En el document adjunt podeu trobar més informació.

Ier Clínic d'escacs