A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

Benvolgut amic/amiga:

És un plaer dirigir-me a tu per oferir-te la possibilitat d’arbitrar el següent campionat:

Competició:  Memorial Garcia Ilundain Internacional

Lloc:   Barcelona. Lloc concret per determinar.

Dates:   14 de desembre de 2014

Places:   

  • 1 Àrbitre principal               265 €
  • 1 Àrbitre adjunt                 165 €
  • 1 Àrbitre auxiliar                 100 €

Dietes:    15 € en concepte de dinar.

Fi de la licitació:     24 de novembre

Aprofito el correu per recordar-vos que els àrbitres principals designats, en proves oficials de la FCE, tenen l'obligació de personar-se a la seu de la prova, com a molt tard, 24 hores abans del inici de la mateixa o amb el temps suficient.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascun dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

Si tens intenció d’arbitrar aqueta prova, demana-ho per correu electrònic a la Federació Catalana d’Escacs ( federacio@escacs.cat) o a la Comissió Delegada d’Àrbitres ( arbitres@escacs.cat) de la FCE abans del dia marcat a cada licitació.

29 d’octubre de 2014.

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.