Aquesta circular invalida la Circular anterior ARB 20/2013.

Totes les modificacions de la circular original es troben ressaltats.

 

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar les properes proves de la Federació Catalana d’Escacs del any 2013.

Competició:

Campionat de Catalunya per Equips d’Edats

Lloc:  

Vila-Seca (Salou)

Dates:                        

1, 2 i 3 de novembre de 2013

Places

Àrbitre principal

Jordi Chalmeta

Àrbitre adjunt

Sergio de las Heras

 

Àrbitres auxiliars

Lluis Las Heras

Marco Campos

Marcel Torrentà

 

Altres sol·licituds

Albert López

Beatriz Alfonso

Carlos Ruiz Arenas

Jesús Caballero

Joan Carles Vila

Marc Piquer

 

Competició:

Torneig Magistral Ciutat de Barcelona Casino

Lloc:  

Casino de Barcelona. Barcelona

Dates:                        

25 al 31 d’octubre de 2013

Places

Àrbitre principal

Miguel Ramos

 

Altres sol·licituds

Manolo Navarro

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament als àrbitres principals i adjunts designats fins que l’informe hagi estat validat per la federació.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Barcelona, a 4 d'octubre de 2013.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.


impresora