Efectuat l’acte d’obertura de les pliques a la seu de la Federació Catalana d’Escacs el

divendres 18 de gener de 2013 a les 19:00 hores, el resultat ha estat el següent.

RELACIÓ DE PLIQUES I ASPIRANTS

PLICA DNI ASPIRANT
1 195 – X
2 984 – Z
3 108 – V
4 410 – G
5 034 – J
6 515 – G
7 735 – S
8 975 – C
9 797 – L
10 409 – A

Barcelona, a 18 de gener de 2013.

Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.

VERSIO PER IMPRIMIR