Assistents: Ivan Marina, Jordi Morcillo, Raul Arza, Carles Costas, Rosa Marrugat, Albert Puig, Josep Pellus, Carme Mas, Miquel Fernandez Diaz.

Ordre del dia:

  • Baixa participació grups wsp/facebook
  • Pressupost
  • Activitats per promocionar la territorial (minicopa, classes obertes online)
  • Escolars/territorials BCN

Baixa participació grups wsp/facebook: Animar i difondre el link del grup de wsp dels clubs perquè aquests hi participin, important anar creant consciència de territorial i que aquests prenguin part de les decisions.

Pressupost: El pressupost del 2021 ja estava prèviament definit abans de la creació de la territorial, no s'hi poden destinar nous recursos fins a elaborar un per al 2022. Les activitats que es facin hauran de ser autofinançades o de molt baix cost i tenir el vistiplau de la tresorera de la federació. Petició perquè la partida de 15.000€ destinats a l'escola municipal de bcn sigui més transparent i hi hagi una memòria de les activitats que es fan.

Activitats de promoció:

  • Classes: Proposta per fer classes online en obert a infants de la territorial, dirigides sobretot a aquells clubs que no disposen de GM/MI que facin classes. Grups màxim 6 alumnes, establir prèviament el nivell de cada grup.
  • Minicopa: Proposta d'organitzar el per equips d'edats de la territorial (ritme 15+5). Proposar que el campió de cada categoria tingui la inscripció pagada al Campionat de Catalunya per equips d'edats, això reforça el sentit de la competició i pot incrementar la participació. Equips de 4, es poden fer equips mixtos parlant-ho entre els clubs, qui no ho aconsegueixi entraria en una bossa de jugadors. Els equips mixtos no poden optar a classificació general, premi especial al
  • primer mixte, detall per a tots els participants. A causa de les dificultats de trobar un local a bcn assequible, opció de buscar local en alguna localitat propera. Data a principis/finals setembre, dependria de la consulta a la fcde sobre intencions calendari lliga. Preferiblement en dissabte.
  • Escolars bcn: Convocar reunió entre els clubs participants per decidir la línia que ha de seguir la competició en el futur.

 

Propostes: Reunions delimitades, si queden coses pendents convocar nova reunió.

Divendres, 7 de maig de 2021