ORGANITZA:

La Federació Catalana d’Escacs.

LOCAL DE JOC:

Hotel **** Palas Pineda, carrer Muntanyals 5, -La Pineda- (Vila-seca).  

HORARI DE JOC:

Primera eliminatòria amb 16 participants:

Dijous 22 de març de 2018 a les 16,15 hores.

Divendres 23 de març de 2018 a les 16,15 hores.

Segona eliminatòria amb 8 participants:

Dissabte 24 de març de 2018 a les 16,15 hores

Diumenge 25 de març de 2018 a les 16,15 hores

Semifinals

Dilluns 26 de març de 2018 a les 16,15 hores

Dimarts 27 de març de 2018 a les 16,15 hores

Final

Dimecres 28 de març de 2018 a les 16,15 hores

Dijous 29 de març de 2018 a les 09,30  hores.

La tolerància per presentar-se davant del tauler és de zero minuts.

CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA

Els jugadors amb dret a participar, hauran de confirmar per escrit, mitjançant un correu electrònic a federacio@escacs.cat, la seva participació abans del 19 de febrer de 2018.

PREMIS

Rebran premi en metàl·lic, pels següents imports, els següents classificats:

  •    300 € els 4 classificats del 5 al 8.
  •    800 € per al quart classificat.
  •    1.000 € per al tercer classificat.
  •    1.400 € per al segon classificat
  •    2.000 € per al primer classificat

 

Els tres primers classificats tindran trofeu i plaça al Campionat d'Espanya Absolut amb les despeses d'allotjament pagades, en habitació doble, a l'hotel oficial del Campionat. Les despeses de viatge van a càrrec dels jugadors/res.

Es donarà un ajut de 200€ per torneig als quatre semi-finalistes per participar en 3 tornejos a ritme lent del XV Circuit Català d’Oberts Internacionals.

Els dos primers classificats seran convidats per jugar el torneig Magistral de Barcelona d’aquest any.

Els premis en metàl·lic es pagaran per transferència bancària i estaran subjectes a retenció d’IRPF. Serà imprescindible que tots els participants facin arribar a la Federació per correu electrònic, federacio@escacs.cat, el seu número IBAN de compte bancari i el seu DNI escanejat.

La Federació enviarà a cada participant, per correu electrònic (o en pròpia mà), el rebut corresponent. Per rebre la transferència del premi caldrà el següent:

  1. Enviar per e-mail a la federació (federacio@escacs.cat) el DNI escanejat.
  2. Enviar per correu ordinari, missatger, o en pròpia mà, l’original signat del rebut que prèviament haurà enviat la Federació (no val el document escanejat, ha de ser l’original).
  3. Indicar un número de compte bancari on vol rebre la transferència. Un cop rebuda tota la documentació a la Federació es procedirà a efectuar el pagament.

QUADRE D’ELIMINATÒRIES: (quadre tancat per ordre d’elo FIDE –avaluació de març de 2018-)

Primera eliminatòria

1-16, 2-15, 3-14, , 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.

Segona eliminatòria

A) Guanyador del 1-16 contra el guanyador del 8 - 9

B) Guanyador del 5-12 contra el guanyador del 4-13

C) Guanyador del 3-14 contra el guanyador del 6-11

D) Guanyador del 7-10 contra el guanyador del 2-15

 Semifinals

El guanyador del grup A) contra el guanyador del grup B)

El guanyador del grup C) contra el guanyador del grup D)

 FINAL per a la disputa del Campió, subcampió, tercer i quart del Campionat.

Tot el que no estigui present en aquest reglament serà resolt per la Comissió Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs.

AVALUACIÓ

El Campionat serà vàlid per a elo FIDE, FEDA i Català.

COMITÈ DE COMPETICIÓ

Es crearà un comitè de competició format pel Director del Torneig i dos delegats federatius.

 

TELÈFONS MÒBILS

No està permès entrar telèfons mòbils o aparells electrònics dins la sala de joc que no estiguin autoritzats expressament per l'àrbitre. En el cas que entri algun telèfon mòbil o aparell electrònic no autoritzat per part d'algun jugador/a i aquest emeti un soroll, o sigui detectat per un àrbitre, l'esportista perdrà la partida.

REGLAMENTACIÓ TÈCNICA

La reglamentació tècnica de la competició es pot consultar al reglament del Campionat Absolut de Catalunya (Reglament general i de competicions de la Federació Catalana d’Escacs, Part II, Capítol IX).

ALLOTJAMENT

Els jugadors participants tindran pagades 2PC en habitació individual (entrada per dinar i sortida després d’esmorzar) per cada ronda que es classifiquin.

NOTA IMPORTANT

Les condicions econòmiques estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part dels participants, de tot el que diu aquesta circular.

NOTA: Al local de joc hi haurà comentaris presencials. 

Barcelona, 14 de febrer de 2018