La FEDA ha publicat una circular que fa referencia a l'avaluació 2015 i que pot ser de l'interès dels àrbitres, jugadors i organitzadors de torneigs a Catalunya. Una de les principals novetats serà que es cobrarà diferent taxes en funció si els torneigs utilitzen el programa VEGA o altre.