A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comuniquen les persones designades per arbitrar els últims campionats de la Federació Catalana d’Escacs del any 2014.

Competició: Copa Catalana (Fase Territorial Barcelona)
Lloc:   Cotxeres de Sants, Barcelona
Dates:                         19 de gener de 2014
Places Àrbitre Principal Carles Otero  
Àrbitre Adjunt Roger Rodríguez
Àrbitre auxiliar Lluís Las Heras
Àrbitres en pràctiques Carlos Ruiz
Jordi Lladó
Altres sol·licituds Jaume Gallart
Jordi Chalmeta
Marc Piquer
Marco Campos
Ramon Cassassas
Teotista Campos
Vladimir Zaiats

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament a cap àrbitre designat fins que l’informe hagi estat validat per la Federació.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Barcelona, a 2 de gener de 2014

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.