de l’art. 12.1

Els segons i tercers classificats de cada grup de la Segona Divisió jugaran un partit únic  per determinar els 3 equips que pugen a Primera Divisió.

Els equips classificats se’ls assignarà un número d’ordre, de l’1 al 6, que determinarà l’aparellament, segons els següents criteris:

1) El segon de cada grup tindran els números 1,2 i 3. Els tres tercers tindran el 4, 5 i 6.

2) L’assignació dels números 1,2 i 3 ( ó els 4,5, i 6) vindrà determinada per:

a)  El punts de cada equip en el seu grup.

b) Sonnenborn Berger de cada equip en el seu grup.

c) Sorteig.

Tenint en compte que no podran enfrontar-se equips que ja hagin jugat en el mateix grup en la fase regular, els enfrontaments seran 1-6 (1-5), 2-5 (2-6), 3-4

En cas de vacants s’estableix el següent ordre: Els equips vuitens de la Primera Divisió, els quarts de la Segona Divisió, els novens de la Primera Divisió i els cinquens de la Segona Divisió (sempre de millor a pitjor puntuació a la fase regular). A partir d’aquí les renúncies no seran cobertes.

Els equips segons de la fase regular o sigui amb els números 1, 2 i 3 jugaran com equips locals.

Aquesta proposta va ser aprovada per 20 vots a favor, 1 abstenció i 2 en contra.

PROPOSTA DE LA LIRA

La proposta de canvi de ritme de joc en el Campionat per Equips va ser rebutjada per 16 vots en contra i 11 a favor.

PROPOSTES DEL CATALÒNIA

Els jugadors d’elo mínim (actualment 1700) podran ser alineats lliurament entre ells, però sempre respectant la titularitat de cada jugador dintre de la llista d’ordre de forces. Es a dir, que no es poden canviar els jugador lliurament d’un equip a l’altre, el jugadors titulars d’un equip tot i que tinguin 1700 d’elo no poden jugar en un equip inferior. Aquesta proposta va ser aprovada per 16 vots a favor, 10 en contra i una abstenció.

PROPOSTA DEL FIGUERES

Referent a la proposta de què dos equips del mateix club puguin estar a la mateixa temporada a la Primera divisió es va aprovar per 12 vots a favor, 10 en contra i 4 abstencions. Això comportarà una modificació a l’hora d’establir l’assignació de números de cada equip perquè els dos equips del mateix club no coincideixin en el mateix grup.

TORN OBERT DE PARAULES

El Sr. Juan Manuel Sánchez va demanar els següents precs i preguntes: 

a) Què passava amb un subvenció de tres euros per cada llicència de més que cada club federés respecte de l’any anterior  de menys de 16 anys. Se li va contestar que aquesta subvenció no havia estat aprovada.

b) Demana un escrit de suport de la Federació per la campanya a les escoles a la ciutat d’Hospitalet de Llobregat. El Secretari General Pepo Viñas li contesta que no hi ha cap problema en fer-li.

c) Pregunta per què l’obert de Nadal del Jake no pot obtenir la subvenció com torneig internacional. El Sr. Toni Ayza li contesta que un obert no es internacional només per ser avaluat per la FIDE i que la Generalitat demana que es compleixi la normativa de la pròpia federació en aquest tema.

d) Juan Manuel Sánchez diu que no considera correcte la publicació a la web ajedreznd d’un programa de ràdio on ell estava implicat. El Sr. Toni Ayza li contesta que la web ajedreznd no va publicar el programa de ràdio sinó només va posar un enllaç d’una altra web que sí ho havia publicat. El Sr. Sánchez replica al president que no ell no és qui per donar lliçons de moral havent publicat anteriorment una editorial en la qual faltava el respecte al Sr. Sánchez. El Sr. Ayza li diu que el programa de ràdio es més greu perquè el vam sentir 70.000 persones i la web només la van llegir 4.000. Finalment el Sr. Sánchez li contesta que el més greu va ser l’article de Toni Ayza perquè el Sr. Sánchez es un simple jugador i el Sr. Ayza es president de la Federació que ens representa a tots.

e) Pregunta per la dimissió del Sr. Pep Melendres de la Junta a la qual cosa se li contesta que per motius personals i de feina.

f) Demana la dimissió del Sr. Jordi Capellades de la Junta Directiva per insults a la seva persona, a la qual cosa se li contesta que no dimitirà.

El Sr. Felip Mató del club Vilobí demana que es reglamenti que els equips forts no es puguin reforçar de tal manera que un equip C tingui una mitjana d’elo superior a un equip B.  El Sr. Toni Ayza li contesta que la normativa ja està prou complicada per reglamentar aquests casos.

El Sr. Santiago del club Cervelló demana que sigui modificat l’imprés de presentació de jugadors i que coincideixi amb l’acta d’un encontre per evitar confusions.

També denuncia la problemàtica de què als clubs no hagin lavabos exclusius per dones.

El Sr. Barnet d’Olesa va preguntar perquè se li va negar la possibilitat de què els grups fossin de 12 equips i ara es proposarà que a la divisió d’honor puguin ser un grup de 12. El Sr. Toni Ayza li contesta que el fet que siguin 12 equips els que formin la Divisió d’Honor no implica que juguin 11 rondes.

El Sr. Peñarroya del club Incresa demana que es facin dues assemblees, una per equips de Primera i Segona divisió i un altre per a la resta de clubs. Lamenta que la seva proposta d’ampliar el Campionat per Equips no hagi estat discutida a l’Assemblea. El Sr. Pepo Viñas li contesta que no es pot presentar la mateixa proposta rebutjada en cada assemblea sense comptar amb el suport de més clubs.

El Sr. Izquierdo de Montcada felicita a la Federació per la informació del per Equips a la web federativa. També demana que la informació als diaris sigui no només de Divisió d’Honor sinó que s’ampliï a d’altres categories.

La Sra. Marta Amigó, indica que per introduir els escacs a les escoles amb qui s’ha de parlar es amb el Consell Escolar i els professors que són els que poden decidir aquestes qüestions.

El Sr. Cabello del Comtal demana que es revisin els reglaments, en especial el de disciplina esportiva de la FCE.  També felicita a la Junta i als empleats de la Federació.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 17 hores.

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 24 DE MAIG DE 2008

      En Felip Mató Teixidor, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Juan Manuel Sánchez i López i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Sergi Castellano Gual, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

 Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 24 de maig de 2008 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

 

 

Antonio Ayza i Casamitjana                                                      Josep C. Viñas i  Racionero

PRESIDENT                                                                           SECRETARI GENERAL

 

Barcelona, 25 de maig de 2008