S’obre el procés d’assignació i renovació de les llicències de Swiss Manager que la Federació Catalana d’Escacs oferia i ofereix gratuïtament als àrbitres amb llicència en vigor. Aquesta circular només fa referència a les llicències obtingudes a través de la F.C.d’E. En cap cas és aplicable a les llicències obtingudes o assignades per una altra via.

A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

A partir de la data de publicació d’aquesta circular s’obre el procés d’assignació i renovació de les llicències de Swiss Manager que la Federació Catalana d’Escacs oferia i ofereix gratuïtament als àrbitres amb llicència en vigor.

Nota: aquesta circular només fa referència a les llicències obtingudes a través de la F.C.d’E. En cap cas és aplicable a les llicències obtingudes o assignades per una altra via.

1.ELEGIBILITAT

Són elegibles per obtenir o renovar la llicència gratuïta de Swiss Manager tots els àrbitres federats de la F.C.d’E. que durant la temporada actual estiguin al corrent de les seves obligacions d’acord amb el Reglament del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana d'Escacs.

2.PROCEDIMENT D’OBTENCIÓ O RENOVACIÓ

2.1.Descarregar la nova versió del programa en el web de l’autor.

2.2.Realitzar la petició de llicència a la Federació Catalana d’Escacs

La petició de llicència de Swiss Manager s’ha de realitzar a la federació a través del correu federacio@escacs.cat indicant el nom de l’àrbitre sol·licitant. En cas que l’àrbitre tingués prèviament una llicència assignada, haurà d’aportar la següent documentació:

  • Codi de Swiss Manager anterior (llicència anterior que tenia l’àrbitre)
  • Número d’usuari. Aquest és un codi únic que identifica cadascuna de les llicències al web www.chess-results.com. Es pot consultar dins del programa i obrint i accedint a la finestra “Especiales -> Instalar”.
  • Nom de la llicència. Aquest és un text que identifica el propietari de la llicència. Habitualment, serà “federació catalana d’escacs” o “spanish chess federation”. Es pot consultar dins del programa i obrint i accedint a la finestra “Especiales -> Instalar”.

La F.C.d’E. respondrà al correu amb la nova llicència de Swiss Manager.

2.3.Instal·lar la nova versió del programa descarregada en el punt 2.1.

2.4.Tant bon punt s’accedeixi al programa apareixerà una nova finestra emergent demanant una nova llicència. Introduir la llicència proporcionada per la F.C.d’E.

Si aquesta finestra emergent no apareix, es pot introduir la nova llicència accedint a la finestra “Especiales -> Instalar -> Mostrar condiciones de uso”.

3.CONSIDERACIONS IMPORTANTS

Les noves llicències permetran actualitzar en línia (al web www.chess-results.com) torneigs anteriors del mateix àrbitre únicament si el nom de la llicència anterior fa referència a la Federació Catalana d’Escacs. En cas contrari, es recomana escriure un correu a la federació abans de fer cap actualització.

Una vegada actualitzat el programa Swiss Manager, la llicència antiga serà totalment invàlida. Com a mesura de seguretat es recomana fer una còpia de l’arxiu d’instal·lació anterior i dels torneigs en actiu.

Barcelona, a 4 de març de 2014.

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.