RESULTATS DE LA PROVA

D’acord amb el TÍTOL CINQUÈ del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs (F.C.d’E.), resolc fer públic el resultat de la prova de coneixement teòric per l’obtenció del títol d’àrbitre de suport.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

Data: 4 d’abril de 2015

Lloc: Federació Catalana d’Escacs. Sant Adrià, 20. 08030 - Barcelona

  • President: Carlos Gimenez Cañadas (IA)
  • Vocal:  Josep Ma. Camell i Jané (FA)
  • Vocal: Jordi Chalmeta Ugas (FA)
  • Suplent: Davide Vega D’Aurelio (IA)

DNI ASPIRANT

502 – K

626 – H

741 – H

 

Barcelona, a 7 d’abril de 2015.
Davide Vega D’Aurelio
Delegat del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.