La present llista de preus de les llicències de jugadors van ser aprovats per l’Assemblea General de la FCE del dia 16 de gener de 2016. Aquesta taula de preus modifica la publicada a la Circular CAT 27/2015.

LLICÈNCIES DE JUGADORS

Tipus de llicència

Temporada 2016

De setembre del 2015 a desembre 2016

Llicència Sènior 

34,20 €

44,20 €

Llicencia (+65 anys) i Sub-16   

21,30 €

27,00 €

Llicència de Sub-14

8,80 €

10,90 €

Llicència de Sub-10

4,60 €

5,30 €

 

LLICÈNCIES D'ÀRBITRES I MONITORS

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit estatal)

Llicències àrbitres INT i FIDE

90,00 €

Llicències àrbitres N + (F)

90,00 €

Llicències àrbitres C + (F)

90,00 €

 

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit autonòmic)

Llicències àrbitres C + (F) que renuncien a la llicència Fide    

33,40 €

Llicències àrbitres C

33,40 €

Llicències àrbitres (SUPORT)

33,40 €

Llicències Monitors // entrenadors

33,40 €

 

NOTA INFORMATIVA: Els Àrbitres catalans si volen arbitrar com a Àrbitres principals un torneig vàlid per FIDE han de tenir la llicencia d'àmbit estatal de 90 euros. El conveni permet que arbitres catalans arbitren tornejos FIDE, amb les limitacions reglamentaries que comporta.

 

LLICÈNCIA FEDA-FIDE

Totes les llicències de jugadors tramitades per la Federació Catalana d’Esacs tenen assignada llicència FEDA-FIDE, excepte les llicències tramitades pels clubs pont dels Consells Esportius, que no tenen aquest dret.

 

PAGAMENT

El  total de les llicències 2016 i tot el deute acumulat del club fins aquell moment, s’haurà de pagar com a molt tard el dia 1 de febrer de 2016.

Els clubs que tinguin alguna dificultat per pagar en aquesta data han d'enviar un correu electrònic demanant un ajornament del deute i indicant clarament les dates en que podran fer efectiu els pagament. La Federació respondrà indicant si s'accepta l'ajornament demanat per al pagament del club.

El pagament es pot fer a qualsevol dels següents compte de la Federació, indicant el nom del club que realitza el pagament:

 

Banc de Sabadell :     ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La Caixa:                  ES28 2100 0804 3002 0084 8216

Catalunya Caixa:        ES97 2013 0088 6102 0044 5978

 

Barcelona, 21 de gener de 2016