Convocat un curs de tècnic de retransmissió presencial els dies 19 i 20 de novembre pel matí i el 26 de novembre, matí i tarda. L'examen és presencial a la seu de la Federació Catalana d'Escacs el dia 3 de desembre.

Podeu consultar la Circular RET 05/2022 Curs de retransmissió de partides per Internet 

FORMULARI

El termini d'inscripció finalitza el dia 6 de novembre.