TERMINI

El període de tramitació de les llicències començarà el dia 1 de novembre de 2016, llevat de les llicències de 16 mesos que ja es poden tramitar des del dia 1 de setembre de 2016. La data límit per tramitar les llicències del 2017 i canviar de club és el 30 de desembre de 2016. Després d'aquesta data les llicències es podran tramitar igualment, però tindran un recàrrec de 5,00 € que s’afegirà al preu de la llicència. Aquest recàrrec no afecta a les llicències de nova creació, ni als jugadors/res que no haguessin tramitat llicència la temporada anterior, només a les renovacions.

PAGAMENT

Per poder tramitar les llicències és obligatori el pagament del deute acumulat de la temporada 2016, en cas contrari, la tramitació no es podrà efectuar i aquesta funció del programa informàtic quedarà bloquejada. Els clubs podran consultar el seu estat comptable des del Portal de Gestió Administrativa. 

 

El pagament es pot fer a qualsevol compte de la Federació:

 

Banc de Sabadell :    ES33 0081 0191 9800 0132 5540

La Caixa:                     ES28 2100 0804 3002 0084 8216

BBVA                            ES98 0182 3268 1102 0005 2859

 

Tot i que la funció de tramitació de llicències estigui bloquejada, el programa permet que els clubs puguin fer la preparació de les llicències i actualitzar les dades.


PREUS DE LES LLICÈNCIES 2017

(Pendent de ratificar per l’Assemblea General de la FCE )

LLICÈNCIES DE JUGADORS/RES

Tipus de llicència

Temporada 2017

De setembre del 2016 a desembre 2017

Llicència Sènior 

34,20 €

45,60 €

Llicencia (+65 anys) i Sub-16   

21,30 €

28,40 €

Llicència de Sub-14

8,80 €

11,75 €

Llicència de Sub-10

4,60 €

6,15 €

Llicència d'un dia

2€

Només per torneigs llàmpec

 

LLICÈNCIES D'ÀRBITRES

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit estatal)

Llicències àrbitres INT i FIDE

90,00 €

Llicències àrbitres N + (F)

90,00 €

Llicències àrbitres C + (F)

90,00 €

 

LLICÈNCIES ÀRBITRES (àmbit autonòmic)

Llicències àrbitres C + (F) que renuncien a la llicència Fide    

33,40 €

Llicències àrbitres C

33,40 €

Llicències àrbitres (SUPORT)

33,40 €

 

NOTA INFORMATIVA: Els Àrbitres catalans si volen arbitrar com a Àrbitres principals un torneig vàlid per FIDE han de tenir la llicencia d'àmbit estatal de 90 euros. El conveni permet que arbitres catalans arbitrin tornejos FIDE, amb les limitacions reglamentaries que comporta.

 

LLICÈNCIES DE MONITORS / ENTRENADORS / TÈCNICS

Llicències Monitors // entrenadors

33,40 €

 

NOTA INFORMATIVA: Tots els monitors / entrenadors contractats per la FCE han d’estar en possessió d’aquesta llicència.

 

RECÀRRECS

El  total de les llicències 2017 i tot el deute acumulat del club fins aquell moment, s’haurà de pagar per poder presentar la llista d’ordre de forces de la Lliga Catalana, en cas contrari, no es podrà fer la llista d’ordre de forces, ja que quedarà bloquejada aquesta tramitació.

Les llicències dels jugadors/res hauran de pagar-se abans del 31 de gener de 2017, en cas contrari tindran recàrrec.

Els clubs que tinguin alguna dificultat per pagar en aquesta data han d'enviar un correu electrònic demanant un ajornament del deute i indicant clarament el motiu i les dates en que podran fer efectiu els pagament. La Federació respondrà indicant, si s'accepta o no, l'ajornament demanat per al pagament del club. Si s’accepta l’ajornament, el club haurà de pagar els recàrrecs que es detallen a continuació.

Els clubs tindran tot el mes de gener per pagar el deute acumulat sense cap recàrrec. Els clubs que paguin entre l’1 de febrer de 2017 i el 30 d’abril de 2017 tindran un recàrrec del 10%. Els clubs que paguin entre 1 de maig del 2017 i el 30 de juny del 2017 tindran un 15% de recàrrec.  Els clubs que paguin a partir del dia 1 de juliol del 2017, fins que es torni a obrir el termini de les noves llicències hauran de pagar el 20% de recàrrec.

 

Les llicències pagades entre el 1 de febrer i el 30 d’abril del 2017, tindran un recàrrec del 10%

Les llicències pagades el 1 de maig i fins el 30 de juny del 2017, tindran un recàrrec del 15%

Les llicències pagades a partir del dia 1 de juliol del 2017, tindran un recàrrec del 20%

 

La llicència arbitral caldrà tramitar-la abans del 1 de maig del 2017. Les llicències renovades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec.

La llicència de Monitor / Entrenador / Tècnic caldrà tramitar-la abans del 1 de maig del 2017. Les llicències tramitades i/o pagades fora de termini tindran un 20% de recàrrec.

 

MOLT IMPORTANT

Les renovacions de llicències (llicències ja tramitades pel club per última vegada a la temporada 2016 i anteriors) es tramitaran per Internet. Caldrà, en cas que estiguin equivocades o que manquin dades, corregir, actualitzar i completar les dades del jugador/ra, incloure la nacionalitat, el telèfon, e-mail, l’adreça o qualsevol altra dada que no estigui actualitzada o estigui equivocada.

Les noves llicències o canvis de club, s'hauran de sol·licitar per Internet des del portal de Gestió Administrativa de cada club. Una vegada confirmades per part de la Federació Catalana quedaran tramitades de manera definitiva.

Els clubs no hauran de presentar cap imprès de llicència, però hauran de tenir en el seu poder l’imprès de sol·licitud de llicència signat per cada jugador/a. Es pot reutilitzar l’imprès de sol·licitud de l’any anterior, fent firmar sota la nota -renovació 2017.

 

Els clubs hauran de tenir en el seu poder una còpia del DNI dels seus jugadors/res. Aquests documents (DNI) s’hauran d’incorporar a la fitxa de cada jugador/a obligatòriament per renovar o donar d’alta una llicència. Els documents DNI, i en el cas d’estrangers, NIE o passaport, caldrà pujar-los al web de la Federació de la manera que s’indicarà properament.

 

NOTA IMPORTANTDe manera transitòria, i per facilitar la feina dels clubs, s’estableix el període del dia 1 de novembre de 2016 a l’1 de novembre del 2017 per pujar al web de la Federació els DNI de les llicències renovades. Les llicències de nova creació necessàriament hauran d’incorporar el DNI escanejat (format imatge PNG o JPGE) per poder tramitar-les. També s’ha d’incorporar del DNI de les llicències de 16 mesos.

a)   Llicències renovades, és a dir, llicències tramitades durant el 2016, el límit per incorporar el DNI escanejat serà el dia 1 de novembre del 2017, tot i que la Federació recomana que es faci el més aviat possible.

b)   Llicències de nova creació, que són totes les que no han estat tramitades al 2016, necessitaran el DNI escanejat des del moment de la publicació d'aquesta circular. També es consideren noves les llicències de 16 mesos.

c)    Només caldrà escanejar la part davantera del DNI on apareix la foto, la part de darrera no. Al document s'ha de veure clarament la foto de la persona, el número de DNI i la seva signatura.

 

Recordem que podeu trobar més informació referent al funcionament de la Gestió Administrativa en general i de la Tramitació de Llicències en particular al Manual de Gestió Administrativa que podeu trobar al web de la Federació Catalana d’Escacs (http://www.escacs.cat/images/pdfs/manualgestio.pdf ).

 

Barcelona, 21 de setembre de 2016.