Acta assemblea Territorial Barcelona 5-SEP-2021

Assistents: 41

Inici reunió: 10h30m

Presentació: Ivan Marina

S’inicia la reunió presentant en Ivan Marina una presentació basada en 3 punts:

 1. INTERCLUBS
 2. Territorial
 3. Torn obert de paraula

INTERCLUBS

En el primer punt, INTERCLUBS, el primer que s’esmenta es que el llistat d’elos de referencia no serà el de l’1 d’agost, sinó el de setembre. Altres punts on es fa èmfasi és que un jugador pot jugar a 1 equip i a 1 d’immediatament superior. No hi ha marge de 50 punts d’ELO com a la lliga catalana.

Pel tema Interclubs hi ha torns de paraula:

 • Carlos Fernández => No queda massa clar tema grup tancat de jugadors. Complicat a més que juguin totes les rondes tots els jugadors
  • Ivan=> Els equips venen donats per titularitat temporada passada, incloent classificació final (amb ascensos en alguns casos). Si es tenen 10 jugadors es pot fer A1 i A2 (+ reserves). Els jugadors poden anat rotant. Jugadors del B poden jugar al A, però els del A no al B.
 • Francesc (Comtal) => Ordre de jugadors?
  • Ivan => 1 cop feta inscripció, no cal que juguin sempre els titulars
 • Enric Balagué (Masnou) => Si A1 + A2, cal 10 de l’equip titular ?
  • Ivan => Es pot completar amb jugadors de equips de sota de ordre de forces 2020
 • Lucas (Sant Boi) => Traçabilitat en cas de positiu covid?
  • Ivan => FCE donarà resposta(pendent resolució).
 • Joan Blanco (Penya Mollet) => Es pot tenir un B1 i B2 a 1a Provincial? Ordre estricte de titulars davant suplents?
  • Ivan=> Sí a primera pregunta, mentre que a segona es pot posar els jugadors que es cregui a cada ronda, de l’equip indicat, siguin titulars o suplents o fins i tot de equip de categoria just inferior. Només cal respectar el ordre de ELo dels alineats aquella ronda
 • Víctor Pont (Barberà del Vallès) => format adaptat per a aquest interclubs acceptat, ens mancaria però disposar dels resultats de la consulta feta per la FCE. Hagués estat ideal poder haver fet lliga amb objectius esportius
  • Ivan=> En el moment enquesta 40 clubs tancats. Realment tenim problema de aforament de locals addicionalment. Pocs clubs poden cedir locals
 • Dani (Canovelles) => Agraïment que es faci aquest torneig. Pels equips podem demanar tots el mateix dia? Es pot cedir local?
  • Ivan: Es pot demanr igual que a la lliga tema coincidència equips. Si es pot cedir local i també si algú té problemes amb el seu local que ho indiqui
 • Cristina Bosch (FCE) => Qualsevol incidència relacionada amb l’equip millor indicar-la al formulari de inscripció
 • Gabino Expósito (La Passió Esparraguera)=> Hi ha la idea de fer 2 equips, com podem fer que puguin jugar jugadors a qualsevol dels dos? Subscripció idees Víctor Pont d’altra banda
 • Ivan: Els més forts han de estar al A, però al B es poden posar la resta fins a 8, de manera que com tots els del B poden jugar al A tenim tema resolt. Respecte a lliga catalana esmentar que no es pot comparar amb torneigs individuals que s’han fet aquest estiu doncs canvien moltes coses: 1 local vs n locals per exemple. Una lliga normal no era possible
 • Didac (Prat) => Millor que no anem comentant temes ja tancats per a ser més àgils
 • Joan Barnet (Olesa) => En 1 equip podem posar tots els jugadors. El ajuntament ens demana prendre nota de noms i telèfons (tema COVID)
 • Ivan=> Si tens 8 jugadors a 1 equip cada setmana en poden jugar 4. Caldrà telèfon i mail dels jugadors, de tota manera la FCE ja traurà normativa definitiva)
 • Víctor (Sant Quirze) => Comentar que si tens A i la resta al B, podran jugar tots seguint ordre de ELO. Com queda tema metres quadrats per jugador a local segons normativa? (relacionat amb aforament també)
  • Ivan: Si hagués un equip C, els del C no poden jugar al A. En general cal seguir directrius de Procicat.
 • Francesc (Tres Peons) => Si agafem com a referencia de ELOs 1 de setembre, un nen que hagi entrat a treure fitxa post 1 de setembre com queda? Hi ha limitació de 2 equips per categoria? Com queda 3a provincial, poden haver-hi més equips? Felicitats per la iniciativa en tot cas.
  • Ivan: No es problema un jugador que hagi entrat passat 1 de setembre que es consideri en el seu ELO. Els equips venen marcats pels que es tinguessin al 2020 (en alguns casos hi havia més de 1 equip de un club a 1 categoria. A tercera provincial però, es poden fer tants equips com calgui. En tot cas, aquesta limitació que no hi hauria des ser es consultarà per a acabar de confirmar
 • Jaume Grau (Cerdanyola) => A DH hi ha molts jugadors professionals, al nostre cas a DH haurem de alinear jugadors no professionals.
  • Ivan => Si només tens jugadors del B pots fer directament un B. Si tens un jugador titular del A segons ordre de forces 2020, llavors per a que jugui has de fer mínim un equip A.

Territorial Absolut

En Ivan comenta que la proposta de dies, cas de fer-se seria dissabtes matí o tarda, i les dates serien:

25 de setembre,

2, 16, 25 octubre

6,13,20,27 de novembre

Cal tenir en compte que hi ha torneigs individuals organitzats per diversos clubs en aquestes dates.

Hi hauria un únic grup de Barcelonès

Taulers oferts fins al moment:

Barcelona: 25

Foment: 14

Espluguenc: 8

FCE: 20

Torn obert pel tema interclubs:

 • Vladimir Zaiats (Calldetenes) => Millor no trepitjar espai de torneigs individuals
 • Carles Costas (La Lira)=> Explicació no oferiment de local per coincidir amb formacions al club al matí i torneigs interns moltes tardes
 • Víctor Pont (Barberà del Vallès)=> Informar que del 21 al 29 de desembre es farà un tancat. Indicar possible afectació de Territorial sobre torneigs
 • Enric Balagué (Masnou) => Si es juga el territorial el dissabte al matí, no hi hauria tantes incidències de solapament amb torneigs organitzats per clubs, i pe tant no seria problema.
 • Ivan Marina: No afectaria directament, però sí indirectament, doncs jugadors que juguin al matí ja no jugarien de nou competició a la tarda
 • Toni Gallego (Montmeló) => La franja horària de dissabte matí permetria que jugadors que jugadors que només poden jugar dissabte matí puguin fer-ho, i els que tenen opció de matí i tarda puguin triar si juguen de matí i tarda, o bé trien matí o trien tarda
 • Jaume Grau (Cerdanyola del Vallès) => Es pot mantenir territorial contemplant que seria com un torneig més. Apart, els tancats no tenim la capacitat de acollir molts jugadors com en el cas dels oberts.

Es procedeix a votar sobre si es fa o no territorial:

Sí: 21 vots

No: 9 vots

Abstenció: 8 vots

 • Es farà territorial

Finalment es vota sobre si el territorial es fa de matí o tarda:

Matí: 25 punts

Tarda: 0 punts

Ivan Marina comenta que es traurà circular amb inscripció per a 1 únic grup

Torn Obert de paraula

 • David Paez (Torreblanca) => Si l’Espluguenc cedeix local, hi hauria prioritat per a jugar allà un grup de Baix Llobregat? Els tancats han vingut per a quedar-se?
  • Ivan Marina: Es farà un grup únic de Barcelonès on es podrà apuntar tothom. Els tancats han proliferat més durant pandèmia, però ja es feien abans del COVID
 • Xavier Robla (Agustí) => Algunes reflexions de l’interclub que ja està tancat tema. Esperar que la FCE acabi de concretar tot molt clarament, especialment tema sanitari. Hagués sigut interessant poder tenir un ordre de forces 2021 i no ordre de forces 2020 i ELO setembre 2021
  • Ivan: El tema sanitari es tractarà en junta dimecres vinent
 • José Antonio Garcia (Espluguenc)=> Agraïr iniciativa de FCE iclubs catalans. Protocol COVID ha de ser molt clar: públic, prendre temperatura, control assistència... hi ha molts temes a tenir en compte. La foto dels torneigs d’estiu que s’han fet és molt maca, però s’ha observat algun dèficit en el ciutat de Barcelona. Es va enviar proposta a FCE de protocols COVID. Es farà un protocol per a tos els jugadors/clubs? Que passa si un club no compleix condicions? Cal seguir endavant?
  • Ivan Marina: En no ser present al Ciutat de Barcelona no puc opinar. Tampoc es tema propi. El protocol sanitari havia quedat fora de la web, però es tornarà a posar. Respecte al esborrany facilitat es comentarà en junta dimecres vinent (tots els temes, inclòs que passa si club local no compleix protocol).
 • Joan Barnet (Olesa) => Considero discriminatiu que hi hagi titulars i reserves.
  • Ivan Marina: personalment penso que hagués estat millor ordre de forces, però és el que hi ha. Es important informar i fer responsables als jugadors de cada club.

A les 12h 16m es dona per finalitzada la reunió, agraint la participació dels assistents. Es recorda que és important intentar estar en el grup de Whatsapp de la Territorial.

                                                                                                                                  

Diumenge 5 de setembre de 2021