Es publica la licitació per a tots els clubs que estiguin interessats en organitzar el Campionat de Catalunya Femení. Cada any s'obrirà la licitació per als clubs interessats, donant preferència als clubs d'una territorial, que anirà rotant en els següents temporades. Enguany qualsevol club de la Delegació de Girona tindrà prioritat sobre la resta de clubs sol·licitants d'altres Delegacions. La data límit per sol·licitar l'organització és el dia 21 de desembre de 2014.

Els clubs interessats en organitzar el Campionat ho hauran de sol·licitar per correu electrònic a l'adreça federacio@escacs.cat. En el correu cal especificar les dades dels llocs on es portarien a terme les activitats i el campionat. Es prioritzarà que els locals estiguin adaptats.
 
A les propostes hi podran constar coincidència amb aniversaris o celebracions del club organitzador, que es tindran en compte.

Les dates del campionat seran del dia 3 al 6 d'abril en horari de matí i tarda, finalitzant el campionat el dia 6 d'abril al migdia.

El club sol·licitant ha d’aportar:
•    Un local de joc ampli i silenciós per organitzar el Campionat. Així mateix haurà de disposar de calefacció i/o aire condicionat.
•    Material de joc necessari per al Campionat de Catalunya Femení, incloent també la impressora i material d'oficina necessari (paper, tinta, etc...). En cas de faltar-ne, la Federació pot ajudar en el préstec de material amb el seu propi.
•    Allotjament en un hotel de la categoria mínima de 3 estrelles amb condicions de règim de Pensió Completa o Mitja Pensió (sempre escollint el sopar) per a l'estada de les 13 jugadores classificades, el delegat federatiu i l'àrbitre del campionat. El club sol·licitant es farà càrrec de les despeses d'allotjament de les places abans esmentades, i en el cas d'oferir només Mitja Pensió, també es farà càrrec del dinar.
•    Durant els mesos precedents al campionat s'organitzaran dues activitats per a la difusió dels escacs femenins en el Territori. Preferiblement, s'hauria d'organitzar una concentració a la localitat on es portarà a terme el campionat. La segona concentració hauria de ser en una altra població de la mateixa província. Totes dues hauran de ser preferiblement a l'aire lliure, a una zona de pas per tal de mostrar l'activitat a la població. Les dates d'aquestes activitats seran escollides conjuntament pel club i la Federació.
•    Difusió del Campionat i les activitats  en tota la Territorial.
Subvenció per al club organitzador: 2000 €. Per poder rebre la subvenció s'haurà de presentar la justificació amb les factures a nom de la Federació i rebut corresponent del pagament.


La Federació Catalana d'Escacs aportarà:
•    Nomenarà els àrbitres i n’assumirà les despeses d'arbitratge.
•    Nomenarà el Delegat Federatiu de la competició.
•    Trofeus i premis econòmics.
•    Organització de la participació de les jugadores.
•    Difusió del Campionat a tots els clubs i jugadores de Catalunya.
•    Per als actes que es faran per a la difusió dels escacs femenins, el club tindrà el suport de la Federació Catalana d'Escacs per al tema organitzatiu. S'intentarà comptar amb la col·laboració de les jugadores més destacades del territori on tinguin lloc els esdeveniments.

Barcelona, 5 de novembre de 2014