Publicació de la Circular amb la convocatòria de la Lliga Catalana 2015

DATES, HORARIS I RITME DE JOC

La Competició començarà el dia 24 de gener de 2015 per a la Divisió d’Honor i el dia 25 de gener de 2015 per a la resta de Categories.
A la Divisió d'Honor, el dia i hora de joc serà el dissabte a les 16,30 hores. A la resta de categories el dia de joc serà el diumenge i els partits començaran a les 9,30 hores. El ritme de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada.

INSCRIPCIONS I TERMINIS

Tots els clubs de Catalunya hauran de realitzar la inscripció a la Lliga Catalana d’Escacs, de tots els seus equips, pel portal de Gestió Administrativa al web de la Federació Catalana d'Escacs, des del dia 19 de novembre fins el dia 3 de desembre de 2014, a les 20 hores. El programa informàtic només permet efectuar la inscripció a la Lliga Catalana una sola vegada. Per aquest motiu els clubs han de tenir la seguretat dels equips que inscriuran, ja que no es podrà corregir la inscripció mitjançant el programa informàtic. Així mateix, s'haurà de comunicar per escrit al correu federacio@escacs,.cat qualsevol modificació de la inscripció i la baixa o renúncia de qualsevol equip que no sigui de la categoria més baixa.

PETICIONS DE DISTRIBUCIÓ D'EQUIPS

En observacions caldrà indicar si el club necessita d’una distribució determinada per als seus equips (per exemple, que no poden coincidir l’A i el B per manca d’espai). CAL EXPLICAR EL MOTIU DE LA PETICIÓ, JA QUE LA FEDERACIÓ ESTABLIRÀ PRIORITATS EN CAS QUE NO PUGUIN SER CONCEDIDES TOTES LES PETICIONS.

PREUS D'INSCRIPCIÓ

DIVISIÓ HONOR: 85 €; PRIMERA DIVISIÓ: 62,80 €, SEGONA DIVISIÓ: 57,30 €, CATEGORIA PREFERENT: 52,90€, PRIMERA CATEGORIA: 42,50 €, SEGONA CATEGORIA: 38,80 €, TERCERA CATEGORIA: 34,70 €, CATEGORIA SUB-12 PROMOCIÓ: 34,70 €.

DATES DELS ENQUADRAMENTS DELS EQUIPS

El sorteig de Divisió d’Honor, Primera i Segona Divisió s'efectuarà el dia 22 de novembre de 2014 en el transcurs de l’Assemblea de Clubs. El sorteig de la resta de categories catalanes està previst que sigui publicat el dia 30/12/14. Cada Delegació podrà establir la data de comunicació del sorteig de la Lliga en el seu àmbit territorial. Els equips que no prenguin part a la Lliga Catalana seran baixats a l'última categoria establerta per a la següent temporada.

LLISTES D’ORDRE DE FORCES

Per poder realitzar aquest tràmit serà obligatori estar al corrent de pagament del deute del club amb la Federació.
La confecció i presentació per Internet de les llistes d’ordres de forces cal fer-la entre el dia 7 de gener i 18 de gener de 2015. En cas de retard s’aplicaran les multes tipificades a tal efecte.

LLISTES D'ORDRE DE FORCES A LA DIVISIÓ D'HONOR (només per aquesta categoria)

Característiques especials a la Divisió d'Honor (extractes del Reglament de la Lliga Catalana):
1. La Divisió d'Honor s'avaluarà per elo FIDE i la resta de categories només per elo català, per aquest motiu els equips de Divisió d'Honor podran ordenar els 20 primers jugadors en funció del seu ELO FIDE.
2. Els clubs de Divisió d'Honor hauran de presentar una segona relació de jugadors (a més del llistat d'ordre de forces) on s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip. Aquesta llista del plantell, com a molt tard s'haurà de presentar 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana. En cas que no es tramiti la llista de forces de Divisió d’Honor, aquesta es generarà automàticament amb els 17 primers jugadors del llistat d’ordre de forces de la Lliga Catalana. Amb aquesta llista de forces de Divisió d’Honor es disputarà la Lliga Catalana i no es permetrà la seva modificació durant tota la temporada.
3. A la categoria de Divisió d’Honor s’hauran d’alinear en els 9 primers escaquers, 9 jugadors del llistat de forces de Divisió d’Honor (plantell de 17). El tauler número 10 dels partits dels equips de Divisió d’Honor serà de lliure elecció del club, entre els jugadors/res que figurin a la llista d’ordre de forces completa del club.
4. També es consideraran titulars del primer equip (A) els 10 primers jugadors presentats al llistat de forces de Divisió d’Honor del plantell de 17 jugadors i no podran jugar a l’equip B.

TOLERÀNCIA EN EL RETARD

Perdrà la partida el jugador que es presenti amb més d'una hora de retard de l'hora oficial del començament de l'encontre.

JUGADORS AMB DISCAPACITAT FUNCIONAL

Amb la inscripció a la Lliga Catalana, se sol•licitarà als clubs la següent informació:
1) Nom dels jugadors/es afiliats al club que tinguin alguna discapacitat funcional que no els permeti l’accés als locals de joc no adaptats.
2) Si el local habitual del club és adaptat o no (Adaptat vol dir que compleix el decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya). Sense cap barrera i amb lavabos adaptats.
3) En cas que el club no tingui el local habitual adaptat, podrà proposar un local alternatiu adaptat dintre de la mateixa localitat i amb capacitat per acollir tot el matx. Els jugadors amb discapacitat funcional hauran de jugar a la mateixa sala de joc que la resta del seu equip.
4) En cas de disposar d’aquest local alternatiu, indicar l’adreça.
A) Un cop un equip ha manifestat que té un o més jugadors amb discapacitat funcional, l’aparellament del campionat per equips, dins del grup que li correspongui, serà dirigit als locals de joc adaptats, tant com sigui possible.
B) En cas de què tot i les propostes anteriors no fos possible jugar el matx en un local adaptat, la Federació determinarà el local de joc.

DESEMPATS A LA LLIGA CATALANA

A Divisió d’Honor s’aplicaran per aquest ordre:

1.Punts per tauler.
2.Encontre directe.
3.Holandès fins a les darreres conseqüències.

A la resta de Divisions i Categories s’aplicaran per aquest ordre:

1.Sonneborn-Berger per Equips tipus B
2.Resultat particular
3.Kashdan
4.Holandès fins a les darreres conseqüències.

Als Play Offs i Finals catalanes de qualsevol Divisió o Categoria:

1.Holandès fins a les darreres conseqüències.