A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Es un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:  "Torneig d'escacs actius Dau Barcelona"
Lloc:   Recinte Fabra (Barcelona)
Dates:                         14 de desembre de 2013
Places 1 Àrbitre principal 150 €
Dietes: 15 € en concepte de dinar
Observacions: Torneig de semi-ràpides vàlid per ELO Català

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen la obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Si tens intenció d’arbitrar alguna d’aquestes proves, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs (federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres (arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del proper 8 de desembre de 2013.

 

Barcelona, a 25 de novembre de 2013.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.E.