Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades per arbitrar la propera prova de la Federació Catalana d’Escacs del any 2015.

 

Competició: 

Copa Catalana - Fase Barcelona

Lloc:  

Cotxeres de Sants 79, Barcelona.

Dates:                      

18 de gener de 2015

Places

Àrbitre principal

Carles Otero

Àrbitre adjunt

Manolo Navarro

Àrbitres auxiliars

Ramon Casassas

Sergio De Las Heras

Jaume Gallart

 

Altres sol·licituds

 

 

Si has estat designat com àrbitre principal, et recordo l’obligació de fer i presentar a la FCDE l’informe complet del campionat. No es procedirà a formalitzar el pagament a l'àrbitre principal i adjunt designat fins que l’informe hagi estat validat per la Federació.

Una vegada finalitzada la prova la F.C.d’E. enviarà a cadascú dels designats un justificant de dietes. Serà imprescindible el seu retorn, degudament signat, per procedir al pagament dels honoraris.

 

Uppsala, a 12 de gener de 2015.

 

Signat: Davide Vega D’Aurelio

Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.