Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs del any 2014.

Competició:

Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips

Lloc:  

Calaf

Dates:                        

28 de setembre de 2014

Places

Àrbitre principal

Jordi Chalmeta

Àrbitre adjunt

Vladimir Zaiats

Àrbitres auxiliars

Jaume Gallart

Marco Campos

Altres sol·licituds

Jesús Caballero

Ricard Gonzalez

Josep Ma Jordan

Carles Otero

Marcel Torrentà

Cristina Vidal

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament als àrbitres principals i adjunts designats fins que l’informe hagi estat validat per la Federació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascú dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir demanant la resta de torneigs oficials que properament licitarem.

Barcelona, a 17 de setembre de 2014.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.

 

impresora